Krigsarkivet

SE/KrA. Sverige / Krigsarkivet

BLAD ONDERWERP DATUM PERSOON
022 Rullor 1620-1723
   
023 Generalmönsterrullor 1660-1887    
0078//A/004:Ö
E 5
Arméns Pensionskassa
Meritband
Dl 1-2-3, fo 635
Regement Löwenfels
1757
JAjr
Dl 1-2-3, fo 665
Regement Löwenfels
1759
idem
Dl 1-2-3, fo 711
Regement Löwenfels
1758
idem
Dl 4-5, fo 1004
Regement Löwenfels
1760
idem
Dl 4-5, fo 1015  Öfverste-Lieutenant Meijerfeldts Compagnie 1760 idem
Dl 6, fo 1169 Regement Sprengtporten  15-05-1766  idem 
Dl 9, fo 386 Westerbottens Regemente 23-11-1771 idem
Dl 9, fo 893  Wästerbottens Regemente
30-05-1774 idem 
Dl 14, fo 907 Wästerbottens Regemente 1777 idem
Dl 17, fo 327  Drottningens Lif Regemente 1768  idem
Dl 17, fo 336  Drottningens Lif Regemente  1769  idem 
Dl 21, fo 726 Nerike och Wermelands Regemente 1783 idem
Dl 25, fo 147 Nerike och Wermelands Regemente 1779 idem
Dl 25, fo 158 Nerike och wermelands Regemente 1780 idem
Dl 25, fo 171 Nerike och Wermelands Regemente 1780 idem
Dl 27, fo 405  Lätta Dragone Corps  1786  JAIII 
Dl 29, fo 206  Nerike och Wermelands Regemente 1790  JAjr 
Dl 29, fo 216  Nerike och Wermelands Regemente  1790  JAjr 
Dl 29, fo 312 Nerike och Wermelands Regemente 1790 JAjr
0116
Andra livgrenadjärregementet
   
039:Ö/0/44

Arkiv med löpande volymnumrering

1762
JAjr
0160/0 Livregementet till häst 1674-1795  
024:Ö/0 Supplement 1, Handlingar, 1789-1790  
113 Regementsskrivarekontoret. Vederlag för av greve JAM utbytta rusthåll 1734  
0260 Rättegångshandlingar
R4956
114-115
Gustafsson JAjr
R4957
158
Gustafsson JAjr
R4958
237-253
0/7
Fieandt, Konow, Kothen

Arkiv med löpande volymnumrering

 
0321 Meritförteckningar  
I
30
Svenska indelta regementen
Närke-Värmlands regemente
1784-1788  
239 General-Lieutenant och Commendeur transporterad  10-02-1779 JAjr
244 Fenrich tansporterad utån Westerbottens Regemente 17-02-1781 AF
248
General-Lieutenant och Commendeur Merite Förteckning 27-12-1778
JAjr
251 Stabs Fenrich 10-08-1779 AF
257-258 Avancerad till Lieutenant 27-09-1785 AF
265, 270, 276 General-Lieutenant och Commendeur merit förteckning 1788 JAjr
268, 272, 278 Lieutenant 1788 AF
0393:A Krigshandlingar 1788-1790
53 Skrivelser JAjr
63 Rapporter JAjr
77 Tidningar
Högste Befälhafwarens (…) Kundgöreldse (…) från fientliga sidan i Ryket insmygd Smådelig och Förrådisk Skrift
JAjr
0425
Sveriges Krig
13

Stora Norska Kriget

   
062

Explication der Russischen vor Stettin gefuhrte Attaque A:o 1714.”. Fästningen Stettin med närmaste omgivningar. Fältmarskalken. Menschikovs attack dem 24 juli – 19 sept 1713, då general Mejerfelt. överlämnade staden och fästningen. Teckenförklaring.

Stettin, 1713 JAsr
063

Fästningen Stettin med närmaste omgivningar. Fältmarskalken. Menschikovs attack dem 24 juli – 19 sept 1713, då general Mejerfelt. överlämnade staden och fästningen. Teckenförklaring.

Stettin, 1713 JAsr
064

Plan von der Attaque der Stadt u. Festung in Pommern. 1713.”. Fästningen Stettin och terrängen däromkring. Ryska arméns attack 1713. aug – 22 sept då general Mejerfelt nedlade befälet och överlämnade. staden till furst Menschikov. Teckenförklaring.

Stettin 1713 JAsr
065a

Staden och fästningen Stettin och terrängen däromkring. Ryska arméns attack 1713 aug – 22 sept då general Mejerfelt överlämnade. staden till furst Menschikov. Teckenförklaring.

Stettin, 1713
JAsr
17

Kriget mot Preussen och Ryssland

   
251

Kymmene gård. “Situations=Charta öfver Den delen af Ryssland, som inneslutes genom Kymene Elf, samt Blef intagen af Generalen, Commendeuren med Stora Korset af Kongl. Svärds=Orden, Högwälborne Herr Grefve Johan August Meijerfeldt uti Julii månad År 1789.”

1789  JAjr
0449
Arkivfragment
 
4
   
0450 Rullor 1724-
F I / 199 / blad 13 Ämnesordnade handlingar, Besiktning och Cassasitions Munster Rulla med Kongl: Nerike och Wermelands Regementes Jägare Corps, ordres 30-04-1789 JAjr
1051 Biografica