CH. Hugo

CH. CORRESPONDENTIE HUGO

Vanaf de start van het onderzoek in 1978 schreef en ontving Hugo von Meijenfeldt (Na.42) honderden aanvankelijk papieren en later digitale brieven.

Een deel van van de correspondentie is met familieleden. Deze wordt hier niet gepubliceerd, omdat informatie daaruit in het beschermde deel van de website terecht is gekomen. Het volgnummer met datum en persoon staat wel cursief afgedrukt in de lijst.

Gelet op de omvang van de correspondentie is de navolgende lijst in vier perioden ingedeeld:

1978-1991

1991-2005

2005-2017

2017-nu