4.1. Het Hessische geslacht

Een eerste familie van naamgenoten komt uit Konstanz, leeft in het centrale Duitse gebied Hessen en eindigt in Amerika.

Het verhaal van deze familie lijkt in drie opzichten sterk op de kroniek van de Zweedse en Nederlandse families:
– D
e familie draagt aanvankelijk de naam Meyer, kent een reeks van vader op zoon vanaf 1500, leeft in een verre stad en behoort daar al tot de regionale adel.
– De Meyers verwerven rond 1700 door militaire en bestuurlijke verdiensten voor de vorst
hoge functies, grondbezit en rijksadelstand met de naam Von Meyerfeld.
– De naam sterft uit en leeft aangrenzend in een groot gezin voort met de naam
Von Meijenfeldt.

Toch is het niet dezelfde familie, want er zijn doorslaggevende verschillen:
– De stad van herkomst is niet Riga maar Konstanz op het drielandenpunt Duitsland-Zwitserland-Oostenrijk.
– De vorst is niet de Zweedse koning maar de landgraaf van Hessen.
– De afsluiting van het geslacht is niet rond het jaar 1800 maar 1900.
– De familie leeft niet in Nederland maar in Amerika voort.
– De naam bloeit daar niet verder maar sterft rond 2000 uit.

Het verhaal begint met de Meyers van de zwarte ram. Op het landgoed Altenhaβlau start het geslacht von Meyerfeld. Twee zoons huwen een Knobel en een derde gaat von Meijenfeldt heten. Hun nageslacht vervult openbare functies. De afsluiting van het geslacht vindt plaats in Amerika.

Terug   ***   Verder