Gesprekken

Eén van de aanwijzingen voor beginnende familieonderzoekers is om binnen de eigen familie niet alleen eerdere naspeuringen en overleveringen te verzamelen, maar ook om zo snel mogelijk een gesprek te voeren met de oudste leden van de familie. Zij komen vaak met verhalen uit hun eigen jeugd, die van hun ouders en wie weet van hun grootouders.

In de gesprekken vanaf 1978 is voorrang gegeven aan vier nog levende familieleden van de vierde generatie:
– Maria van der Bend, weduwe van Evert Diederich von Meijenfeldt,
– Maria Pietronella Beumer, weduwe van Hendrik (Henk) 
Diederich von Meijenfeldt,
– Johanna Wilhelmina Delhaas, weduwe van Johan (Jan) August von Meijenfeldt en
– Elizabeth Woldringh, mijn moeder, weduwe van Govert Johannes Hendrik von Meijenfeldt. 

Daarna volgde gesprekken met telgen uit de vijfde generatie:
– Jo en Margré von Meijenfeldt in Alkmaar.
– Hanny van de Graaf, weduwe van Carl Frederik von Meijenfeldt, in Harderwijk.
– Frits von Meijenfeldt en Anneke Fentener van Vlissingen in Laren.
Gerard von Meijenfeldt en Nellie G. Boelhouwer in Utrecht.
Dien von Meijenfeldt, weduwe van Marius Boelhouwer in Amsterdam.
Frits von Meijenfeldt en Bertha Geerink Bakker uit Delfzijl.
Frits von Meijenfeldt uit Baarn (briefwisseling).
Elly von Meijenfeldt, weduwe van Robert M. van Luijk, in Rilland.
Ine von Meijenfeldt, weduwe van Paul de Groot, in Den Haag.
Henk von Meijenfeldt en Gerd ’t Hooft in Nunspeet.
– Hans von Meijenfeldt en Ans Pouwels in Egmond aan Zee.
Hans en Frank von Meijenfeldt, mijn broers, in Amersfoort resp. Amsterdam.
In de vijfde generatie waren nog wel meer familieleden in leven, maar die lieten het bij een briefwisseling.

Met de zesde en volgende generaties hebben ook gesprekken en briefwisselingen plaatsgevonden. De briefwisselingen staan in de bijlage C. Correspondentie.

De inhoud van de gesprekken en briefwisseling is in de inhoud van het verhaal van deel 2 verwerkt.