2.1. De stamvader

Samenvatting

Johan August von Meijenfeldt is de stamvader van de Nederlandse familie. Voordat hij zich in 1800 aan land meldt monstert hij al in 1793 bij de Admiraliteit van Amsterdam aan en vaart meteen weg naar Suriname met het fregat Erfprins van Brunswijk. Hij ligt jarenlang voor Paramaribo. Na zijn vestiging in Amsterdam krijgt hij in 1801 een kind Wilhelmina. Zijn tweede grote reis gaat naar Saint-Domingue. Hij leeft daarna een tijdje in Nijkerk. In 1807 komt hij opnieuw in Amsterdam wonen en trouwt met Catharina Margaretha Pieplou. In 1810 verhuist hij met zijn gezin naar Rotterdam. Hij koopt daar in 1816 een eigen huis. Daarna verkleint het gezin door overlijden en vertrek.

Achtergrond

De Republiek der Verenigde Nederlanden was sinds de tijd dat Willem III van Oranje koning van Engeland, Schotland en Ierland, stadhouder van de Republiek en leider van de Grote Alliantie tegen Lodewijk XIV was, stap voor stap zwakker geworden. Met het juist in macht groeiende Engeland nemen de onderlinge irritaties toe. De relatie loopt stuk op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In 1776 maakt de gouverneur van St. Eustatius de Britten woedend door als vrijhandelshaven welkomstschoten te lossen voor het eerste Amerikaanse schip “Andrew Doria”. De Republiek weigert zich hiervan te distantiëren en beweegt zich integendeel ter bescherming van de internationale vrijhandel in de richting van het Verbond van de Gewapende Neutraliteit. Als de Engelsen al dan niet na een tip een schip kapen en daarop een handelsverdrag tussen Amsterdam en de Amerikaanse opstandelingen aantreffen, is de casus belli gevonden voor een oorlogsverklaring op 20 december 1780. De daaruit voortvloeiende Vierde Nederlands-Engelse Oorlog, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de opkomst van de Patriotten duwen de Republiek steeds verder in het kamp van de Fransen. Hun koning Lodewijk XVI steunt de Republiek, bijvoorbeeld in het gesloten houden van de Schelde, zoals vastgelegd in het Vredesverdrag van Munster van 1648. Bij de Keteloorlog met keizer Joseph II zijn geen Franse schepen betrokken, maar de vrede wordt eind 1785 in Fontainebleau gesloten, twee dagen later gevolgd door een Staats-Frans verdedigingsverbond. De vriendschappelijke betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland bekoelen met het neerslaan van de Patriottenopstand in de Pruisische Veldtocht van 1787 en met de Franse Revolutie van 1789. Op 1 februari 1793 verklaart Frankrijk de oorlog aan prins Willem V van Oranje.

Terug   ***   Verder