1.8.3. Kerkboeken

De intessesante passage in het testament van de laatste graaf vraagt om onderzoek in de kerkboeken van met name Medrow. Daaruit zijn de volgende nieuwe feiten te halen: (1)

Augusta Juliana Meyern trouwt 3 mei 1783 op Medrow met Augustus Chri­stof­fer Thilow.
Dit lijkt meteen een schot in de roos. De naam
 Augusta Juliana Meyern is identiek aan die uit het testament. Ook Thilow past goed, zij het dat er lichte afwijkingen zijn in de achternaam, de voornamen en zijn functie (rentmeester van het “hoch­gräf­lichen Hoff”). Thilow blijkt weduwnaar te zijn van huis­houd­ster Chris­tina Regina Berg, met wie hij op 26 juni 1772 trouwde.

Op 23 november 1785 wordt op Medrow een dochter Char­lotta Fride­rica Carolina Augusta Thilo geboren en vijf dagen later gedoopt.
Zij is het eerste kind van bovengenoemd echtpaar. De volgende peetouders zijn aanwezig: de vrouw van de Neh­ringse dominee Schröder, de vrouw van opzichter Kreihss, de plaa­ts­vervanger van de Loitzer hofmeester Hoffman en de vrouw van opper­houtves­ter Meyern uit Pruisen. Meyern vervult 
deze functie net over de grens met Greifswald in Rothemühl. (2) Zijn vrouw is Sophie Elisabeth Thilo, geboren in 1757.

Een zoon August Fride­rich Julius Thilo wordt 14 maart 1788 op Medrow gedoopt.
Hij zal later trouwen met Friederike Dorethea Bröckmann, geboren Loitz 14 februari. In 1819 is hij pachter van het landgoed Alten Sührkow in Mecklenburg.

Op het kerkhof van Medrow wordt op 29 december 1789 begraven rentmeester August Thilow.
Hij is plotse­ling in zijn slaap overleden op 57-jarige leef­tijd. Dit is een hele verrassing, omdat hij volgens het testament van de graaf nog in 1795 pachter in Mecklenburg zal zijn.

Augusta Juliana Meyern treedt 10 mei 1791 op Medrow voor de tweede keer in het huwelijk, nu met Theodosius Bernhard Christoffer Thilow.
Hiermee wordt de verrassing meteen opgelost. Augusta trouwde dus twee maal achtereen met een Thilo. De eerste keer met August (*1732) en de tweede keer met Theodosius (*1760). Daarmee wordt ook verklaard dat het testament van een tweede huwelijk spreekt. De voornamen en de functie inspecteur kloppen nu ook. De vaders van Theodo­sius Thilo en  van de bovengenoemde Sophie Elisabeth Thilo waren broers, allebei pastors en in Groβ Teetzleben  met de zussen Eggert getrouwd. Hun grootvader August Thilo (1688-1748) was pastor bij de Zweedse koning Karel XII in het Turkse Demotika, waar de Zweedse graaf Johan August von Meijerfeldt sr ook was. Augusta Juliana Meyern en de opperhoutvester uit Rothemühl lijken zodoende zus en broer te zijn.

In 1793 krijgen Theodosius Thilo en Aug. Juliana Meierfeld een zoon Ludwig Christoph.
In de kerkboeken luidt de familienaam van Augusta Juliana plotseling niet Meyern, maar Meierfeld.
Het tweede huwelijk is in elk geval niet kinderloos geble­ven. De passage in het testament van de Zweedse graaf brengt met zich mee dat er vooral ook kinderen tussen 1791 en 1795 geboren zouden moeten zijn en dit is vooralsnog de enige die in die periode gevonden kan worden. Ludwig wordt 42 jaar oud en overlijdt in Basse (Lühnburg, Mecklenburg-Schwerin) op 28 maart 1835.

Op 18 no­vember 1801 krijgen de voormali­ge pachter Theodor Bernhard Chris­toph Thilo en Augus­ta Juliana Thilo, geboren Meijer een zoon August Friedrich Daniël Thilo in Bad Sülze.
Bad Sülze is een landelijk dorp, niet ver ten zuiden van Mar­low. Deze woonplaats komt ook weer overeen met het testament van de Zweedse graaf. (3) 
Getuigen zijn August Reppin (pachter in Nehringen), Frie­drich Hage­now (pachter te Langen­felde) en Carl Daniël Schaum­nell (inspecteur te Lie­pen, het dorp waar grootvader August Thilo vandaan stond). Frie­drich Chris­toph Carl von Hagenow wordt een jaar later in de rijksadel­stand verheven en koopt een deel van het Von Meijerfeldtse landgoed (Langenfeld met Glewitz en Med­row). (4)
In 1817 en 1821 leven het echtpaar en hun zoon  nog steeds in Marlow. Bij de doop in Stralsund van een kleindochter van Carl August Thilo (pachter in Dier­kow bij Rostock) laat Augusta Juliana zich als getuige vervangen. (5)

Terug   ***   Verder

1. “Der Kirchen zu Glewitz und Medrow Tauf=, Trau= und Taube=Register vom Jahre 1729 bis zum Schlusse des Jahres 1791”.
2. Toen in het Pruisische deel van Pommeren (“Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1800”, Berlijn 1800, pag. 100), tegenwoordig in Nordvorpommern.
3. Tot het gebied van Marlow behoren ondermeer het landgoed Alt Steinhorst (destijds bewoond door de families Von Bassewitz en Barnekow), Schulenberg en Jahnkendorf. Op zoek naar de naam Meyer blijkt in Marlow een Anna Elisabeth Meyer op 20 april 1789 te huwen met Christian Friedrich Hage­mann. Haar vader is ­Paul Hein­rich Meyer uit Krackow in Pommeren. In Jahnkendorf blijkt bovendien een grote familie Piplow te wonen. Het leidt geen twijfel dat het hier gaat om verwan­ten van Hendrik Pieploo uit het nabijgele­gen Rostock, de schoo­nva­der van Johan August in Amsterdam.
4. Brief van Ulrike Cordt, Freising 23 januari 1996 [CH-279], waarin zij verklaart dat haar betbetovergrootvader Friedrich von Hagenow het landgoed kocht samen met diens zwager Jochim Christian von Rodbertus.
5. Stralsund, Kirchenbuchkartei 1600-1900, Geburten, Augusta Carolina Friederica Thilo, * 21-04-1821, ≈ Stralsund 04-05-1821, dochter van koopman Carl Johann Thilo en Christina Dorothea Riesbeck, doopgetuigen vertegenwoordigers voor o.a. depachter te Dierkow Carl August Thilo en inwoonster van Marlow / echtgenote van Bernhard Theodor Thilo.