1.g.3. Genealogie Zweedse Meijerfeldts

STAMBOOM

Voor het overgrote deel gebaseerd op kerkboeken, waarnaar in de hoofdtekst wordt verwezen.

ZZ. Anders / Henric, * rond 1630, † Oberpahlen (Põltsamaa) / Reval (Tallinn) vóór 1687, ingenieur, overste, hoofdinspecteur in Zweedse dienst, # Festen (Vestiena) en Laisholm (Laiuse), ∞ Riga 1660 (Anna) Catharina Wulff, * Riga 1615/1630, † 07-04-1692 / Nehringen 21-06-1725, dochter van Martin Wulff (1580-1633) en Ursula Marquard (1590-1665), (∞1 Herman Rötelsdorff, 1600-1658, ∞2 26.08.1659 Johann Christoff von Kirstein -1659), vier kinderen [ZZ.1 t/m ZZ.4].

1654 In dienst gouverneur-generaal Zweeds-Pommeren Carl Gustaf Wrangel als hofmeester voor diens halfbroers;
1655 In Zweedse krijgsdienst;
1656 Ingenieur onder Eric Dahlberg;
1658 Overste, vertrek uit genie, eregeschenk, koninklijke gunsten;
1660 Afdanking uit leger, oversteek naar Rīga;
1662 Hoofdinspecteur landgoederen Oberpalen;
24-11-1674 Zweedse adelstand.

ZZ.1. Hendrik, * Riga 1660, † jong.

ZZ.2. Carl Fredrik sr, * Oberpahlen 1662/1663, † Poltava 29-06-1709, kolonel in het Zweedse leger, ∞ Anna Christina Hastfer, * 1681, † Kårtorp 30-09-1762, dochter van graaf Jakob Johan Hastfer (1647-1695) en barones Sigrid Gyllenstierna (1639-1700), één kind [ZZ.11].

1680 Vaandrig regiment Gouverneur Rīga;
1682 Vrijwilliger regiment Köningsmarck in Zuidelijke Nederlanden;
10-01-1685 Luitenant regiment Gouverneur Rīga;
28-06-1687 Kapitein regiment Österbotten;
20-10-1700 Majoor daarin;
07-09-1701 Commandant Sehlburg;
08-04-1703 Overste bataljon infanterie in zijn regiment;

1705-1706 Commandant Österbotten regiment

1708 Kolonel daarin.

ZZ.21. Jacob Johan, * Lijfland vóór 1709, ≡ Festen 1710 (jong).

ZZ.3. Johan August sr, * Oberpahlen 1664 (1), † Sövdeborg, Zweden 09-11-1749 (2), ≡ Nehringen 20-10-1750, ∞1 Günthersdorf, Saksen 30-05-1707 Anna Maria Törnflycht, * Stockholm ≈ Nicolai Stor 23-11-1685, † 1715, dochter van Olof Hansson Törne, geadeld Törnflycht (1640-1713) en Margaretha Andersen (1653-1727), ∞2 Vittskövle 13-03-1717 Brigitta (Brita) Barnekow, * Gavno, Denemarken 30-04-1700, † Nehringen 01-12-1771, ≡ Nehringen 09-12-1771, dochter van Kjell Kristoffer Barnekow (1663-1700) en gravin Margaretha von Ascheberg (1671-1753), vijf kinderen [ZZ.21 t/m ZZ.25].

1683 Vrijwilliger Lijflands regiment cavalerie Von der Pahlen;
10-01-1686 Kornet daarin;
02-02-1689 Luitenant daarin;
28-04-1693 uittreden uit regiment.

10-11-1693 Kapitein regiment infanterie Hastfer in Zuidelijke Nederlanden;
24-01-1698 Majoor regiment Krassow;

1698 Afscheid uit regiment;
02-06-1700 Overste squadron geworven ruiters;
15-11-1701 Overste cavalerieregiment Åbo en Björneborg
18-02-1702 Kolonel daarin;
20-11-1703 Kolonel regiment geworven dragonders;
01-06-1704 Generaal-majoor cavalerie;
12-07-1705 Baron;
1710 Commandant boerenmilitie Slag bij Hälsingborg;
30-08-1710 Luitenant-generaal infanterie, oppercommandant Stettin en kolonel regiment landmilitie Stettin;
04-07-1711 Vice-Gouverneur Pommeren;
12-10-1711 Generaal infanterie;
27-03-1713 Gouverneur-generaal over Pommeren, Koningsraad;
03-03-1714 Graaf;

1714 Interimchef admirale staf;
25/26-01-1715 Kanselier Universiteit Greifswald;
23-06-1719 Rijkskanselarijraad;
11-10-1720 Afscheid Rijkskanselarijraad of Universiteitskanselier;
1748 Seraphimer Orde afgeslagen, alle ambten neergelegd.

ZZ.31. Carolina, * Stockholm 1710, ≈ Nikolai Stor 16-07-1710, † Stockholm 24-07-1710, opgebaard Nikolai 26-07-1710, ≡ Jakob 28-07-1710.

ZZ.32. Ulrika Margaretha, * Tunnerstad 14-08-1719, ≈ Visingsö 15-08-1719, † Nehringen 26-06-1728, ≡ Nehringen 30-06-1728.

ZZ.33. Carl Fredrik jr, * Vittskövle 13-02-1721, ≈ Vittskövle 17-02-1721, † Ugerup 29-03-1791, ≡ Vittskövle 26-05-1791, officier en kamerheer, ongehuwd, kinderloos.

1731 Vrijwilliger Lijfregiment Stralsund;
02-04-1740 Gids;
07-04-1741 Vaandrig;
1741 Luitenant (?) in dienst Duitse keizer a/d Rijn;
19-11-1747 Kapitein regiment Cronhiort;
19-09-1750 Majoor daarin;
31-08-1751 Ontslag uit het Zweedse leger; Kamerheer;
1760 Overste in Deense dienst;
1762 Kolonel in Hessische dienst;
28-04-1770 Ridder in de Zwaard Orde.

ZZ.34. Anna Catharina, * Stralsund 06-05-1722, ≈ St. Nicolai 20-05-1722,† Hornsberg 30-03-1779, ≡ Tryserum 01-05-1779, ∞ Täby 07-07-1741 graaf Adam Arvidsson Horn, Staadsraad, * Stockholm 25-11-1717, † Stockholm 24-01-1772, zoon van graaf Arvid Bernhard Horn (1664-1742) en barones Margaretha Gyllenstierna (16..-1740), 4 kinderen: Arvid August (1742), Johan Gustav (1743-1798), Brita Margaretha (1745-1791) ∞ Klas Ekeblad en Ulrika Eleonora.

ZZ.35. Johan August jr, * Stralsund 04-05-1725, † Stockholm 21-04-1800, ≡ Nehringen 15-07-1800 (3), ∞ Stockholm 13-12-1763 Lovisa Augusta Sparre, * Sundby 14-09-1745, † Stockholm (Klara) 16-09-1817, ≡ Öja, dochter van Axel Wrede-Sparre (1708-1772) en Christina Margaretha Augusta Törnflycht (1714-1780), twee kinderen [ZZ.251 en 252].

06-05-1737 Verkenner regiment Dohna in Stralsund;
17-02-1739 Student Universiteit Uppsala;
06-06-1739 Kamerheer;
1741 Lijfregiment Stralsund;
03-06-1744 Kapitein daarin;
1745 Oostenrijkse dienst in Siliezië;
09-05-1746 Oostenrijkse dienst in Zuidelijke Nederlanden;
1747 Adjudant-generaal Prins van Waldeck;
04-12-1751 Ridder in de Zwaard Orde;

18-12-1751 Majoor regiment Cronhiort;
1756 In dienst Hertog van Brunswijk;
1757 Terugkeer in Zweedse legers;
1758 Commandant Eerste Duitse bataljon grenadiers;
22-10-1759 Overste regiment Löwenfels/Sprengtporten;
29-06-1762 Kolonel in het leger;
1766 Overste Lijfregiment Koningin;
19-12-1766 Adjudant-Generaal bij de Koning;
02-05-1770 Kolonel en Commandant regiment Västerbotten;
01-02/11-1773 Generaal-Majoor;
27-11-1775 Commandeur in de Zwaard Orde;

27-02/12-1778 Luitenant-Generaal;
10-02-1779 Kolonel en Commandant regiment Närke-Värmland;
01-09-1782 Commandeur met Grootkruis in de Zwaard Orde;

18-07-1789 Generaal van de infanterie;
16-10-1789 Bevelhebber gehele Zweedse leger;
19-07-1790 Ridder met Grootkruis in de Zwaard Orde;

21-08-1790 Veldmaarschalk;
29-03-1791 Afscheid;
01-11-1797 Ridder in de Serafijnen Orde;

26-08-1798 Eén van ’s-Rijks Heren.

ZZ.351. Johan August III, * Stockholm 12-11-1766, ≈ Riddarholm 14-11-1766, † Stockholm 23-05-1791, ≡ Jacob 25-05-1791, ongehuwd, kinderloos.

24-12-1777 Sergeant regiment Västerbotten;
27-12-1778 Lijfdrabant;
12-04-1780 Kornet regiment lichte dragonders;
22-04-1788 Luitenant in zijn regiment;
15-05-1789 Kapitein in zijn regiment;
08-07-1789 Zware verwonding Slag bij Suttula;
02-05-1790 Ridder in de Zwaard Orde.

ZZ.352. Axel Fredrik, * Stockholm 11-11-1769, ≈ Jacob  13-11-1769, † Örebro 13-01-1795, ≡ Örebro Nicolai 15-01-1795, ongehuwd, kinderloos.

24-02-1777 Gids regiment Västerbotten;
10-03-1779 Vaandrig in het regiment Närke-Värmland;
1781 Stafvaandrig bij de Lijfwacht in zijn regiment; dienstwoning in Rilinge, Askers district, Närke;
17-09-1785 Luitenant in zijn regiment;
1788 Adjudant generaal Armfelt;
27-03-1790 Kapitein 1e majoorcompagnie van zijn regiment;
1790 Stafadjudant van koning Gustaaf III en zijn vader;
15-03-1793 3e Majoor in zijn regiment en adjudant-kolonel koning Gustaf IV Adolf.

ZZ.4. Wolmar Johan, * Lijfland 1666-1667, † Wenen 01-05-1739, officier in Zweedse en Duits keizerlijke dienst, ongehuwd, kinderloos.

1694 Luitenant in het Zweedse leger;
Overste in het Zweedse leger;
12-07-1705 Baron;
1708 Kolonel cavalerie onder prins Eugenius van Savoye in dienst Duitse Keizer;
1708 Legering in Hongarije;
18-08-1719 Graaf;
1733 Generaal-majoor in dienst Duitse Keizer;
1739 Op sterfbed overgang tot katholiek geloof.

 

1. In de Riksdag van 17 juni 1741 wordt een Memorial van Johan August voorgelezen, waarin hij zegt 77 jaar oud te zijn. Het geboortejaar 1664 is daaruit af te leiden,. In afwijking hiervan laat zijn weduwe 1665 als geboortejaar op een wijnkan in de kerk van Täby graveren. Ranft maakt de graaf jonger door te schrijven dat hij  bijna 80 jaar oud werd en Ennes berekent 83 jaar. Stiernman noemt aanvankelijk 1666 als geboortejaar, daarin nagevolgd door Gezelius, Rehbinder en Villius. De laatste komt met een beroep op de baronnenbrief, maar daarin is geen geboortejaar of leeftijd te vinden.2. Volgens Von Stiernman (1754) en auteurs daarna. Vanaf Elgenstierna (1930) is het een dag later, 10 november 1749. Het lichaam wordt vanaf 11 tot 22 november opgebaard in de kerk van Sövde en komt 23 november aan in Ystad. Ranft (1753) denkt dat hij daar pas overlijdt. Na de overtocht naar Stralsund duurt het tot 19 oktober 1750 totdat een “hochansehnliche u. Standesmässige Procession” in Stralsund word gehouden en dan op 20 oktober een “hochgraffl. Begräbniss” in de kapel van Nehringen [DD/GA/3]. Brüggemann (1779) en Duitse auteurs na hem noemen vermoedelijk daarom 1750 als jaar van overlijden.
3. Ten onrechte wordt in veel bronnen gesteld dat hij in de Riddarholmkyrkan te Stockholm begraven is. Daar heeft wel de opbaring plaatsgevonden, de uitvaartdienst plaatsgevonden en hangt zijn begraafplaat aan de muur.