Baltische landgoederen

Bevershof   ***   Sall   ***   Laisholm   ***  Lustifer

Het geslacht Meijer(feldt) heeft verscheidene bezittingen in de Baltische gebieden (zie tweede kaart op tweede blad).

Bevershof

Dit landgoed heet na splitsing in twee delen Alt-Bewershoff (Vecbebri). Het ligt 100 km ten oosten van Riga en 40 km ten zuidwesten van Festen.
De Zweedse koningin Christina schenkt het landgoed aan Niels Tungel, die het voor 2500 Taler in 1647 verkoopt aan Heinrich Struberg Cronstiern. Diens  zonen hebben het landgoed als fidei commies en zelfs  allodial toegekend gekregen, maar ontkomen niet aan de reductie. In 1747 in de Russische tijd valt het terug aan hun zuster, die dankzij haar huwelijk de familie Van Wilcken tot eigenaar maakt. (3) In de tussentijd is baron Johan August Meijerfeldt sr. bezitter. (4)

 

Sall

Dit landgoed heet nu Salla en ligt in het kirchspiel St. Simonis (Simuna), kreis Wierland (Viruma).
Op 17 maart 1680 (Pasen) verkoopt eigenaar luitenant en hakenrichter Reinhold von Wrangell het voor 16.000 Taler aan Anders Meijerfeldt. Deze voert in 1682 allerlei rechtzaken, onder andere tegen landrechter Bernhard Schulman wegens onbevoegde tussenkomst waardoor de verkoop van Sall aan Anders en twee anderen verhinderd was, maar Von Wrangell beschuldigt Anders er ook van geen kooppenningen te hebben betaald, alle koren van het veld te hebben afgesneden en te hebben afgevoerd naar Lustifer (zie hieronder). In de rechtszitting van 20 maart 1682 slaagt Von Wrangell niet in zijn bewijs. (5)

image012

Laisholm

Dit landgoed heeft nu de naam Jõgeva en ligt in het voormalige gebied van de Duitse Orde, 45 km ten noordwesten van Dorpat (Tartu). Samen met het bijgoed Pakkast wordt het eind 16de eeuw tot één landgoed gevormd en hoort bij het slot Lais. Eind 17de eeuw wordt het zelfstandig met een landoppervlak van 24¾ haken.
Het landgoed is in bezit van de familie Wrangel. Het wordt verbonden aan de naam van Anders Meijerfeldt. (6)

Lustifer

Het landgoed Lustivere maakt onderdeel uit van het slot en uitgestrekt landgoed Oberpalen. In 1623 schenkt koning Gustaaf Adolf het goederencomplex aan zijn veldmaarschalk Herman Wrangel. In 1677 erft diens zoon Wolmar Wrangel deze landgoederen. Anders Meijerfeldt is hoofdinspecteur over alle goederen en woont op Lustifer.

IMG_0347

Lustifer (Israel Swedman 1688)

 

1. H. von Bruiningk en N. Busch, “Livländische Güterurkunden: aus den Jahren 1207 bis 1500“, Riga 1908, pag. 23, noot 9.
2. A.A. von Stiernman,  Svecia Illustris” versus
H. von Hagemeister, “Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands”, Riga 1836, deel 1, pag. 109 en Latvijas Vēstures Institūta(Instituut voor Letse Historie, Universiteit van Letland), “Fontes historiae Latviae“, Riga 1938, pag. 226.
3. A.A. von Stiernman,  Svecia Illustris“. A.W. Hupel, “Topographische Nachrichten von Lief= und Ehstland”, deel 3, Riga 1782, pag. 186. resp. 180.
4.  C. Schirren, “Die recesse der livländischen Landtage 1681-1711”, Dorpat 1865, pag. 305, 307, 320 en 329.
5. H. von Baensch, “Geschichte der Familie Von Wrangel vom Jahre Zwölfhundertfünfzig bis auf die Gegenwart”, Berlin/Dresden 1887, pag. 130.
Nationaal Archief Estland, EAA.858.2.3824.
6. G. Anrep, “Svenska Adels Ätters-taflor”, Stockholm 1861, pag. 888-889.