Zl. Landgoederen

Landgoederen van het adellijke geslacht Meijerfeldt uit Zweden

Het Zweedse geslacht Meijerfeldt heeft veel landgoederen in bezit gehad. Zij zijn verworven dankzij of in plaats van uitbetaling van soldij en dankzij familiaire betrekkingen als huwelijken en erfenissen.

Over landgoederen bestaat bij de adel geen absolute eigendom.  Vanouds zijn zij leenmannen van de kerkelijke en wereldlijke leenheren, aan wie zij een aantal verplichtingen hebben. Naarmate de aristocratie machtiger worden verbleken die verplichtingen. Om zijn absolute macht te herstellen en meer inkomsten te verkrijgen, voert de Zweedse koning Karel XI in 1680 een reductie van de eerder  uitgegeven lamdgoederen in. De adellijke families kunnen voor veel landgoederen de gevraagde leensommen niet opbrengen. Deze landgoederen komen vrij om uit te geven aan nieuwe leenmannen, zoals de Meijerfeldts. Om de gevraagde  leensommen te kunnen opbrengen verpachten zij grote delen van hun landgoederen aan boeren om er inkomsten uit te krijgen. Voor de administratie van de landgoederen worden inspecteurs aangesteld.

De landgoederen liggen rondom de Oostzee. Hieronder volgt de volledige lijst van bezittingen van de Meijerfeldts.

NAAM LIGGING EIGENAAR JAAR OPMERKING
Babbusch 50 km N van Riga Johan
Meijer
1598 Koopt van Stanilaus Kotz
Festen 120 km O van Riga  Johan Meijer Pachter van eigenaar kolonel Erik Soop
Laisholm 120 km ZO van Tallinn Andreas
Lustifer Landgoed op Oberpahlen Andreas  1680 Pachter van eigenaar Wolmar Wrangel en vanaf 1675 diens weduwe Christina Wasaborg
Bewershoff
Bij Kokenhusen Johan
August sr
17..  
1710 Door Russen veroverd
Landgoed op Rügen  ? Johan August sr 1709 Ontvangst als leengoed van Karel XII na terugkeer uit Bender i.v.m. reductie (Ranft, pag. 328).
1714 Verlies door sekwestratie na Deense bezetting van Rügen
Bollerups Borg Zweden,
Skåne
Johan
August sr
1709 Ontvangst na terugkeer uit Bender door sekwestratie van Deense graaf Otte Rantzau
1720 Teruggave aan vorige eigenaar
Glimmingehus Zweden,
Skåne
Johan
August sr
1709 Ontvangst na terugkeer uit Bender door sekwestratie van Deense graaf Rosencrantz
1720 Teruggave aan vorige eigenaar
Nehringen Duitsland,
Zweeds-Pommeren
Johan
August sr
1714 Ontvangst als leengoed van Karel XII vanwege dappere verdediging Stettin in 1713 en verhoging tot graaf in 1714.
Carl
Fredrik jr
1749 Erfenis van vader
Johan
August sr
1791 Erfenis van broer
1802 Verkoop door Zweedse Kroon aan Georg Wilhelm IX
Medrow Duitsland,
Zweeds-Pommeren
Johan
August sr
1714 Ontvangst als leengoed van Karel XII vanwege dappere verdediging Stettin in 1713 en verhoging tot graaf in 1714.
Johan
August jr
1749 Erfenis van vader
Carl
Fredrik jr
1762 Wissel met broer
Johan
August jr
1778 Koop van broer
1802 Verkoop Zweedse Kroon aan pachter Von Hagenow
Näsby Zweden, Uppland,
bij Stockholm
Johan
August sr
1716
1731
Koop
Verbouwing
Johan
August jr
1760 Erfenis van vader
Louise
Sparre
1763 Huwelijksgift
1817 Verkoop aan Kristian Thott
Ugerup Zweden,
Skåne,
bij Kristianstad
Johan
August sr
1722 Erfenis Brita Barnekow van haar vader
Carl
Fredrik jr
1771 Koop van broer uit erfenis van vader
Johan
August jr
1791 Erfenis van broer
1800 Erfenis Christan Barnekow van neef
Sövdeborg
met Ågerup, Barnarp, Östra och Västra Tågarp en Gobrun
Zweden,
Skåne,
20 km N van Ystad
Johan
August sr
1722 Erfenis Brita Barnekow helft van haar opa
1735 Koop andere helft van nicht Soop
Johan
August jr
1771 Erfenis van moeder
1778 Verkoop aan Karl Gustaf Piper
Gam­mel Køgegård Denemarken, Sjaelland,
Z v Kopenhagen
Johan
August sr
1724 Erfenis Brita Barnekow van moeder
Carl
Fredrik jr
1749 Erfenis van vader
Johan
August jr
1762 Wisset met broer
1775 Verkoop aan Rasmus Carlsen
Meyerfeldtsches
Palais
Duitsland,
Zweeds-Pommeren,
Stralsund, Badenstraße 17
Johan
August sr
1730 Bouw als zetel gouverneur-generaal en privé woning
Brita
Barnekow
1749 Erfenis van echtgenoot
1757 Verkoop aan Zweedse Kroon
Landstände-/
Rotermundhaus
Duitsland,
Zweeds-Pommeren,
Stralsund, Badenstraße 39
Brita
Barnekow
1759 Koop van Regierungsrat Von Bohlen
C.F. jr
J.A. jr
1771 Erfenis van moeder
Louise
Sparre
1802 Verkoop aan Von Platen
Stora Sundby Zweden,
Södermanland,
N v Hjäl-meer
Johan
August jr
1780 In bezit Louise Sparre na dood moeder, na erfenis 1772 van vader 
Louise
Sparre
1800 Erfenis van echtgenoot
1816 Verkoop aan Patroon
Östanå Zweden,
Uppland,
Roslagen,
N v Stockholm
Johan
August jr
1780 Erfenis Louise Sparre van moeder
1782 Verkoop aan Simon B. Hebbe
Hästen 6-7 Zweden,
Stockholm,
Regeringsgatan 36-38
Johan
August jr
1770? Koop twee woonhuisblokken
1800 Verkoop Louise Sparre
Gripen 1 Zweden,
Stockholm,
Drottninggatan 45
Louise
Sparre
1800? Koop woonhuis van Sprengtportens erven
1817 Verkoop erfgenamen