Regio

AZR. ARCHIEVEN ZWEDEN REGIO (Landsarkivet)

Lund   ***   Vadstena   ***   Dalarna

DOCUMENT DATUM PERSOON
LLA LANDSARKIVET I LUND
30733 Sövdeborg godsarchiv
J3
Handlingar och räkenskaper ang familjen Meijerfeldt 1704-1784 JAsr
  1. Korrespondens samt utredning och dom angående Carl Henrik Löwens expedition till Archangelsk och skeppet prinsessan Ulrikas strandande i Köge bugt (paket nr 50 och 41).
1704-1745
 
  2. Jordebok för Bollerup 1707, handlingar och räkenskaper för Bollerup och Glimminge, för Glimminge. Inspektor Levin Rave. (paket nr 47). 1707-1720
 
  3. Handlingar angående Visingsö (paket nr 47). Kungliga brev och resolutioner angående arrendet av Visingsö med Barnarp lista på resterande dagsverken (Mattis Sodman, inspektor), inventarium för boskap, bärgning av gröda, logbärgningsböcker för två bönder på Visingsö (paket nr 55). 1708-1759
 
  4. Räkenskaper, inklusive odaterade samt från inspektor Levin Rave, spannmålsleveranser, korrespondens  bl. a. från änkan Flatho och inspektorn på Bollerup Levin Rave, böndernas på Visingsö besvär (paket nr 52), brev från J.G. Meurer med skuldsedlar, reverser och räkenskaper. 1709-1748
 
  5. Handlingar och räkenskaper angående flottan: kopia av Carl XII:s brev 1712-06-20 i Bender att Johan Lagerbielke skall få ränta på införskaffade pengar, memorial från varvschefen (Skeppsholmen) Carl Raab, korrespondens, resolutioner, memorial och relation samt utdrag ur protokoll och resolutioner (1710), specifikationer och förslag på manskap, skepp och material, olika listor och förteckningar samt förslag och i utdrag, handlingar angående kapten Gyllenskepps kompani, rullor över manskap och specifikation på fartyg, räkenskaper (paket nr 48). 1713-1714
 
  [H0001] Ingår i J 2:8 (1680-1714). L Raves räkenskaper för Bollerup och Glimminge.  1716-1718  
  6. Inspektor Levin Raves räkenskaper för Bollerup och Glimminge (paket nr 46,  47 och utan nummer).  1716-1721  
  7. Visingsö och Näsby: Nils Widings räkenskaper och verifikationer för Johan August Meijerfeldt (paket nr 45, 55, utan nummer). Handlingar angående Tuggarp, by i Gränna landsförsamling – köp, skatterättigheter, handlingar angående ryska krigsfångar på Visingsö, förslag på utsäde för de svenska godsen såsom Näsby, Vigbyholm, Barnarp, Sövdeborg, Ågerup, specifikation på vad vinterkorn som finns på bl a Nehringen m fl tyska gods (paket nr 47). Handlingar för Ågerup och för Sövdeborg (paket nr 38).  1716-1784  
  8. Handlingar angående Bollerup och Glimminge, brev från Levin Rave från Bollerup, diverse kladdräken- skaper. Johan Friedrich Baumans brev, rapporter och räkenskaper från Stralsund till Johan August Meijerfeldt angående bl a Nehringen, Siemensdorff, Bockhagen, Kackanehl, Medevi samt andra affärer, räkenskaper och verifikationer. Handlingar angående allmogens på Visingsö besvär, angående stormfälld skog på Visingsö , angående gymnasiet och skolan på Visingsö, brev och räkenskaper angående bevillningen för arrendet av Visingsös kungsladugård. Gårdsräkenskaper och verifikationer för Visingsborg och Barnarp (paket nr 51).  1717-1762  
  9. Handlingar angående Visingsö såsom arrendekontrakt, jordebok, suppliker, brev och koncept, arrenderäkenskaper 1717-1740, med anteckning om odaterad överlåtelse av godset Steinhorft till familjen Wedderkopp medlemmar av Lüneburgska riddarakademien. (paket nr 1 a). Räkenskaper och verifikationer för Visingsborg 1747-1748, syn av underliggande hemman 1748, räkning för Barnarp i Jönköpings län 1747-1748, verifikationer 1763-1764. (paket nr 1).  1717-1764  
  10. Johan August Meijerfeldt: räkenskaper och brev 1720-1725 rörande hans affärer; inblandade var Carl Posse, envoye i Berlin, Erich Råfelt, överkamrerare Nils Gyllenpatron, Lindquist, Andras Corsar, Scheffel, Flatho m fl. Handlingar och räkenskaper med anledning av köpet av Vigbyholm 1720. Handlingar och räkenskaper rörande pretentioner på hypoteken i Pommern 1722. Innehåller bl a ett brev från Johan August Meijerfeldt till greve Carl Posse den 12 september 1724 som aldrig öppnats förrän vid ordningsarbetet sommaren 2001. (paket nr 56).  1720-1725  
  [H0002] Ingår i J 2:9 (1681-1726). (paket nr 25, 25 a och 17)  1731-1754  
  11. Räkenskaper och handlingar för Visingsö med Barnarp m fl gods 1732-1739, diverse specifika- tioner och räkenskaper 1732-1736, spannmålsspecifikation på utsäde vid Näsby 1734, förteckningar på hästar, svin m fl på Visingsö, Barnarp, Sövdeborg, Ågerup m fl 1735, räkenskaper med verifikationer 1735-1739, räkenskapsunderlag 1736, korrespondens med inspektor Fischer 1735-1736, 1739-1740, med andra 1735 och odaterade, räkenskaper med verifikationer för Visingsborg 1743 av inspektor Mattis Sodman. (paket nr 53). 1732-1743
 
  12. Räkenskaper och verifikationer för Visingsborg 1746-1747. (paket nr 45). Dito 1748-1749; inspektor Mattis Sodman. (paket nr 55). Räkenskaper för Visingsborg och Barnarp 1759-1760; inspektor Magnus Hedwall. (paket nr 42). Verifikationer för Visingsborg 1764-1765; inspektor Magnus Hedwall, gårdsräkenskaper för Barnarp 1764. (paket nr 54).  1746=1765  
  13. Visingsö och Näsby: Nils Widings kassaräkenskaper och verifika- tioner för Johan August Meijerfeldts änka Brita Barnekow 1750-1755 (paket nr 55). Dito för åren 1756-1760. (paket nr 49). Brita Barnekows korrespondens 1753-1754, 1761-1762, kvittens 1750. Med handlingar angående Hellesta by i Hellestads socken och Torna härad 1753, 1761-1807 (paket nr 52).  1750-1762  
30781
Skabersjö Godsarchiv
   
A2/6-9

Handlingar rörande arvskiften

1765-1822
VALA
LANDSARKIVET I VADSTENA
   
03825 Göta Hovrätt. 01. Huvudarkivet. Bouppteckningsregister
E XI BA, nr 13.
E XI A, nr 275.
E XI BA, nr 30.
E XI BA, nr 5.
E XI BA, nr 48.
E XI BA, nr 57 a – g.
 


1750
1759
1762
1773
1791
1798

 

JAsr

ACH
ACH
BB
CFjr
JAsr

ACD
1117
ARCHIVCENTRUM DALARNA
Furudals Bruks Archiv
E4D/2
Småtryck, Pamfletter
1771-1789 JAjr