3.7.8. Conclusies

Het testament, de kerkboeken, de volkstellingen, de vonnissen en de genealogische werken tonen verbluffende overeenkomsten. De laatste Zweedse graaf schonk in zijn testament een legaat aan Augusta Juliana, die meestal Meijer maar rond die tijd Meijerfeldt of Meienfeld heette, die eerder woonde op Medrow en twee keer was getrouwd met een inspecteur Thilow. Daarmee lijkt de bewering van de Pommerband dat Augusta Juliana een natuurlijke dochter van de veldmaarschalk was te kloppen.

Tegenwerpingen 

Voordat een conclusie getrokken wordt moeten twee tegenwerpingen onderzocht worden. Een eerste betreft de kinderen van Augusta Juliana. Volgens het legaat krijgt zij met name in haar tweede huwelijk veel kinderen. In de kerkboeken zijn er acht te vinden en de volkstelling noemt er vijf. De Pommerband geeft echter aan dat dit huwelijk kinderloos bleef. Een tweede probleem betreft de geboortedatum van Augusta Juliana. Volgens de volkstelling valt die op 28 augustus 1766 te Wolgast. Dat betekent dat zij ruim 19 jaar oud is bij de geboorte van haar eerste kind, maar slechts 16½ jaar tijdens haar huwelijk met de 51-jarige Thilow, dat daardoor gearrangeerd lijkt. Dit betekent vervolgens dat zij ongeveer eind november 1765 verwekt is. De verwekking hoeft niet in Wolgast te hebben plaatsgevonden, maar enigszins in de buurt is toch wel aannemelijk. De ongerijmdheid is dat de graaf – die volgens de Pommerband de verwekker is – dan in Stockholm zit voor de Rijksdag. In die stad verwekt hij bovendien drie maanden later bij zijn jonge gravin een eerste kind, dat in november 1766 geboren wordt.

Bij het beoordelen van deze tegenwerpingen is de betrouwbaarheid van de informatie in de bronnen belangrijk. Legaten, kerkboeken, volkstellingen, gerechtelijke stukken en genealogische werken zijn door  professionele schrijvers opgesteld, anders dan bijvoorbeeld dagboeken, brieven en overleveringen. Wel verschilt de objectiviteit van de aan hen gegeven informatie:

Schriftelijke bron Schrijver Opgave door Objectief
Legaat uit 1795 Advocaat PommerEsche Veldmaarschalk **
Kerkboeken ≈ ∞ ≡ Pastor Pastor ****
Kerkboeken * † namen Pastor Betrokkenen ***
 Tribunal Wismar 1805
Griffier Partijen onder ede ***
Volkstelling 1819 Burgermeester en Raad Betrokkenen **
Pommerband 1967 Genealoog Schriftelijke bronnen *

De objectiviteitsscore is hoger hoe meer de opgever neutraal en tijdgenoot is. 

De twee ongerijmdheden blijken hierdoor mee te vallen. De kinderloosheid van Augusta Juliana in de Pommerband is minder betrouwbaar dan de vele kinderen volgens dkerkboeken en het legaat. De geboortedata van de Volkstelling 1819 zijn niet zo betrouwbaar, want die van haarzelf is niet te vinden in de doopboeken van de evangelisch-lutherse Petruskerk in Wolgast en die van haar kinderen vallen vroeger in de kerkboeken van Schabow en Sülze. Augusta Juliana kan daarom eerder dan 1766 geboren zijn.

Afronding

Conclusie is dat de Zweedse graaf Johann August von Meijerfeldt jr. in 1766 of eerder een natuurlijke dochter Augusta Juliana kreeg bij een onbekende vrouw in Wolgast. De dochter woonde in 1783 op Medrow en werd de stammoeder van de Pommerse familie Thilow in Marlow.

Terug   ***   Verder