CH. Hugo 1978-heden

CH. CORRESPONDENTIE HUGO

Vanaf de start van het onderzoek in 1978 schreef en ontving Hugo von Meijenfeldt (Na.42) honderden brieven, aanvankelijk papier en later digitaal.

Een deel van van de correspondentie is met familieleden. Vertrouwelijke informatie daaruit wordt hier niet gepubliceerd, ook niet in het beschermde deel.

Gelet op de omvang is de correspondentie opgedeeld in groepen van 100 verstuurde en ontvangen brieven. Aanvankelijk is per aparte brief genummerd, maar toen de omvang verder groeide zijn de brieven gebundeld. De groepen van 100 zijn als volgt ingedeeld:

Briefnummers Jaren
001 t/m 100 1978 t/m 1987
101 t/m 200 1987 t/m 1991
201 t/m 300 1991 t/m 1997
301 t/m 400 1997 t/m 2005
401 t/m 500 2005 t/m 2011
501 t/m 600 2011 t/m 2015
601 t/m 700 2015 t/m 2020
701 t/m 800 2020 t/m heden

Bovenstaande groene hyperlinks leiden naar de lijsten van 100 van brieven. In die lijsten staan achtereenvolgens een volgnummer, de datum (van de eerste brief), de geadresseerde en de plaats. Onder het volgnummer staat een blauwe hyperlink naar de tekst van het document zelf.