1.5.4. De Slag bij Poltava

Generaal Johan August Meijerfeldt heeft met 1000 man het sterkste regiment van het Zweedse leger en trekt samen met de koning van Schuki naar Petrovka en tenslotte Novyje Senzary, ver van de hoofdmacht. De levensmiddelen raken op. Krman tekent op dat Johan August klaagt dat hij voor  een kruikje (garniec = 2 tot 4 liter) brandewijn 12 Taler moet betalen. Niet om deze reden noemt hij hem in een vergelijking met de Trojaanse Oorlog uit de mythologie Agamemnon, de grootste legeraanvoeder. Gelukkig werkt hij de  vergelijking niet uit, met name niet de door het Griekse leger gevraagde offering van dochter Iphigeneia om de goden wind in de zeilen van de  vloot te laten blazen.

Vanaf 4 uur in de ochtend tot aan het middaguur van 28 juni 1709 woedt dan eindelijk de grote veldslag, bij de vesting Poltava. Afgezien van de zwakte van haar manschappen moet het Zweedse leger het stellen zonder de bezielende leiding van de koning. Deze ligt met zware koorts in het kamp van Johan August; een vijandelijke kogel heeft zijn voet enkele dagen daarvoor ernstig verwond.

image

Rehnskiöld’s vleugel in de Slag bij Poltava

In de bewuste nacht begeven de koning en de generaal-majoor zich desondanks naar het strijdtoneel en nemen actief deel aan de strijd. De koning wordt op een draagbaar vervoerd en Johan August moet zich nog steeds te paard laten hijsen. De laatste strijdt onder Rehnskiöld in de voorste linies op de linkerflank tegen de cavalerie van Mensjikov.

Op de rechterflank vecht zijn oudere broer Carl Fredrik Meijerfeldt als één van de 7 bataljonscommandanten onder generaal-majoor Roos. Deze verliest veel tijd en manschappen in een zinloze bestorming van de sterkste veldschans van de Russen, raakt het contact met de Zweedse hoofdmacht kwijt en raakt tenslotte ingesloten. Snel wordt een defensief carré gevormd. In een oorverdovend vuurgevecht worden zij grotendeels uitgeschakeld.

Het is hier dat Carl Fredrik op 45-jarige leeftijd de dood vindt, net als alle commandanten. Zijn broer Johan August noemt in zijn memoires in het bijzonder het Österbottenbataljon onder “Oberst Maijerfeldt” en bij de gesneuvelden op 29 juni 1709 noemt hij “Obristl: Meyerfeldt(1). Roos ontkomt met een groep, maar geeft zich korte tijd later onder gunstige voorwaarden over. Hij is de enige die dat in de slag doet en dat komt hem – vóór de capitulatie – op hoon van zijn mede-officieren te staan.

image

Beslissende gevechten in de Slag bij Poltava

Johan August is door het Russische kanonvuur op de linkerflank opnieuw gewond geraakt en wordt terug bij de bagagetrein in Pushkaryovka aan zijn verwonding geholpen. Ook de koning besluit terug te keren en er wordt rondom hem een levend fort gevormd. De eveneens gewonde Carl Hård is daarvandaan vooruit gereden en na behandeling gaat hij met Meijerfeldt in diens kales – een vierwielige koets met lage bak – de koning afhalen. Zodra ze in het zicht komen zegt de koning “Help me van mijn paard af naar hen daar in de wagen”. Geholpen door zijn verzorger Hultman hinkt hij er naar toe en samen namen zij plaats. De wagen rijdt in grote vaart in de stoffige hitte om 1 uur in de middag weg naar de bagagetrein, waar de koning vanuit de kales nog vele uren generale staf zal houden. (2)

Deze slag bij Poltava gaat de geschiedenis in als het keerpunt van de Zweedse suprematie in Noord-Europa. De Zweedse legers worden verpletterend verslagen; van hele regimenten blijft geen man in leven.

 

1. Villius, “Karl XII:s ryska fälttåg”, Lund 1951, pag. 262-266. P. Englund, “Poltava. Berättelsen om en armés undergång”, Stockholm 1988, pag. 131-133.
2. P. Englund, “The battle that shook Europe. Poltava and the Birth of the Russian Empire”, Londen 1992, pag. 194 (noemt Johan August  ten onrechte een Fin). Voltaire, Histoire de Charles XII, Roi de Suède”, Paris 1731, pag. 140 (de met 12 paarden bespannen koets van graaf Piper). J. Bancks, “The History of the Life and Reign of the Czar Peter the Great, Emperor of All Russia, and Father of his Country”, London 1740, pag. 127 e.v. (de met 12 paarden bespannen koets van Meijerfeldt op zijn reis naar Bender).