2.1.2. Tekening

In de familie zijn enkele fraaie tekeningen bewaard gebleven. Daarbij bevindt zich een Nieuwjaarswens.

Deze tekening levert de volgende gegevens op:

De tekening is door de stamvader zelf gemaakt…
De 
pentekening ingekleurd met verf is volgens de tekst boven- en onderin een Nieuwjaarswens van J.A. von Meijenfeldt aan zijn  grootouders en tante Pieploo d.d. Rotterdam 1 januari 1811. Dit is de zoon van de stamvader, die op dat moment 2 jaar oud is. De kwaliteit van de tekening is zodanig, dat hij de tekening natuurlijk niet zelf maakte. Omdat een soortgelijke tekening met een soortgelijk handschrift afkomstig is zijn vader, ligt het voor de hand dat de stamvader de tekenaar is. 

…bevat een 12-regelig gedicht, omkaderd door lijnen met vier bastions en een kroon en omcirkeld door twee takken…
De tekst van het gedicht luidt als volgt:

Daar het Oude Jaar is verdweene
En het nieuwe is verscheene
Zo vordert mijne pligt
Dat door mij des alle Menschen
Alle mijne harte Wenschen
Aan U worden toegerigt
De Heer schenk U een Jaar van Zegen
Wij Leijde U op al Uw Weege
En geen en wat U Hart verlangt
Wij doen U deez Dag nog veelmaal loven
En Sterft gij dan sterf in den Heere
En dat U Ziel genaa ontvangt

Heel goed Nederlands voor iemand die de eerste 33 jaar Duits spreekt en schrijft en de daaropvolgende 17 jaar weliswaar in Nederlandse dienst is, maar veel met buitenlands volk vaart.

… die tot in detail overeenkomt met de afdeksteen van de graftombe van de graven Meijerfeldt in de vloer van de St. Andreas Kirche in Nehringen.

Afdeksteen familietombe Meijerfeldt, Andreas Kirche Nehringen.
Foto: Lester von Meijenfeldt (2022)

Om de tekst in het centrum van de tekening staan een vierkanten belijningen met bastions op de hoeken, daarboven een koningskroon en om dit alles heen twee half gebogen takken laurierkers, onderin bijeen gehouden met een gestrikt lint. Dit komt in detail overeen met de afdeksteen van het familiegraf in de kerk van Nehringen. Hoewel lijnen, kronen en lauriertakken niet uniek zijn, kan toch wel gesproken worden van een opvallende overeenkomst. De stamvader komt uit Stralsund, dus hij kan de afdeksteen hebben gezien en een schets gemaakt of hij kan een schets hebben gekregen van degenen, die uit die streek naar Amsterdam reisden om te getuigen bij de doop van zijn zoon Jan.

De laatste twee regels van de Nieuwjaarswens gaan over sterfelijkheid. De tekst op de afdeksteen gaat begrijpelijk geheel over sterfelijkheid:

Mensch bedenck deine Stirblichkeit
Halt dich bereit Bereue deine Sünde
Zu rechte Zeit da mit du nicht
Verschertzt die Sehligkeit. 

De krans en de eerste regel van de afdeksteen staan voor het gebruik van een slaaf om een lauwerkrans boven het hoofd van de triomferende ceasar bij terugkomst in Rome te houden en voortdurend te zeggen “momento mori” en “memento te hominem esse“, teneinde grootsheidswaanzin te voorkomen.

Terug   ***   Verder