2.1.2. Tekening

Van Johan August von Meijenfeldt zijn enkele fraaie tekeningen bewaard gebleven. Daarbij bevindt zich een Nieuwjaarswens.

image004

Deze tekening levert de volgende gegevens op:

De tekening is door de eerste Von Meijenfeldt zelf gemaakt…
De 
pentekening ingekleurd met verf is volgens de tekst boven- en onderin een Nieuwjaarswens van Johan August von Meijenfeldt zijn  grootouders en tante Pieploo d.d. Rotterdam 1 januari 1811. De kwaliteit van de tekening is zodanig, dat deze Jan de tekening op 2-jarige leeftijd natuurlijk niet zelf maakte. Omdat een soortgelijke tekening met een soortgelijk handschrift afkomstig  is zijn vader, ligt het voor de hand dat hij ook de tekenaar van deze tekening is. 

…bevat een 12-regelig gedicht, omkaderd door lijnen met vier bastions en een kroon en omcirkeld door twee takken…
De tekst van het gedicht luidt als volgt:

Daar het Oude Jaar is verdweene
En het nieuwe is verscheene
Zo vordert mijne pligt
Dat door mij des alle Menschen
Alle mijne harte Wenschen
Aan U worden toegerigt
De Heer schenk U een Jaar van Zegen
Wij Leijde U op al Uw Weege
En geen en wat U Hart verlangt
Wij doen U deez Dag nog veelmaal loven
En Sterft gij dan sterf in den Heere
En dat U Ziel genaa ontvangt

Om de tekst staat een vierkanten belijningen met bastions op de hoeken. Dat lijkt op de vesting in het Zweedse wapenschild. De kroon boven het gedicht is een koningskroon, geen gravenkroon. Om dit alles heen twee half gebogen takken laurierkers, onderin bijeen gehouden met een gestrikt lint.

… die tot in detail overeenkomt met de afdeksteen van de graftombe van de graven Meijerfeldt in de vloer van de St. Andreas Kirche in Nehringen.

Afdeksteen familietombe Meijerfeldt, Andreas Kirche Nehringen.
Foto: Lester von Meijenfeldt (2022)

Dit is een spectaculaire overeenkomst. Hiermee is een directe schriftelijke verbinding tussen de eerste Nederlandse Von Meijenfeldt en Nehringen gelegd. Hoe hij aan de compositie op de afdeksteen kwam is giswerk. Hij kan uit zijn geheugen hebben geput, een kladje bij zijn papieren hebben gevonden, tussen zijn vorige tekening van september 1810 en deze van eind december 1810 zelf naar Nehringen zijn gereisd en het hebben nagetekend, of hij kan een schets hebben gekregen van de Pommerse getuigen bij de doop van zijn zoon in Amsterdam.

De laatste twee regels van de Nieuwjaarswens gaan over sterfelijkheid. De tekst op de afdeksteen gaat begrijpelijk geheel over sterfelijkheid:

Mensch bedenck deine Stirblichkeit
Halt dich bereit Bereue deine Sünde
Zu rechte Zeit da mit du nicht
Verschertzt die Sehligkeit. 

De krans en de eerste regel van de afdeksteen staan voor het gebruik van een slaaf om een lauwerkrans boven het hoofd van de triomferende ceasar bij terugkomst in Rome te houden en voortdurend te zeggen “momento mori” en “memento te hominem esse“, teneinde grootsheidswaanzin te voorkomen.

Terug   ***   Verder