2.3. Vier takken

De derde generatie van de familie Von Meijenfeldt is hiervoor al regelmatig aan bod gekomen. In dit hoofdstuk worden zij overzichtelijk één voor één behandeld, steeds gevolgd door hun tak in de vierde generatie. Door de kindersterfte en de vele vrouwelijke dochters die de naam prijsgeven stijgt het aantal Von Meijenfeldts in die twee generaties niet explosief, ondanks de tien kinderen van Carl en de elf kinderen van Frits.

Hier volgt het overzicht van de tien kinderen van Carl, met daartussen de vier takken die daaruit voortkomen.

1. Engelina Catharina Elisabeth wordt geboren in het huis van haar grootouders Diederich aan de Groenendaal M 389 in Rotterdam op 17 februari 1846. Zij overlijdt na 2½ jaar in het eigen huis aan de Groenendaal op 25 augustus 1848.

2. Petronella Wilhelmina wordt daar geboren op 30 april 1847. Zij overlijdt al 1½ jaar oud op 6 augustus 1848.

3. Evert Diederich (1849-1905): de tak Van Leusden.

4. Carl Frederik (1851-1911): de tak De Haas.

5. Frederik Hendrik (1853-1913): de tak De Koe.

6. Catharina Margaretha (1856-1930), gehuwd met Jan van der Tas.

7. Johan August (Jan) wordt op 1 september 1857 geboren aan de Kleine Kattenburgerstraat 665 in Amsterdam. Hij trouwt niet, misschien vanwege zijn ‘pokdalig aangezicht’ (militaire keuring) of zijn geestelijke achterstand. Hij woont steeds bij zijn ouders of broers, met een tussenperiode op kamers bij J.P. van Zon in de 2de Jan van der Steenstraat 26. Net als zijn broer Frits werkt hij bij het drinkwaterbedrijf, in 1896 als klerk en in 1897 als chef van een onderafdeling. In 1910 komt hem een persoonlijke toelage toe. Hij gaat met pensioen in 1914 met een jaarlijks bedrag van 673 gulden. Hij strijkt neer bij het gezin van zijn broer Frits aan de Linnaeusparkweg 13 in Watergraafsmeer en overlijdt daar op 3 juli 1918 op 60-jarige leeftijd.

8. Petronella Wilhelmina is op 31 juli 1859 geboren aan de Kleine Kattenburgerstraat 665 in Amsterdam en overlijdt daar twee maanden later op 10 september 1859.

9. Pieter wordt aan de Kleine Kattenburgerstraat 665 in Amsterdam geboren op 2 januari 1862 en overlijdt aan de Kattenburgergracht 530 op 5 december 1871. Hij wordt op bijna 10-jarige leeftijd geveld door de heersende pokkenepidemie.

10. Hendrik Diederich (1864-1931): de tak Augustijn.

Verwantschappen

Van de tien kinderen van Carl zijn er vijf die een familie vormen. Zij zien elkaar vaak, omdat ze aanvankelijk allemaal dicht bij elkaar in Amsterdam wonen en elke zondag naar dezelfde kerk gaan. Daardoor sluiten zij regelmatig huwelijken en vriendschappen in dezelfde families.

Oudste zoon Evert trouwt met Johanna Elizabeth van Leusden. Haar jongere zus Pieternella huwt Johann Wilhelm Westerhoff, een banketbakker uit Isselburg, net over de grens bij Dinxperlo. Hun dochter Louise Gezina sluit een huwelijk met de derde zoon van Frits: Roelof.

Tweede zoon Carl Frederik trouwt met Margaretha de Haas. Haar oudere broer dominee Willem Jacob heeft een zoon dominee Willem Samuel de Haas, die huwt met Nel von Meijenfeldt, de oudste dochter van Frits.

Derde zoon Frits trouwt met Engeltje de Koe. Hun kinderen Roelof en Nel zijn dus verbonden met de families Van Leusden, Westerhoff en De Haas. Hun kinderen Carl, Enny en Evert verbinden zich met het bakkersgeslacht Van der Bend door te trouwen met Maria van Apeldoorn, Willem van der Bend respectievelijk Gerritdina van der Bend. Uit het eerste huwelijk trouwt dochter Dini met Marius Boelhouwer en zoon Gerard met diens zus Nellie Goverdina. Willem van der Bend voert met Johann Wilhelm Westerhoff tussen 1900 en 1905 een bakkerij op de Quillijnstraat 80 in Amsterdam.

Dochter Catharina Margaretha trouwt met Jan van der Tas. Hun kinderen en de kinderen van haar broers komen bij elkaar op de huwelijksfeesten en wonen regelmatig op dezelfde adressen, zoals Jan van der Tas jr en Willem von Meijenfeldt op de Herengracht 215. Hun dochter Johanna Everdina heeft een zoon Johan Herman Landwehr, die trouwt met Sieuwke Catharina Westerhoff, een kleindochter van Johann Wilhelm Westerhoff en Pieternella van Leusden.

Terug   ***   Verder