2.4.1. Evert Diederich

Evert Diederich von Meijenfeldt is op 16 april 1849 om 10:00 uur aan de Groenendaal 12 in Rotterdam geboren. Hij is de oudste zoon van Carl von Meijenfeldt (1815-1899) en Nel Diederich. De 34-jarige Carl doet de volgende dag aangifte bij de gemeente en neemt als getuigen mee winkelbediende Cornelis Adrianus van Rijn en zijn collega-scheepmaker Gerrit Gerritsen. (1)

In 1882 wordt Evert Diederich op 33-jarige leeftijd magazijnmeester en kantoorbediende in Dordrecht. Hij gaat bij zijn oom Hendrik von Meijenfeldt en tante Naatje Kennedij inwonen.

Op 13 juli van dat jaar trouwt Evert in Rotterdam met Johanna (Jo) Elisabeth van Leusden. Zij is geboren in Klundert op 8 december 1854. Haar ouders zijn Michiel van Leusden (1815-1885) en Johanna Geertruij Grootenboer (1822-1907). Hun kleindochters herinneren zich het verhaal dat Jo Evert zelf ten huwelijk vraagt, “omdat zij geen zin had op het schrikkeljaar te wachten”. Na het huwelijk betrekken zij een eigen woning aan het Beverwijkseplein te Dordrecht.

Evert von MeijenfeldtEvert von Meijenfeldt Jo van LeusdenJo van Leusden

In Dordrecht worden Carl (1883), Jan (1884), Nel (1887), Anna (1890) en To (1892) geboren. Vijf jaar later – Jo is dan 43 jaar oud – komt er nog een tweeling: Frieda komt levenloos ter wereld, terwijl Maria al na negen maanden overlijdt.

Evert wordt directeur van de bierbrouwerij “Van Vollenhoven & Co”. De Dordtse brouwerij “Oranjeboom” is in 1882 aangekocht van E.F. van Vloten door Amsterdam’s grootste bierbrouwerij en azijnmakerij “De Gekroonde Valk”, van de gelijknamige familie en hun neef Willem Hovy, één van de eerste sociaal voelende ondernemers, ARP-politicus en leider van de “paneelzagerij” in de Nieuwe Kerk, die de Doleantie onder Abraham Kuijper inluidt. In 1904 wordt de Dordtse brouwerij gesloten. Van Vollenhoven wordt in 1841 overgenomen door Heineken/Amstel, dat op haar beurt het bedrijf in 1960 zal beëindigen.

Vollenhoven

Na de eeuwwisseling is Evert nog enkele jaren directeur van bierbrouwerij “De Gekroonde Valk” in Dordrecht. Het gaat slecht met zijn gezondheid en na een lang en pijnlijk ziekbed overlijdt hij op 13 juni 1905 op 56-jarige leeftijd. Zijn vrouw Jo van Leusden blijft achter met vijf kinderen tussen de 21 en 14 jaar. Zij heeft geen pensioen en moet zelf in haar inkomen voorzien. De voor die tijd sociale brouwerij regelt dat zij een kruidenierszaak op de Bleekersdijk 39 kan beginnen. Zoon Jan assisteert haar daarbij. Het gezin bezoekt de Wilhelminakerk in Dordrecht. Daar is Jan ouderling en broer Carl collectant. Als de laatste eens een zware steen van zijn nichtjes in de zak krijgt, legt hij deze kalm bij de kansel met de woorden: “Dit is een steen des aanstoots”.

Jo van LeusdenJohanna Elisabeth van Leusden

Jo is 32 jaar weduwe en overlijdt in Voorburg op 31 december 1937.

Lees verder: De tak van Leusden.

 

1. Stadsarchief Rotterdam, 999-01 Burgerlijke Stand, geboorteakten 1849B, folio b024, nr. 1067.