1.8.5. Kerkboeken

Alinea 9b) van het testament van de graaf en gravin uit 1795 vraagt om onderzoek in de kerkboeken van de grensgebieden van Pommeren en Mecklenburg. Daaruit zijn de volgende feiten te halen: 

Augusta Juliana Meyern trouwt 3 mei 1783 op Medrow met Augustus Chri­stof­fer Thilow. (1)

Dit lijkt meteen een schot in de roos. De naam Augusta Juliana Meyern is identiek aan die uit het testament. Aan Tilow is een “h” toegevoegd en zijn doopnamen. Zijn functie is rentmeester van het “hoch­gräf­lichen Hoff”. Hij blijkt weduwnaar te zijn van huis­houd­ster Chris­tina Regina Berg, met wie hij op 26 juni 1772 trouwde.

Het echtpaar krijgt op Medrow een dochter in 1785 en een zoon in 1788. (1)

De dochter heet Char­lotta Fride­rica Carolina Augusta Thilow. Zij wordt op 23 november 1785 geboren en vijf dagen later gedoopt in de kapel van Medrow. De peetouders zijn afkomstig uit de regionale elite: de vrouw van de Neh­ringse dominee Schröder, de vrouw van opzichter Kreihss, de plaa­ts­vervanger van de Loitzer hofmeester Hoffman en de vrouw van opper­houtves­ter Meyern uit Pruisen. De laatste is Sophie Elisabeth Thilow, geboren in 1757, getrouwd in 1779 met Meyer(n) in Rothemühl. (2) Of en hoe Meyer(n) en Thilow familie zijn is niet precies te zeggen. De doopling trouwt in Marlow 1805 met Johann Christian Ludwig Prillwitz en overlijdt daar op 85-jarige leeftijd in 1870.
De zoon heet August Fride­rich Julius Thilow. Hij wordt 10 maart 1788 geboren en 14 maart gedoopt in de kapel van Medrow. Hij wordt pachter van het landgoed Alten Sührkow in het kirchspiel Hohen Mistorf in Mecklenburg. Daar trouwt hij 26 augustus 1817 met Friederike Dorethea Christiane Bröckmann, geboren Loitz 1803, dochter van pachter Daniël Johann Bröckmann (1765-1827) en Magdalena Catharina Helene Wilhelmine Pauly (1779-1847). Zij krijgen vijf kinderen.

Op het kerkhof van Medrow wordt op 29 december 1789 begraven rentmeester August Thilow. (1)

Thilow is plotse­ling in zijn slaap overleden op 57-jarige leef­tijd. Dit is een hele verrassing, omdat hij volgens het testament van de graaf in 1795 nog pachter in Mecklenburg is.

Augusta Juliana Meyern treedt 10 mei 1791 op Medrow voor de tweede keer in het huwelijk, nu met Theodosius Bernhard Christoffer Thilow. (1)

Hiermee is de verrassing meteen opgelost. Augusta trouwde dus twee maal achtereen met een Thilow. De eerste keer met August (* 1732) en de tweede keer met Theodosius (* 1760). Daarmee wordt ook verklaard dat het testament van een tweede huwelijk spreekt. De functie inspecteur klopt nu ook beter. De familie van deze Thielow komt uit Liepen bij Anklam. Zijn vader August was pastor in Groβ Teetzleben en broer van Johann Thomas. De laatste was pastor in Stolpe op Usedom en vader van de bovengenoemde Sophie Elisabeth Meyern-Thilow. De broers trouwden met de zussen Eggert. Hun grootvader August Thilo (1688-1748) was pastor bij de Zweedse koning Karel XII in het Turkse Demotika, waar de Zweedse graaf Johann August von Meijerfeldt sr ook was.

Theodosius is ongetwijfeld bloedverwant van zijn voorganger Augustus Christoffer Thilow, maar hoe is vooralsnog onduidelijk. De enige verbinding is Sophie Elisabeth Thilow. Zij is peetmoeder bij de doop van de eerste dochter van Augustus Christoffer en tevens een volle nicht van Theodosius. Of is Augusta Juliana met haar familie Meyern in Rothemühl de verbindende schakel?

Augusta Juliana Meierfeld en Theodosius Thilo krijgen twee kinderen in Medrow. (3)

De familienaam van Augusta Juliana is plotseling niet Meyern maar Meierfeld. een sterke vingerwijzing naar de Zweedse graaf.

Een zoon Ernst August Wilhelm Thilow wordt in 1791 geboren en gedoopt in de kapel van Medrow. De precieze geboorte- en doopdatum zijn niet bekend. Hij overlijdt op 4-jarige leeftijd in Behren-Lübchin op 18 november 1795 en wordt daar vijf dagen later begraven.

Een zoon Ludwig Christoph Thilow wordt in 1793 geboren en gedoopt in de kapel van Medrow. De precieze geboorte- en doopdatum zijn niet bekend. Op 42-jarige leeftijd overlijdt hij daar op 28 maart 1835 en wordt op 31 maart begraven. Hij woont dan in Basse, dicht bij het slot Lühburg, niet ver over de Pommerse grens. Dit slot was en is in bezit van de familie von Bassewitz, maar op dat moment van Johann Christian Wächter.

Augusta Juliana Meijerfeld(ten) en Theodor Bernhard Thilow verhuizen naar  Behren-Lübchin en krijgen daar vier kinderen. (4)

Augusta Juliana blijft de naam Meijerfeld(ten) dragen. De geboorten en dopen van haar kinderen vinden plaats in Behren-Lübchin. Dat is een landgoed van Geheimraad en Presidentschef Engel Carl Ernst von Schack. Het landgoed ligt in Mecklenburg, net over de Nehringse Trebelbrücke en westelijk begrensd door slot Lühburg. Dit alles klopt met de passage in het testament uit 1795 “des Inspec­tors und jetzi­gen Pächters in Mec­klen­burg Tilow”. Thilow is kennelijk van inspecteur nu pachter geworden.

Een zoon Albrecht Christian Helmuth wordt in Behren-Lübchin geboren op 28 juli 1794 en daar vier dagen later gedoopt. Hij trouwt in Rostock met Louise Sophie Christiane Prillwitz en overlijdt daar 18 november 1859.

Een dochter Ida Elisabeth Wilhelmina Thilow wordt in 1795 in Behren-Lübchin geboren en gedoopt. De precieze geboorte- en doopdatum zijn niet bekend. Zij overlijdt daar al op 1-jarige leeftijd op 6 januari 1796 en wordt daar drie dagen later begraven. De passage in het Testament uit 1795 “und beson­ders in ihrer zweiten Ehe mit vielen Kin­dern gesegnet ist” lijkt met vier kinderen goed te kloppen. En het gaat verder.

Een zoon Jacob Peter Theodor Thilow wordt op 16 oktober 1796 geboren in Behren-Lübchin en daar negen dagen later gedoopt.

Een zoon Carl Heinrich wordt in Behren-Lübchin geboren op 10 mei 1798 en daar drie dagen later gedoopt. Hij trouwt in Hohen Spenz met Charlotte Dorothea Tepp (1800-1875), dochter van Friedrich Tepp en Johanna Walter.

In 1801 krijgen Augus­ta Juliana Meijer en de voormali­ge pachter Theodor Bernhard Chris­toph Thilow een zoon in Bad Sülze. (5)

Bad Sülze is een landelijk dorp, niet ver ten zuiden van Mar­low, waar de vader korte tijd pachter is geweest. (6) 

De zoon wordt op 18 no­vember 1801 geboren en 23 november 1801 gedoopt in Sülze. Hij krijgt de namen August Friedrich Daniël. Getuigen zijn August Reppin (pachter in Nehringen), Frie­drich Hage­now (pachter te Langen­felde) en Carl Daniël Schaum­nell (inspecteur te Lie­pen, het dorp waar grootvader August Thilo vandaan komt). Frie­drich Chris­toph Carl von Hagenow wordt een jaar later in de rijksadel­stand verheven en koopt een deel van het Von Meijerfeldtse landgoed (Langenfeld met Glewitz en Med­row). (7) August Friedrich Daniël Thilow trouwt later in Rostock met Wilhelmine Anna Catharina Kracht.

Op 8 juni 1838 overlijdt Theodor Bernhard Thilow in Marlow.

In 1817 en 1821 leven het echtpaar en hun laatste zoon  nog steeds in Marlow. Bij de doop in Stralsund van een kleindochter van Carl August Thilo (pachter in Dier­kow bij Rostock) laat Augusta Juliana zich als getuige vervangen. (8)
Theodor Bernhard overlijdt op Marlow in 1838. Hij is 78 jaar oud geworden. Drie dagen na zijn overlijden is de begrafenis in de Evangelische Kerk van Marlow. (9)

Plaats en datum overlijden Augusta Juliana Meyer(n)(feld) onbekend.

Op grond van het testament uit 1795 moet na het overlijden van gravin Lovisa Augusta Sparre in 1817 het bedrag van 1.000 Rijksdaalder aan Augusta Juliana zijn uitbetaald en in de pacht van haar echtgenoot zijn gestoken voor haar jaarlijkse levensonderhoud. Omdat zijzelf en haar echtgenoot dan nog leven, heeft de testamentaire bepaling dat haar kinderen het bedrag in gelijke delen krijgen zich feitelijk niet voorgedaan.

Terug   ***   Verder

1. Pfarramt Glewitz, Der Kirchen zu Glewitz und Medrow Tauf=, Trau= und Taube=Register vom Jahre 1729 bis zum Schlusse des Jahres 1791.
2, Destijds gelegen in het Pruisische deel van Pommeren (“Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1800”, Berlijn 1800, pag. 100), tegenwoordig in Nordvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern.
3. Mecklenburgisches Kirchenbuchamt Schwerin, Evangelische KircheBasse, Taufen, Heiraten, Tote u Konfirmationen 1796-1901, doop fol. 414-415.
4. Mecklenburgisches Kirchenbuchamt Schwerin, Evangelische Kirche Behren-Lübchin (AG. Gnoien), Taufen, Heiraten u Tote 1766-1884, doop fol. 116-117, 122-123 en 126-127, begraaf fol. 522; 184; 185; 523.
5. Mecklenburgisches Kirchenbuchamt Schwerin, Evangelische Kirche Sülze, Taufen, Heiraten, Kommunikanten u Tote 1791-1831, doop fol. 112-113.
6. Tot het gebied van Marlow behoren ondermeer het landgoed Alt Steinhorst (destijds bewoond door de families Von Bassewitz en Barnekow), Schulenberg en Jahnkendorf. Op zoek naar de naam Meyer blijkt in Marlow een Anna Elisabeth Meyer op 20 april 1789 te huwen met Christian Friedrich Hage­mann. Haar vader is ­Paul Hein­rich Meyer uit Krackow in Pommeren. In Jahnkendorf blijkt bovendien een grote familie Piplow te wonen. Het leidt geen twijfel dat het hier gaat om verwan­ten van de Pieploo’s in het volgende deel.
7. Brief van Ulrike Cordt, Freising 23 januari 1996, waarin zij verklaart dat haar betbetovergrootvader Friedrich von Hagenow het landgoed kocht samen met diens zwager Jochim Christian von Rodbertus.[CH-279]
8. Stadtarchiv Stralsund, Kirchenbuchkartei 1600-1900, Geburten, Augusta Carolina Friederica Thilo, * 21-04-1821, ≈ Stralsund 04-05-1821, dochter van koopman Carl Johann Thilo en Christina Dorothea Riesbeck, doopgetuigen o.a. vertegenwoordiger voor pachter te Dierkow Carl August Thilo en vertegenwoordiger voor inwoonster van Marlow, echtgenote van Bernhard Theodor Thilo.
9. Mecklenburgisches Kirchenbuchamt Schwerin, Evangelische Kirche Marlow, Taufen, Heiraten, Tote u Konfirm 1802-1871, fol. 448-449.