CH. Hugo 1978-heden

CH. CORRESPONDENTIE HUGO

Vanaf de start van het onderzoek in 1978 schreef en ontving Hugo von Meijenfeldt (Na.42) honderden brieven, aanvankelijk papier en later digitaal.

Een deel van van de correspondentie is met familieleden. Vertrouwelijke informatie daaruit wordt hier niet gepubliceerd, ook niet in het beschermde deel.

Gelet op de omvang van de correspondentie is de navolgende lijst in vier perioden ingedeeld:

1978-1991

1991-2005

2005-2017

2017-nu