CH. Hugo 1978-heden

START / C. CORRESPONDENTIE / H. HUGO

Vanaf de start van het onderzoek in 1978 schreef en ontving Hugo von Meijenfeldt (Na.42) honderden brieven, aanvankelijk op papier, later digitaal.

In de correspondentie met familieleden staan privé-adressen en persoonlijke informatie. Dat vraagt om bescherming met een wachtwoord. Door de nauwe verwevenheid met de zakelijke correspondentie is de gehele rubriek achter het wachtwoord gezet

Gelet op de omvang van de correspondentie is zij opgedeeld in groepen van 100 verstuurde en ontvangen brieven. Aanvankelijk is per aparte brief genummerd, maar toen de omvang verder groeide zijn de brieven gebundeld. De groepen van 100 zijn als volgt ingedeeld:

Briefnummers Jaren
001 t/m 100 1978 t/m 1987
101 t/m 200 1987 t/m 1991
201 t/m 300 1991 t/m 1997
301 t/m 400 1997 t/m 2005
401 t/m 500 2005 t/m 2011
501 t/m 600 2011 t/m 2015
601 t/m 700 2015 t/m 2020
701 t/m 800 2020 t/m heden

Bovenstaande hyperlinks leiden naar lijsten van 100 brieven. In die lijsten staan achtereenvolgens een volgnummer, de datum (van de eerste brief), de geadresseerde en de plaats. De volgnummers hebben meestal hyperlinks naar de brieven zelf.