Contact & Rechten

Beheerder
Hugo contact
Hugo G. von Meijenfeldt 
Website www.meijenfeldt.nl

emailadres familiearchief@meijenfeldt.nl

Telefoon+31 6 1501 7974

Huis Parklaan 86, 3722 BH Bilthoven

Toegang tot gegevens

De website is vrij toegankelijk.

Een uitzondering op de vrije toegang wordt gemaakt voor gegevens:
– 
over levende of recent overleden personen en/of
– waarvan de auteursrechtelijke, vertrouwelijke of kwetsende aard wordt vermoed.

De gegevens die onder deze twee uitzonderingen vallen zijn niet danwel beschermd in de website opgenomen. De inlogcode voor de beschermde gegevens kan worden aangevraagd via bovenstaand e-mailadres en na akkoord met de voorwaarden worden verkregen.

Gebruik van gegevens

Op de teksten van deze website zijn alle rechten voorbehouden.

Grote delen van de teksten van deze website zijn afkomstig uit twee boeken met de volgende CIP-gegevens van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Meijenfeldt, Hugo G. von, De geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt, Familiearchief Von Meijenfeldt Bilthoven. – Ill. ISBN 90-800600-1 en 2-X geb. Trefw.: Meijenfeldt, … von (geslacht); stambomen. © Copyright 1990 en 1994.

Zonder bronvermelding en schriftelijke mededeling aan de auteur mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier.

Terug   ***   Verder