1.9.5. Edelen & Ridders

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

Het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt is enkele malen in de adelstand verheven en heeft verschillende ridderordes ontvangen.

De adelstand is op alle niveaus verkregen, van laag tot hoog: Lijflandse landadel, Zweedse adel, Zweedse vrijheer of baron en Zweedse graaf. De verheffing in de adelstand heeft plaatsgevonden door middel van een brief. In de adelsbrief staan een motivering,. de verleende titel, de eventuele naamsuitbreiding en een beschrijving van het verleende wapenschild. Hier volgt een overzicht:

ADELSBRIEF VAN AAN DATUM
Herre Bref
Heer van Bubbus.
In azuren veld
een
 z
ilveren sikkel
Landmeester Duitse Orde in Lijfland von Plettenberg Johann Meijer, vrouw uit vazallengeslacht von Fahrenbach en echte nakomelingen Riga of Wenden,
1480 of 1510 c.q. geërfd.
Skölde Bref
Uitbreiding naam met
feldt voor 
onderscheid.
In
 zilveren onderveld
een burcht
Karel XI,
koning van Zweden
Andreas Meijer, vrouw Catharina Wulff en echte nakomelingen Stockholm,
24-11-1674
Geïntroduceerd
Ridderhuis 1675
Frijherre Bref.
In 4 extra velden
adelaars, balken, kogels
Karel XII,
koning van Zweden
Johann August en Wolmar Johan von Meijerfeldt Rawicz,
12-07-1705
Grefwe Bref
In 2
extra velden
griffioen en sporen
Karel XII,
koning van Zweden
Johan August en Wolmar Johan von Meijerfeldt, vrouw en echte nakomelingen Demotica,
03-03-1714
Geïntroduceerd
Ridderhuis 1719

De Zweedse ridderordes zijn lichter dan adelstand, maar zwaarder dan de Nederlandse lintjesregen. Koning Frederik I van Zweden voerde ze in 1747 in om de in de adelstand verheven families nog verdere bewijzen van erkentelijkheid te kunnen geven. Voor de militairen was er de Zwaard Orde, met opklimmende rangen. Hieronder een overzicht van de toegekende onderscheidingen: (1) 

WIE Ridder
Zwaard Orde
Commandeur
Zwaard Orde
Ridder
Grootkruis
Zwaard Orde
Commandeur
Grootkruis
Zwaard Orde
Ridder
Serafijnen
Orde
Johann
August sr
bestond
nog niet 
bestond
nog niet
bestond
nog niet
bestond
nog niet 
1748
afgeslagen
Carl
Friedrich jr
28-04-1770
Johann
August jr
04-12-1751 27-11-1775 19-07-1790 01-09-1782 01-11-1797
Johann
August III
02-05-1790
Axel
Friedrich

De Serafijnenorde (Serafimerorden) is de hoogste rang van de Zwaard Orde en wordt nu alleen nog aan leden van koningshuizen en staatshoofden uitgereikt. Johan August von Meijerfeldt sr kreeg de onderscheiding als één van de eersten in Zweden aangeboden, maar excuseerde zich vanwege zijn hoge leeftijd. De werkelijke reden was dat hij net als drie anderen alleen waarde hechtte aan het feit dat Karel XII hem vanwege dapperheid in de adelstand had verheven. Zijn zoon kreeg de grafelijke stand bij de geboorte in de schoot geworpen, dus had wel behoefte aan onderscheiding op basis van eigen verdiensten (Veldmaarschalk, ‘s-Rijks Heer en Serafijnen Ridder). (2)

Terug   ***   Verder

1. Ordens Arkiv, Matriklar.
2. B. von Beskow, “Karl den Tolfte. En Minnesbild”, Stockhom 1868, deel 1, pag. 276-278.