Contact & Rechten

Beheerder
Hugo contact
Hugo G. von Meijenfeldt 
Website https://meijenfeldt.nl/

emailadres familiearchief@meijenfeldt.nl

Telefoon+31 6 1501 7974

Huis Parklaan 86, 3722 BH Bilthoven

Toegang tot gegevens

Er zijn drie niveaus van toegankelijkheid van gegevens op de website:
1. Vrij. Dit geldt voor het overgrote deel.
2. Achter wachtwoord. Dit geldt voor
levende of recent overleden personen. Het wachtwoord staat in de halfjaarlijkse Nieuwsbrief die leden van de Familiegroep ontvangen. Lidmaatschap tot die groep kan per e-mail worden aangevraagd bij de beheerder van de website.
3. Gesloten en/of niet opgenomen. Dit geldt voor gegevens
waarvan de auteursrechtelijke, vertrouwelijke of kwetsende aard wordt vermoed.

De beheerder van de website staat open voor verzoeken om vrije gegevens naar de tweede of derde categorie te verplaatsen.

Gebruik van gegevens

Op de teksten van deze website zijn alle rechten voorbehouden.

Delen van de teksten van deze website zijn afkomstig uit twee boeken met de volgende CIP-gegevens van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Meijenfeldt, Hugo G. von, De geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt, Familiearchief Von Meijenfeldt Bilthoven. – Ill. ISBN 90-800600-1 en 2-X geb. Trefw.: Meijenfeldt, … von (geslacht); stambomen. © Copyright 1990 en 1994.

Zonder bronvermelding en schriftelijke mededeling aan de auteur mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier.

Without acknowledgment of the source and written notification to the author nothing may be reproduced, stored in an automated database, or made public in any form or by any means, be it electronically, mechanically, by photocopying, recording, or in any other way.

Terug   ***   Verder