DOC Zweden

DZ/ DOCUMENT DATUM MEIJERFELDT
Kungliga Biblioteket
KA/ Autografsamlingen
1-3 3 brieven onder Meijerfeldt 1721-1748 Johan August sr
4 1 brief 1755 Carl Fredrik jr
5 Eigenhandige brief onder Meyerfeldt, vanuit Söfdeborg, aan Carl Gustaf Tessin 02-01-1769 Johan August jr
KS/ Svenska Samling
1 Helsingborg 1710, Vitt. Sv. Ex B vers Kgl. Carl XII Br. 1700-1829 FOL 1710 1710 Johan August sr
2 Örebro Stads Kämnärs-Råtts Prot. SB17: 850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br) 02-12-1794 Axel Fredrik
KX/  Diversen
1 KB1/Dep. 269, vol. 7:1, Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 Johan August jr
2 KB1/Ep. E 10, vol. 3, brief aan Lars von Engeström, (1751-1826) Johan August jr
3 KB1/1, Autografsamlingen, 1 brief aan baron Strömfelt 1790 Johan August jr
4-6 KB1/Ep. K 6, vol. 1-6, 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker Johan August jr
  Landsarkivit i Lund
LS/ Sövdeborg godsarchiv
1 30733.J3 Handlingar och räkenskaper ang familjen Meijerfeldt 1704-
1784
Johan August
2 13400. Sövde Kyrkoarkiv, KV. Övrige. H0001 1765 Se C:2, Donerade fattighuset Louise Sparre
OS/  Örebro Stadarkiv
1 Örebro Död- och begravningsböcker F:1 1795 Axel Fredrik
2 Card Index of people in Örebro Axel Fredrik
Riksarkivet
RA/ Riksregistraturet 
 1 Sköldebref, Stockholm 24-11-1674 Anders
 2 Frijherre Bref, Rawicz 12-07-1705 Johan August sr
 3 Koncept till Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Johan August sr
 4 Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Johan August sr
RB/ Biographica
1 Opdracht en volmacht aan graaf Von Barck van de erfgenamen 19-04-1754 Wolmar Johan
RC/ Svea Hovrätts Bouppteckningar
1 Vermogenverschuivingen 1800 Meijerfeldt
RD/ Svea Hovrätts Huvudarkivet
1 Testamentaire executie nalatenschap J.A. Meijerfeldt jr 10-09-1800 Louise Sparre
2 Volmacht aan Nibelius 09-09-1800 Johan August jr
3 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Duits afschrift) 23-07-1800 Johan August jr
4 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Zweedse vertaling) 23-07-1800 Johan August jr
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Duits afschrift) 09-05-1800 Johan August jr
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Zweedse vertaling) 16-06-1800 Johan August jr
7 Bruidschat van J.A. Meijerfeldt jr aan Lovisa Augusta Sparre (Zweedse vertaling) 13-12-1763 Johan August jr
Nalatenschap Gustaf Horn (Zweeds afschrift) 24-11-1798 Johan August jr
RE/  Krigsarkivet
1 0260. Rättegångshandlingar
R4956/114-115. Gustafsson
R4957/158. Gustafsson
R4958/237-253. Fieandt, Konow, Kothen
Johan August jr
2 0393:A Krigshandlingar 1788-1790
53. Skrivelser
63. Rapporter
77. Tidningar
1790 Johan August jr
3 0160. Livregementet till häst 113. 1734 Johan August sr
RF/  Enskilda archiv och samlingar
1-32 720795.010, Skoklostersamlingen II. Arkiv,E 8420 onder Meier, 32 brieven aan Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1616-1676), 1654, 1655 Tübingen, 1657 Tübingen, Conitz, Stolpe, Glückstadt; 1658 Frankfurt, Lübeck; 1662 Oberpahlen, Stockholm, Reval; 1663 Riga, Oberpahlen, Reval. 1654-1663 Anders
33-34 720767.075 Rydboholmssamlingen. Königsmarck-Rabelska brevsamlingen,
E 7927, 2 brieven aan Johan Rabel, secretaris van O.W. Königsmarck
1680-1683 Anders
35-85 720732 Posseska samlingen (Ingarudssamlingen), E 5094, 50 brieven aan Nils Posse af Säby 1701-1703 Carl Fredrik sr
86-91 720269 Erik Dahlbergs samling B6a:
E 3497 5 brieven aan E. Dahlberg
1697, 1698, 1702, ? 1700 Carl Fredrik s
92 720269 Erik Dahlbergs samling B6a:
E 3497 brief aan Erik Dahlberg
1702 Johan August sr
93 720260 Engsöarkivet, vol 1,
brief aan Carl Piper
 1703 Johan August sr
94 720807.005 Stafsundsarkivet. Autografsamlingen, vol. 28,
brief via Dantzig
 07-1704 Johan August sr
95-107 720791.010 Sjöholmsarkivet I, Enskilda samlingar, vol 5, 12 brieven aan Nils Gyldenstolpe 1704-1705 Johan August sr
108 720005.001 A L Lewenhaupts samling,
E 4645, brief aan A.L. Lewenhaupt
1706 Johan August sr
109 720085.002 Bergshammarsamlingen Familjearkiv, vol 588, brief aan Johan Gabriel Werwing 25-08-1706 Anna Maria Törnflycht
110 720005.001 A L Lewenhaupts samling,
E 4645, brief aan A.L. Lewenhaupt.
1708 Carl Fredrik sr
111 720807.028 Stafsundsarkive vol 19,
brief aan Reinhold Johan von Fersen
1710 Johan August sr
112-115 720732 Posseska samlingen (Ingarudssamlingen), E 5094,
3 brieven aan Nils Posse af Säby
1711-1716 Johan August sr
116-117 720045 Arvid Horns af Kankas’ arkiv,
E 4284, 2 brieven aan Arvid Bernhard Horn
1711-1734 Johan August sr
118-136 720085.002 Bergshammarsamlingen. Familjearkiv, 588,
18 brieven aan Johan Gabriel Werwing
1712-1713 Johan August sr
137-153 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina,
K 247, 16 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
1712-1741 Johan August sr
154-222 720626 Mauritz Wellingks samling B:
E 5994, 68 brieven aan Wellingk
1712-1714, 1720 Johan August sr
223-238 720626 Mauritz Wellingks samling A1:
E 5969, 15 brieven van Mauritz Vellingk
1713-1714 Johan August sr
239-240  720927 von Müllernska samlingen, E 4837,
2 brieven aan Gustaf Hendrik von Müllern
1714-1716 Johan August sr
241-243  710008 Kungliga arkiv, Hedvig Eleonoras livgedingsact, K 803,
2 brieven aan Carl Gyllenstierna af Ulaborg 
1717-1722 Johan August sr
244 720383 Görtzska samlingen, E 3800, brief aan Georg Henrik Görtz von Serlitz 1718 Johan August sr
245-382 720795.012 Skoklostersamlingen II. Persona,
E 8177, nummers 1-137. E 8243.
Johan August sr
383 720326 Gunnar Kassmans samling
vol 1, brief van koningin Ulrika Eleonora 
15-03-1716 Johan August sr
384 720045 Arvid Horns af Kankas’ arkiv, E 4284, brief van Christoph von Löwenburg 1720 Johan August sr
385 720132.032 Börstorpsamlingen,
E 3102, brief aan Margareta Andersén
1721 Johan August sr
386-389 720928.001 von Nolckenska samlingen,
E 4887, 3 brieven van Carl Posse
1721 Johan August sr
390-396 720849.002 Tessinska samlingen
E 5731, 6 brieven aan Carl Gustaf Tessin
1726-1747 Johan August sr
397-401 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 247,
4 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
1726-1739 Brita Barnekow
402-405 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 5, 3 brieven aan Axel Löwen d ä. 1729, 1732, 1740 Johan August sr
406-411 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 219,
5 brieven van koningin Ulrika Eleonora
1730-1737 Johan August sr
412 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 5, brief aan Axel Löwen d ä. 03-06-1732 Brita Barnekow
413 720928.002 von Nolckenska samlingen, E 4874, brief aan Erik Mattias von Nolcken 1732 Johan August sr
414 720132.036 Börstorpsamlingen, E 3102,
brief uit Stralsund aan Olof Törnflycht
1733 Johan August sr
415-419 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 219,
4 brieven van koningin Ulrika Eleonora
1735-1740 Brita Barnekow
420 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht, Lotta
1735-1737 Brita Barnekow
421 720132.009 Börstorpsamlingen, Augusta Törnflycht, E 3080, brief aan Lotta 1737 Brita Barnekow
422 720928.002 von Nolckenska samlingen,
E 4876, brief aan Erik Mattias von Nolcken
1739 Brita Barnekow
423 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 4 onder Horn, brief aan Axel Löwen d ä. 03-12-1739 Anna Catharina
424-426 720928.002 von Nolckenska samlingen,
E 4876, 2 brieven aan Erik Mattias von Nolcken
1739-1741 Johan August sr
427-436 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, 9 brieven aan Brita Stina Sparre
1741-1767 Anna Catharina
437 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5724, brief aan Carl Gustaf Tessin
1751 Brita Barnekow
438 720873.011 Tosterupsamlingen, Det äldre arkivet, vol. 10, brief aan Johan Sparre af S 09-1752 Brita Barnekow
439-445 720807.033 Stafsundsarkivet. Smärre enskilda arkiv, vol 29, 6 brieven aan koningin Lovisa Ulrika 1756-1758 Johan August jr
446 720132.011 Börstorpsamlingen
E 3077, brief aan Axel Wrede Sparre
1757 Lovisa Augusta Sparre
447-459 720132.041 Börstorpsamlingen,
E 3084, 12 brieven aan Carl Axel Sigge Sparre af Sundby (1738-1759)
1757-1759 Lovisa Augusta Sparre
460 720807.005 Stafsundsarkivet, Autografsamlingen, vol 28, brief aan koningin Lovisa Ulrika 13-01-1758 Johan August jr
461 720873.011 Tosterupsamlingen. Det äldre arkivet, vol 10, brief aan Johan Sparre af S 1760 Johan August jr
462-465 720807.001 Stafsundsarkivet, vol. 7, 3 brieven en 2 bijlagen Axel von Fersen d ä 1761-1762 Carl Fredrik jr
466-476 720849.002 Tessinska samlingen. Carl Gustaf Tessin, E 5769, 10 brieven aan Ulla Sparre 1762-1763
1767-1768
Lovisa Augusta Sparre 
477-498 720132.004 Börstorpsamlingen
E 2960, 21 brieven aan Fredrik Sparre
1763-1797 Johan August jr
499-507 720132.004 Börstorpsamlingen,
E 2974, 8 brieven aan Fredrik Sparre
Lovisa Augusta Sparre 
508 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3069, brief aan Carl Sparre
1764 Johan August jr
509 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3057, brief uit Stralsund aan Carl Sparre
1766 Carl Fredrik jr
510 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5769, brief aan Ulla Sparre
1766 Johan August jr
511 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5769, brief aan Ulla Sparre
1766 Johan August jr
512 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, brief aan Brita Stina Sparre
1767 Brita Barnekow
513 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, brief aan Brita Stina Sparre
1767 Carl Fredrik jr
514 720805.006 Sprengtportenska samlingen,
E 5508, brief van J.W. Sprengtporten
1768 Johan August jr
515 720805.006 Sprengtportenska samlingen,
E 5529, brief aan J.W. Sprengtporten
1769 Johan August jr
516 720805.002 Sprengtportenska samlingen, E5555, brief aan Ulrika C. Sprentporten-Taube Lovisa Augusta Sparre 
517 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3061, brief aan Carl Sparre
1774 Johan August jr
518 720132.009 Börstorpsamlingen
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht
1774 Johan August jr
519-527 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3081, 8 brieven aan Augusta Törnflycht
1775 Lovisa Augusta Sparre
528 720807.005 Stafsundsarkivet. Autografsamlingen, vol 28,
brief aan Carl Otto von Höpken
22-03-1778 Carl Fredrik jr
529 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht
Axel Fredrik
530 720132.004 Börstorpsamlingen,
E 2960, brief aan Fredrik Sparre
1785 Carl Fredrik jr
531-542 720808.011 Stedingkska arkivet, Svenska a,
E 6620, 11 brieven aan Curt von Stedingk
1788-1789 Johan August jr
543-562 710005 Kungliga arkiv, Svenska prinsar och prinsessor, K 365, 19 brieven aan Hertog Karl 1788-1790 Johan August jr
563 720791.003 Sjöholmsarkivet I, Autografsamlingen, brief aan Hertog Karl 1793 Johan August jr
564 720791.010 Sjöholmsarkivet I, Meijerfeldtska samlingen 1674-1817 Meijerfeldt
565 720873.010 Tosterupsamlingen, Det äldre arkivet, Isak Lars Silfversparres papper, Vol 69, brief aan koning Gustav IV Adolf  11-1795 Johan August jr
566 720741 Reuterholmska samlingen,
E 5131, brief aan Gustaf Adolf Reuterholm
1796 Johan August jr
569 720805.002 Sprengtportenska samlingen,
E 5570, 3 brieven aan Sofia Lovisa  SprengtportenMörner af Morlanda
1800-1811 Lovisa Augusta Sparre
Stockholm Stadsarchiv
SA/ Mantaluppgifter
1 244 Grefve, Fältmarskalk m m
Klara nedre
1800 Johan August jr
2 976 Grefvinna
Klara och Kungsholmen
1810 Lovisa Augusta Sparre
3 275 Dräng (= knecht/huisbediende) 1800 Meijerfelt
SB/ Kyrkoböcker: Jacobs- och Johannes församlingar
Död- och Begravingsbok 1736-1884 L-N, pag 287
1 FIa:2, 15 Meijerfeldt, uf, dödfött barn 29-11-1773 Meijerfeldt
2 FIa:3, 40 Meijerfeldt, Joh. August, kapten 23-05-1791
25-05-1791
Johan August III
3 FIa:3, 85 en FIb:2, 101 Meijerfeldt, Johan August, fältmarskalk 21-04-1800
02-05-1800
Johan August jr
4 Döda 21, 402 Meijerfelt, general: fru sjr 28-07-1710 Carolina
SC/ Kyrkoböcker: Riddarholmskyrka
Vigselbok 1760-1807, pag. 208
1 Ea:1, 53 Meijerfeldt, Johan August, general, Sparre, Lovisa Augusta 13-12-1763 Johan August jr
SD/ Kyrkoböcker: Klara församling
Död- och Begravingsbok 1748-1860 M-S, pag. 33
1 FI:a 5, 159 Meijerfeldt, Johan August, fältmarskalk 21-04-1800
02-05-1800
Johan August jr
2 FI:a 6, 103 Lovisa Augusta Wrede Sparre, fältmarskalk-änke 16-09-1817
23-09-1817
Lovisa Augusta Sparre
SE/ Kyrkoböcker: Nikolai församling
Cia:6, 244, doop Karolina, d. Johan August Meijerfeldt, generalmajor, Anna Maria Törnflycht 16-07-1710  Carolina
36, 414 fl. Meijerfelt – generalinnan M- el. Törneflycht sjr gro. Bet. Ov. Borgmäst. Olof Hansson Törnflycht fär dotter med liten åtr 24-07-1710 Carolina
B115, 416 fl. idem 26-07-1710 Carolina
Uppsala Universitätsbibliotheket
UH/ Handskriftsavdelningen
1 REA000135475 Johan August Meijerfeldt d.ä. (1664-1749), 24 delen (persoon/geslacht, militair en bestuur) Johan August sr
2 REA000137796 Westinska Sammlingen (persoon/geslacht) Johan August sr