Regio

AZR. ARCHIEVEN ZWEDEN REGIO (Landsarkivet)

DOCUMENT DATUM PERSOON
UUB UPPSALA UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK    
Handskriftsavdelningen    
REA000
135475
 Johan August Meijerfeldt d.ä. (1664-1749), 24 delen (persoon/geslacht, militair en bestuur)   JAsr
REA000
137796
Westinska Sammlingen (persoon/geslacht)   JAsr
X 18 / M A.A. von Stiernman, “Sveacia Illustris Mejerfelt
LLA LANDSARKIVET I LUND
LS/ Sövdeborg godsarchiv
30733 J3. Handlingar och räkenskaper ang familjen Meijerfeldt 1704-1784 JAsr
VALA
LANDSARKIVET I VADSTENA
   
03825 Göta Hovrätt. 01. Huvudarkivet. Bouppteckningsregister
E XI BA, nr 13.
E XI A, nr 275.
E XI BA, nr 30.
E XI BA, nr 5.
E XI BA, nr 48.
E XI BA, nr 57 a – g.
 


1750
1759
1762
1773
1791
1798

 

JAsr

ACH
ACH
BB
CFjr
JAsr