i.5. Pommerband

Naast kerkboeken kunnen genealogische werken een verklaring geven aan de tekst van het legaat. Alle delen van het Deutsches Geschlechterbuch zijn bekeken, ondanks de daaraan klevende smet van het natrekken van Germaanse voorouders in de nazitijd. Een familie Meyerfeld wordt niet behandeld. In deel 145 ofwel deel 7 van het Pommersches Geschlechterbuch is wel een de familie Thilo te vinden. Bij één van de telgen staat: (1)

Uit deze passage blijkt opgeknipt het volgende:

Theodosius Bernhard Christopher, * 19. 8. 1760, † …

Deze voornamen staan weliswaar niet in het legaat, maar wel precies zo bij de tweede echtgenoot in de meeste kerkboeken. De verschillende schrijfwijzen van de achternaam Tilow, Thilow of Thilo spelen geen rol, zeker niet omdat de uitspraak steeds dezelfde is. De geboortedatum 19 augustus 1760 is gelijk aan die van de volkstelling van 1819. Dankzij de kerkboeken is zijn overlijdensplaats en -datum bekend.

Uit deze bron blijkt verder dat deze Thilo in rechte lijn zoon is van een hele reeks pastors met de voornaam August. Zijn overgrootvader (1653-1713) staat in Liepen in het district Demmin in Pruisisch Pommeren. Zijn grootvader (1688-1748) wordt beroepen om hem op te volgen en moet daartoe koning Karel XII in Turkije verlaten, waar hij baron Johann August von Meijerfeldt sr ook tweemaal kon ontmoeten. Zijn vader (1728-1804) staat in Groβ Teetzleben en Klatzow, allebei ook in het district Demmin. Zijn moeder sterft als hij vier is bij de geboorte van zijn zus en zijn vader hertrouwt datzelfde jaar. Van zijn tien broers en zussen zijn er twee pastor en twee anderen inspecteur en pachter.

Landwirt, Pächter und Besitzer von Marlow

De functies en locatie die bij Thilo worden genoemd komen in het legaat en de kerkboeken voor. Voor de functie Pächter staan equivalente functies: Gutspächter, Gutsbesitzer en Pensionarius. De functie Landwirt (boer) komt daarbij in de buurt. Naast de locatie Marlow worden nog Preussisch Pommern, Medrow, Mecklenburg en Schabow genoemd.

∞ … Meienfeld

Dat zijn echtgenote zo genoemd wordt refereert sterk aan Meijerfeld in de doopboeken van Behren-Lübchin. Foutjes met de i en de n zijn bij het overschrijven snel gemaakt. Ligt hier een kiem voor de verschrijving naar de Nederlandse familie?

natürliche T. v. … v. Meienfeld, schwedischer Feldmarschall

Dit is spectaculaire informatie. Expliciet wordt gemeld dat de Zweedse veldmaarschalk graaf Johann August von Meijerfeldt jr een natuurlijke dochter heeft. Omdat zij volgens dezelfde bron trouwt met pachter Thilo, kan zij niemand ander dan Augusta Juliana zijn.

Dat geeft aanleiding nog eens naar de vraag te kijken wie bij de doop in 1785 getuige die Oberförsterin aus den Preussischen Meijern is. In 1779 trouwt een opperhoutvester Meijer(n) in Rothemühl in Pruisisch-Pommeren met Sophie Elisabeth Thilow, geboren in Stolpe 1757, dochter van pastor Johann Thomas. Dit blijkt de broer van August Thilow te zijn, de vader bij het tweede huwelijk. Als dit inderdaad de getuige is, wordt het waarschijnlijker dat de twee bruidegoms van Augusta Juliana familie van elkaar zijn. (2) 

kinderlos

De laatste informatie is onverwacht, omdat het echtpaar volgens het legaat en de kerkboeken juist veel kinderen heeft. Het Deutsches Geschlechterbuch doet niet aan bronvermeldingen. Alle bij de tot­standko­ming van de Pommerband betrokken auteurs zijn overleden. In het 21 ordners tellende werkarchief van de hoofdau­teur Winckelsesser zijn geen relevante documenten aantroffen. (3)

Terug   ***   Verder

1. K. Winckelsesser, “Pommersches Geschlechter­buch”, deel 7, “Deutsches Geschlechterbuch”, deel 145, Limburg a/L 1967, pag. 330
2. “Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1800”, Berlijn 1800, pag. 100.
3. Historische Kommissi­on für Pom­mern, J.G. Herderinstitut Marburg an der Lahn, Bestand 701, nr. 10-45, toegangsnummer 1972/3 H-I. [CH-25]