3.6.1. St. Andreaskerk


St. Andreaskerk te Nehringen
Rechts patroonsingang, midden volksingang en links de kerktoren.
Foto:
© Sabrina Wittkopf-Schade

De St. Andreaskerk (Sankt Andreas Kirche) ligt op het landgoed Nehringen tegenover het landhuis. Het gebouw heeft een bepleisterde bakstenen schip van ruim 10 meter breed met een zeshoekige afronding aan de oostzijde met de ingang voor de patroon en een vierkante kerktoren aan de westzijde.

Binnen de kerk bevindt zich het koor aan de oostkant met de volgende rekwisieten:
het altaar: in het midden staat een
opmerkelijk stijlvol renaissance-altaar met marmeren reliëfs uit de Italiaanse school: midden de kruisigingsscène, links de zondeval en rechts de verheffing van de koperen slang. Eronder het Laatste Avondmaal en erboven een verrezen Christus met overwinningsvlag. Het altaar is aangekleed met zuilen, symbolische beelden van discipelen en een gordijn.
sacristie: links van het altaar.
kansel: met een trap vanaf de sacristie omhoog
, rijk versierd met figuren van de vier evangelisten met hun symbolen: Matteüs met de engel, Marcus met de leeuw, Lucas met de stier en Johannes met de arend. Daarboven de Hebreeuwse naam van God in een stralend halo, omgeven door drie engeltjeshoofden verwijzend naar de drie-eenheid.
doopfont: Zweeft boven het koor om ruimte te besparen en kan voor de doopceremonie met behulp van een trekkabel naar beneden worden gehaald. De doopengel houdt in de uitgestrekte rechterhand een schelp voor het doopwater en in de linkerhand een tak van een palmboom, als teken van het eeuwige leven.
patroonsloge: rechts van het altaar, direct zonder passage van het volk te bereiken via de hoofdingang. De beschermheer van de kerk heeft vanouds recht op een speciale stoel of bank in de kerk, omdat deze gezien wordt als een vertegenwoordiging van de status van de kerkelijke mecenas. De vormgeving is extravaganter naarmate de eigendunk van de patroon groter is. De loge is volledig afgesloten met ramen en deuren, om zich te weren tegen de kou van de onverwarmde kerk. De loge is in dezelfde stijl versierd als de sacristie en kansel. De panelen bevatten bijbelteksten afgewisseld met houtgesneden personificaties van de christelijke deugden geloof en hoop als vrouwfiguren met een kruis en boek, respectievelijk anker en duif. Boven op de loge prijkt een enorm houten familiewapen vastgehouden door krijgers.


Koor aan de oostzijde binnen de kerk
V.l.n.r. kansel, sacristie, altaar, doopfont en loge
Foto: Lester 2022

In het schip wordt de kerk wordt opgesierd door grote schilderingen aan het gepleisterde plafond en aan de muur. Aan het plafond boven het koor is de aanbidding van het kind door engelen en herders geschilderd; en boven de kerkbanken de hemelvaart van Christus. Aan weerszijden van de muur hangen gigantische schilderijen van de kruisiging en het laatste oordeel. Achterin de kerk staat het orgel op een entresol. Daaromheen is een barokke orgelkast gebouwd. De balustrade van de tussenverdieping is bedekt met een reeks van dertien schilderijen die het lijden en de opstanding van Christus uitbeelden, van het gebed in de tuin van Getsemane in de nacht voor zijn kruisiging tot aan het wonder van Pinksteren. 

Aan de westkant staat de vierkant kerktoren, opgebouwd uit veldsteen met een granieten hardstenen basis. Daarboven een ui-vormig koperen dak met open lantaarn. Daarin een laatmiddeleeuwse bronzen bel en uurwerken. Daarboven een knop met weerhaan.

Terug   ***   Verder