Riksarkivet

SE/RA. Sverige / Riksarkivet

CODE ONDERWERP DATUM
1112.1 Riksregistraturet 1523-1718
2404
Pommeranica    
I/B/1 222
Skrivelser till Kungl. Maj:t från korporationer: Lantständerna (samtliga eller flera)
1646-1796
I/B/6 245
Skrivelser till Kungl. Maj:t från korporationer: Diverse korporationer
 
III/B 445, 448
Kommissioners handlingar och skrivelser: Visitationskommissioner
1730
IV/B 459
Handlingar ang. Pommerns styrelse och statsrättsliga ställning
1727-1749
V/C/4 477
Handlingar ang. ständer och andra korporationer: Ang. universitetet i Greifswald
1723-1753
754 Militaria    
D1/1 Kungl. Maj:ts Ordens Arkiv, Matriklar Meijerfeldt
1748–1811
756.1/M/I
Ämnessamlingar, Personhistoria, Biographica 1500t – 1800
M8a Meijer  
M8b
Meijerfeldt, Meyerfelt  
U2 Uggla  
420422 Svea Hovrätt
481/01/01/D/D II dc/51
Ämbetsarkiv (samlingpost), Skrivelser till Kung. Maj:t, Mat-Meu
   
521
KammarkollegietKansliet och Kontorsarchiv
16/F II/31
Provinskontorens gamla byten
1681-1723
16/F V/14
Byteskontorets nya byten
efter 1723
522 Kammarkollegiet Ämnessamlingar
01/156
Inventarium över hans nybyggda hus i Stralsund. Se även ritningar i Riksarkivets kart- och ritningssamling. 1730
01/317
Adeln och dess gods Meijerfeldt, Johan August Hus i Stralsund
 
07/28
Kammarkollegiet Förpantninga
 
16
Likvidationsakter
 
710
Kungliga arkiv  
720
Enskilda archiv och samlingar    
045
Arvid Horns af Kankas’ arkiv
   
085.002
Bergshammarsamlingen Familjearkiv
 
132
Börstorpsamlingen
 
266
Ericsbergsarkivet
326
Gunnar Kassmans samling
   
338
Grevliga ätten Löwens arkiv
383
Görtzska samlingen
626
Mauritz Wellingks samling
 
732
Posseska samlingen (Ingarudssamlingen
 
741
Reuterholmska samlingen
791.003
791.010 vol. 5 
Sjöholmsarkivet I, Autografsamlingen
Sjöholmsarkivet II, Meijerfeldtska samlingen


1674-1817
805
Sprengtportenska samlingen
807
Stafsundsarkivet, Autografsamlingen
808
Stedingkska arkivet, Svenska a
849/002
Tessinska samlingen
873
010
011
Tosterupsamlingen, äldre arkiv,
Isak Lars Silfversparres papper
Johan Sparres papper

927
von Müllernska samlingen
928
von Nolckenska samlingen
721034
Arkivfragment  
0310
Meijerfelt, Johan August