Website

Opbouw

De website is verdeeld in drie segmenten: Welkom, Geschiedenis en Familiearchief. Deze hoofdindeling is te vinden in het linkerkader met rode achtergrond.

De website opent met de tekst van het segment WELKOM. Door dit te openen ontrollen zich de hoofdstukken OnderzoekFamilienaam en Nieuws. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen.

Door het segment GESCHIEDENIS te openen verschijnen er vier delen:

In het eerste deel over het Zweedse geslacht Meijerfeldt kunnen 8 hoofdstukken worden geopend, die elk weer uit vele paragrafen bestaan. Apart zijn er zes bijlagen: Genealogie, Portretten, Adelstand, Heraldiek, Landgoederen en Erfenissen, die elk ook naar meerdere paragrafen leiden.

Opening van het tweede deel over de Nederlandse familie Von Meijenfeldt geeft toegang tot vijf hoofdstukken met elk twee tot zeven paragrafen over de geschiedenis. De complete genealogie staat in de bijlage.

Het derde deel dat Naamgenoten over de hele wereld behandelt kent vier hoofdstukken met paragrafen betreffende adellijke geslachten en drie hoofdstukken met paragrafen inzake overige naamgenoten.

In het vierde deel over Verwantschappen wordt door familiedocumenten en archieven in binnenland en buitenland geploegd, op basis waarvan een slotconclusie getrokken wordt.

Door het segment FAMILIEARCHIEF aan te klikken is achtergrondinformatie te vinden volgens de volgende indeling: A. Algemene handboeken, B. Bibliografieën, C. Correspondentie, D. Documenten en E. Genealogisch onderzoek.

Hyperlinks

In het teksten van het segment Geschiedenis staan veel hyperlinks naar bronnen. Daarmee komt de lezer niet terecht in voetnoten of eindnoten zoals in een boek, maar rechtstreeks in de desbetreffende passage van de algemene handboeken, die in het segment Familiearchief onder A zijn opgenomen.

Toegang en gebruik

De website is vrij toegankelijk.

Dat geldt niet voor gegevens over levende of recent overleden personen. Deze zijn in een beschermd gedeelte van de website geplaatst. De inlogcode van dat gedeelte kan worden aangevraagd via familiearchief@meijenfeldt.nl en na akkoord met de voorwaarden worden verkregen.

Gegevens waarvan de auteursrechtelijke, vertrouwelijke of kwetsende aard wordt vermoed zijn niet of alleen in het beperkt toegankelijke deel van de website opgenomen.

Op de teksten van deze website zijn alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder bronvermelding en schriftelijke mededeling aan de auteur.

Grote delen van de teksten van deze website zijn afkomstig uit twee boeken met de volgende CIP-gegevens van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Meijenfeldt, Hugo G. von, De geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt, Familiearchief Von Meijenfeldt Bilthoven. – Ill. ISBN 90-800600-1 en 2-X geb. Trefw.: Meijenfeldt, … von (geslacht); stambomen. © Copyright 1990 en 1994.