Website

De website heeft de volgende hoofdindeling: Welkom, de vier delen van de familiegeschiedenis drie delen van het Familiearchief: Bibliotheek, Correspondentie en Documenten. Deze hoofdindeling is te vinden in de (donkerrode) linkerkolom. Daar zijn tevens een Engelse samenvatting en de gegevens over het contact en rechten aan te klikken.

WELKOM. Door dit segment te openen ontrollen zich de hoofdstukken Familiearchief, Studiereizen, Familieboeken, Website, Familienaam en Nieuws. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen.

DEEL 1. Het Zweedse geslacht Meijerfeldt. Binnen dit deel kunnen acht hoofdstukken worden geopend, die elk weer uit vele paragrafen bestaan. Er is een hoofdstuk Bijlagen met paragrafen over Genealogie, Portretten, Adelstand, Heraldiek, Landgoederen, Erfenissen en Bibliografie.

DEEL 2. De Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Binnen dit deel is toegang tot vijf hoofdstukken, met elk twee tot zeven paragrafen. In de Bijlage staat de complete Genealogie,  Portretten, Huizen & Winkels en Bibliografie.

DEEL 3. Naamgenoten. Dit deel kent vijf hoofdstukken met paragrafen over adellijke geslachten en vier hoofdstukken met paragrafen over niet-adellijke personen. Dit deel heeft geen apart hoofdstuk Bijlagen; zij zijn in de paragrafen opgenomen, steeds volgens de gebruikelijke opbouw.

DEEL 4. Verwantschappen. Tussen families en personen in de voorgaande drie delen worden de relaties onderzocht. Eerst wordt door familiedocumenten en archieven in binnenland en buitenland geploegd. Afgesloten wordt conclusies.

B. BRONNEN.

C. CORRESPONDENTIE.

D. DOCUMENTEN.

In het teksten van het segment Geschiedenis staan veel hyperlinks. Hun herkenbaarheid ligt in de onderstreping en groene letters voor hyperlinks binnen de bladzijde of website en de blauwe letters voor voetnoten en externe websites.