Gravenbrief 1714

Om zijn trouwe officieren aan zich te binden promoveert de Zweedse koning Karel XII vóór zijn terugkeer uit Turkije. Bij brief van 3 maart 1714 te Demotica verhoogt hij Johan August von Meijerfeldt sr in de gravenstand. Zijn opvolgster koningin Ulrike Eleonre besluit diens broer Wolmar Johan von Meijerfeldt op 18 augustus 1719 in de gravenbrief op te nemen. In dat jaar vindt de introductie bij het Ridderhuis plaats.

Een fotokopie van de gravenbrief is te vinden in het Riksarkivet, 1112.1. Riksregistraturet 1523-1718, B/671, folio 149v-158, “Grefwe Bref för K: Rådet, Generalen och Gen: Gouverneuren, Johan August Meijerfeldt. dat. Demotica d. 3 Martij 1714.”

Op deze website staat ook een fotokopie, waarvan nog een transcriptie en vertaling gaan volgen.