Website

De website heeft de volgende hoofdindeling: Welkom, de vier delen van de familiegeschiedenis en drie delen van het FamilieArchief. Deze hoofdindeling is te vinden in de (donkerrode) linkerkolom. Daar is tevens een Engelse samenvatting aan te klikken.

WELKOM. Door dit segment te openen ontrollen zich de hoofdstukken FamilieArchief, Studiereizen, Familieboeken, Website, Familienaam en Nieuws. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen. Tenslotte is er een blad Contact & Rechten.

DEEL 1. Het Zweedse geslacht Meijerfeldt. Binnen dit deel kunnen 9 hoofdstukken worden geopend, die elk weer uit vele paragrafen bestaan. Er is een hoofdstuk Bijlagen met paragrafen over adelstand, erfenissen, genealogie, heraldiek, landgoederen en portretten.

DEEL 2. De Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Binnen dit deel is toegang tot vijf hoofdstukken, met elk twee tot zeven paragrafen. In de Bijlage staan de complete genealogie,  de eerste huizen & winkels en portretten.

DEEL 3. Naamgenoten. Dit deel kent  hoofdstukken met paragrafen over adellijke geslachten en hoofdstukken met paragrafen over niet-adellijke families en personen. Dit deel heeft geen apart hoofdstuk Bijlagen; zij zijn in de paragrafen opgenomen, steeds volgens de gebruikelijke opbouw.

DEEL 4. Verwantschappen. Tussen families en personen in de voorgaande drie delen worden de relaties onderzocht. Eerst wordt door familiedocumenten en archieven in binnenland en buitenland geploegd. Afgesloten wordt conclusies.

B. BIBLIOTHEEK.

C. CORRESPONDENTIE.

D. DOCUMENTEN.

In het teksten van het segment Geschiedenis staan veel hyperlinks. Hun herkenbaarheid ligt in de onderstreping en groene letters voor hyperlinks binnen de bladzijde of website en de blauwe letters voor voetnoten en externe websites.