3.2. Baltische twijfel

Over de Lijflandse afkomst van het geslacht Von Meijerfeldt worden meermaals twijfels geuit. Aanleiding om naar de bronnen voor die herkomst te kijken, om te beginnen in de Zweedse. Daarbij valt op dat in plaats van Andreas soms Heinrich staat. Daarna worden Duitse bronnen bekeken. Tenslotte wordt bezien of de twijfels terecht zijn.

Terug   ***   Verder

1. M. Ranft, “Neue Genealogisch-Historischen Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten welche sich an den Europäischen Höfen zugetragen, worinn zogleich vieler Stands-Personen Lebens-Beschreibungen”, deel 2, hoofdstuk 1, Leben und Thaten des jüngst verstorben Schwedischen Grafens von Meyerfeld, Leipzig 1750, pag. 91.