2.3.2. Diederich

Carl von Meijenfeldt doet in 1834 geloofsbelijdenis bij de Lutherse dominee J.G.E.P. Fortmeijer. In 1841 ziet hij dat Petronella Wilhelmina (Nel) Diederich dat ook doet. Uiteindelijk aanvaardt ze zijn huwelijksaanzoek. Carl von Meijenfeldt doen op 8 mei 1845 aangifte bij de gemeente Rotterdam van hun huwelijksvoornemen. Als bijlagen worden extracten uit de registers  van hun geboorten overgelegd en uit het register van het vroege overlijden van haar moeder. Op 11 en 18 mei volgt de bekendmaking. Het huwelijk zelf vindt plaats op 21 mei 1845. (1) Fortmeijer zegent het bruidspaar  in de Evangelisch-Lutherse kerk aan het Wolfshoek in. Ten tijde van het huwelijk woont vader Evert Diederich aan de Groenendaal, wijk M, nummer 389, samen met zijn tweede vrouw en vier kinderen. Hij heeft een tabakszaak. Carl trekt er met zijn moeder, broer Jan en zus Nellie voor korte tijd bij in. Evert blijft er wonen tot zijn dood op 17 mei 1867. 

Het leven van Nel en haar (groot-)ouders verloopt als volgt terug in de tijd:
– 12-11-1834: Moeder Engeltje Wiltschut sterft als ze 11 jaar oud is. Vader Evert hertrouwt Maria Elisabeth Governeur.
– 08-08-1823: Geboorte in Rotterdam en doop enkele dagen later door de Hervormde dominee Van den Ham.
– 03-06-1812: Huwelijk ouders. Vader is kantoorbediende. Diens één jaar jongere broer Hendrik is fuselier in de Nederlandse militie en neemt in 1815 zo dapper in de Slag bij Waterloo deel, dat hij de Militaire Willemsorde krijgt en een geldbedrag van 29 gulden.
– 23-11-1800: Grootvader Hendrik Diederich sterft als vader Evert 17 jaar oud is.
– 04-08-1789: Grootmoeder Anna Sophia de Koning sterft als vader Evert 6 jaar oud is. Grootvader Hendrik hertrouwt niet, misschien omdat zijn aangetrouwde familieleden (Catharina Pelletier en Geertrui Uijterwijk) hem helpen.
– 23-09-1784: Moeder Engeltje geboren.
– 13-11-1783: Vader Evert in Rotterdam geboren.
– 11-11-1770: Huwelijk grootouder in Rotterdam.
– eerder: Grootvader komt naar Rotterdam. Veel Diederichs volgen hem.
– 04-11-1744: Grootvader Hendrik (Johann Henrich) in Holzburg (Hessen) geboren.
– 16-10-1743: Grootmoeder Anna Sophia in Leiden geboren.

Naast de volledige genealogie Diederich (2) geeft de onderstaande reeks inzicht:

WASENBERG
Schwalm-Eder-Kreis
Johannes Dietrich (1628-)
∞ 
Gehla Hasenpflug (1623-1667)
7 kinderen, oudste zoon:
HOLZBURG
Schwalm-Eder-KreisNikolaus (1654-1710)
Catharine Strempel (1657-1722)
5 kinderen, oudste zoon:
Andreas Dieterich
(1689-1743)
twee huwelijken:
∞1 Maria Kister
(1690-1727)
5 kinderen,
oudste zoon
∞2 Amalia Dirlam
(1705-1758)
4 kinderen
oudste zoon           jongste zoon
 ¦  ¦   ¦
Johannes
(1714-1791)

∞ Anna Catharina Lauer (1721-1765)
6 kinderen
oudste zoon 
Johannes
(1733-1814)
∞ Maria Katharina Bock (1737-1798)
11 kinderen
oudste zoon 
Johann Henrich (1741-1833)
=
¦
¦
¦
 ¦  ¦ ¦
Johann Henrich
 (1744-1800)
=
Johann Jost
(1757-1826)
=
¦
¦
¦
ROTTERDAM
Zuid-Holland
Hendrik
(1744-1800)
∞ Anna Sophia de Koning
6 kinderen
waaronder
Evert en
diens dochter Nel
Johan Joost
 (1757-1826)
keurmeester vleeshallen
Geertrui Uijterwijk (1760-1871)
5 kinderen Dieterich
Jan Hendrik
(1741-1833)
Catharina de Pelletier
(1739-1821)
geen kinderen

Terug   ***   Verder

1. Nationaal Archief, Zuid Holland, Burgerlijke Stand Rotterdam, Huwelijksaangiften, Acte 233, folio 60, Huwelijksafkondigingen 1845, N 509 en N 538 en Huwelijksacte.
2. Genealogie Dieterich/Diederich