3.8.1. Pommeren

Voor de derde keer is behandeling van Zweedse gebieden in Noord-Duitsland geboden. In het eerste deel ging het over de Zweedse graven die daar woonden. In het derde deel werden enkele adellijke personen in Damgarten, Wismar en Bremen behandeld. Nu is het de beurt aan diverse niet-adellijke families.

In het midden van de 16de eeuw beklagen de gebroeders Dietrich en Moritz Meienfelt, kooplieden in Rostock, zich bij Hertog Albrecht van Mecklenburg over het feit dat hun schip met handelswaar onderweg naar Bergen in Noorwegen is overvallen door Hollandse zeerovers, meegenomen naar Amsterdam en daar ontdaan van goederen zijn doorverkocht. Een steunverzoek aan de keizer en de stadhouder van de Nederlanden had geen gehoor gevonden. De hertog vindt het welletjes en besluit op 14 maart 1546 alle Hollandse kooplui in Mecklenburg vast te zetten. Dat keurt de keizer niet goed. (1)

In Stralsund wordt Georg Richard Meijerfeldt op 24 juli 1736 in de protestante St. Nikolai kerk gedoopt. Bij zijn vader Johann staat ein fremder Mann, hetgeen er op duidt dat deze van buiten Pommeren komt. Georg Richard duikt op in Amsterdam, waar hij op 6 februari 1773 een zoon Christoffel laat dopen in het Rooms-Katholiek Maagdenhuis. Misschien heeft hij het geloof aangenomen van zijn Nederlandse vrouw, Martina Jans. In het Amsterdamse doopboek staat overigens Uit het gasthuis, dus het kan een adoptie betreffen.
Twintig jaar later legt de Nederlandse stamvader Johan August von Meijenfeldt (1760-1835) dezelfde route van Stralsund naar Amsterdam af.

Een grote familie Meijerfeldt begint bij Hinrich. Hij is in 1743 burger van Grimmen (2), een regionaal centrum, waaronder de Meijerfeldtse landgoederen Nehringen en Medrow vallen. In de periode 1770-1790 duikt hij weer op, als scheepskapitein in de stad Stralsund. Het is niet helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat, vanwege het tijdsverschil van 27 tot 47 jaar en de “t” die extra aan de achternaam is toegevoegd. Hinrich leeft in dezelfde tijd, met dezelfde familienaam en in dezelfde streek als de oude en jonge graven Johan August Meijerfeldt. Maar ook de stamvader van de Nederlandse familie heeft deze drie eigenschappen gemeen met Hinrich. Een interessante naamgenoot dus. Des te teleurstellender dat over zijn afkomst en vrouw niets kan worden gevonden. Wel heeft hij een rijk nageslacht.

De eerste zoon Johann heeft een zoon Johann Heinrich Friedrich, geboren in Greifs­wald en daar postbo­de. Hij is daar ook nachtwaker en doet in 1845 aangifte bij het Universiteitsgericht tegen de gebroeders Rau wegens verwonding, gescheurde kleren en nachtrustverstoring en in 1852 tegen de theologiestudent Johann Glöl wegens belediging en nachtrustverstoring. (3)

De tweede zoon Carl vertrekt naar Mecklenburg, waar hij leraar wordt. Veel van zijn kinderen gaan nog een stukje verder westwaarts naar Hamburg.

Tegenwoordig leven nog vrij veel personen met de naam Meyerfeldt in Pommeren. De bekendste is Astrid, geboren in Rostock 1960, studeert aan de toneelschool “Ernst Busch”. Na eerste optredens in Parchim en Berlijn (Theater der Freundschaft) is zij vanaf 1992 verbonden aan de Berliner Volksbühne aan de Rosa-Luxemburg-Platz. Sinds 2008 is zij vrij actrice in zeer veel toneelvoorstellingen, (televisie)films, hoorspelen en muziekclips. Zij verhuist vanwege haar huwelijk naar Hamburg.

Astrid Meyerfeldt
Astrid Meyerfeldt

Katrien is lerares Duits en Geschiedenis aan het Käthe-Kollwitz-Gymnasium Rostock en doet actief mee aan het protest tegen het DDR-regime. Na de val van de muur leidt zij een schoolproject over die periode.

Sie gehört zu den Menschen, die im Herbst 1989 den Protest gegen das DDR-Regime auf die Straßen getragen haben. Und sie gehört auch zu jenen, die die Erinnerung an die Tage im Herbst 1989 wach halten.