Riksarkivet

SE/RA. Sverige / Riksarkivet

CODE ONDERWERP DATUM PERSOON
1112.1 Riksregistraturet 1523-1718
Opdracht en volmacht aan graaf Von Barck van de erfgenamen 19-04-1754 WJ
2102
Diplomatica Anglica
   
I/26/223
Bref från generalguvernörnerna (…) Johan August Meijerfeldt (…)
  JAsr
2109
Diplomatica Hollandica
   
I/26/309

Brev från generalguvernören Johan August von Meijerfeldt m.fl.

1711-1714
JAsr
2402 Livonica
   
II / vol. I Garnison i Riga
   CFsr
2404
Pommeranica    
I/A/1
28, 30, 32, 33, 42

Skrivelser till Kungl. Maj:t från myndigheter: Pommerska regeringen

1710-1713, 1721-1722, 1726-1729, 1730-1731, 1739
JAsr
I/A/2
148 t/m
156

Skrivelser till Kungl. Maj:t från myndigheter: Generalguvernörer

1711-1748
JAsr
I/A/3
191, 192

Skrivelser till Kungl. Maj:t från myndigheter: Pommerska kammaren

1710-1731, 1733-1757
JAsr
I/B/1
222

Skrivelser till Kungl. Maj:t från korporationer: Lantständerna (samtliga eller flera)

1646-1796
JAsr
I/B/6
245

Skrivelser till Kungl. Maj:t från korporationer: Diverse korporationer

  JAsr
III/A
385

Kommissioners handlingar och skrivelser: Kommissioner (i vanlig mening)

1702
JAsr
III/B
445, 448

Kommissioners handlingar och skrivelser: Visitationskommissioner

1730 JAsr
IV/B
459

Handlingar ang. Pommerns styrelse och statsrättsliga ställning

1727-1749
JAsr
V/C/4
477

Handlingar ang. ständer och andra korporationer: Ang. universitetet i Greifswald

1723-1753
JAsr
6121

Sekreta utskottet 1668-1714

 
R 2380   1710
JAsr
754 Militaria    
D1/1 Kungl. Maj:ts Ordens Arkiv, Matriklar,
1748 – 1811  Meijerfeldt
1/I/9/M105

J.A. Meyerfeldt. Overbefälhavares i Finland skrivelser till Köng: Maj:t

1788-1790
JAjr
1/V/6/1/M1114

Officerares ansökningar och meritförteckningar

   
2/XXIV/9
2/M1538

Brev från enskilda personer, bl.a. Arvid Horn och J.M. Meyerfelt.

1788-1790
JAjr
2/XXXII/28
2/M1666

Generalintendenten vid finska armén Mauritz Klingspors skrivelser till general en chef J.A. Meyerfelt

1788-1790
JAjr
 

1 brief van Generalintendenten vid finska armén Mauritz Klingspors

  JAjr
310294

Kommission ang infanterireglemente 1773

310306

Kommitterade i Finland ang arméns utredning

    1788
JAjr
756.1
Ämnessamlingar
   
M/I/M8b/16 Personhistoria    
420422 Svea Hovrätt
Bouppteckningar, Vermogenverschuivingen 1800 Meijerfeldt
Testamentaire executie nalatenschap J.A. Meijerfeldt jr 10-09-1800 LASparre
Volmacht aan Nibelius 09-09-1800 JAjr
Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Duits afschrift) 23-07-1800 Idem
Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Zweedse vertaling) 23-07-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Duits afschrift) 09-05-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Zweedse vertaling) 16-06-1800 Idem
Bruidschat van J.A. Meijerfeldt jr aan Lovisa Augusta Sparre (Zweedse vertaling) 13-12-1763 Idem
Nalatenschap Gustaf Horn (Zweeds afschrift) 24-11-1798 Idem
481/01/01
Ämbetsarkiv (samlingpost), Skrivelser till Kung. Maj:t, Mat-Meu
   
D/D II dc/51 Guvernörens I Skåne 17-07-1711
25-10-1715
08-02-1716
JAsr
Gotlands läns landshövding 24-11-1713 JAsr
Statskontoret 08-09-1714
11-07-1724
16-11-1742
27-03-1770
JAsr
BB
Kammarskollegium

Suppl.

18-10-1714
14-05-1716
28-06-1720
15-05-1727
03-11-1729
10-05-1732
09-04-1734

18-02-1735
30-04-1735
06-06-1739
JAsr

BB
JAsr

Kommerskollegium 02-05-1721
28-09-1733
08-06-1734
14-10-1734
06-07-1738
10-08-1738
03-10-1740
11-08-1741
16-04-1764
JAsr

BB
JAsr
BB
JAsr

 

Götleborg och Bohus län 25-10-1715
31-10-1715
JAsr
Östergötlands läns landshövding 31-12-1715 JAsr
Kanslikollegium 20-06-1719
11-06-1623
13-09-1738
01-06-1739
19-09-1739
18-11-1741
30-05-1743
15-02-1745
23-10-1745
JAsr
Kristianstads läns landshövding 17-02-1721 JAsr
Sammansatta kollegier (125)
(128)
(129)
(130)
(76)
10-09-1723
15-01-1728
08-11-1729
01-07-1731
11-10-1733
JAsr
Direktionen över arméns pensionskassa (682) 30-03-1791 JAsr
521
KammarkollegietKansliet och Kontorsarchiv
16/F II/31
16/F V/14

Provinskontorens gamla byten
Byteskontorets nya byten

1681-1723
efter 1723
JAsr
522 Kammarkollegiet Ämnessamlingar
01
156
Inventarium över hans nybyggda hus i Stralsund. Se även ritningar i Riksarkivets kart- och ritningssamling. 1730
JAsr
01
317

Adeln och dess gods
Meijerfeldt, Johan August
Hus i Stralsund
 

 


JAsr
07
28

Kammarkollegiet Förpantningar

 

  JAsr
16

Likvidationsakter

710
Kungliga arkiv  
002
7/K4

Kungliga Handskriftsamlingan, Karl XI; Karl XII till onämnd

1701
JAsr
004
K 219
K 247005
K 365
008

K 803
Svenska drottningar 1500-talet – Josefina
5 brieven van koningin Ulrika Eleonora
4 brieven van koningin Ulrika Eleonora
16 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
4 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
Svenska prinsar och prinsessor
19 brieven aan Hertog Karl
Hedvig Eleonoras livgedingsact
2 brieven aan Carl Gyllenstierna af Ulaborg

1730-1737
1735-1740
1712-1741
1717-1722

1788-17901726-1739

JAsr
BB
JAsr
idem
JAjr
BB
720
Enskilda archiv och samlingar    
005.001
E 4645
A L Lewenhaupts samling
1 brief aan A.L. Lewenhaupt
Idem

1706
1708

JAsr
CFsr
045
E 4284
Arvid Horns af Kankas’ arkiv
2 brieven aan Arvid Bernhard Horn
1 brief van Christoph von Löwenburg

1711-1734
1720
JAsr
085.002
vol. 588
Bergshammarsamlingen Familjearkiv
1 brief aan Johan Gabriel Werwing
18 brieven aan Johan Gabriel Werwing

25-08-1706
1712-1713
AM
Törn-flycht
JAsr
132
002 / E 3057
E 3061
E 3069
004 / E 2960
E 2974009 / E 3080
E 3081
011 / E 3077
014 / E 3099


032 / E 3102
041 / E 3084
E 3099

Börstorpsamlingen
1 brief uit Stralsund aan Carl Sparre
1 brief aan Carl Sparre
1 brief aan Carl Sparre
21 brieven aan Fredrik Sparre
1 brief aan Fredrik Sparre
8 brieven aan Fredrik Sparre
1 brief aan Augusta Törnflycht van Lotta
1 brief aan Augusta Törnflycht
1 brief aan Augusta Törnflycht
1 brief van Augusta Törnflycht aan Lotta
8 brieven aan Augusta Törnflycht
1 brief aan Axel Wrede Sparre
1 brief aan Brita Stina Sparre
idem
1 brief aan Margareta Andersén
1 brief uit Stralsund aan Olof Törnflycht
12 brieven aan Carl Axel Sigge Sparre af Sundby
9 brieven aan Brita Stina Sparre

1766
1774
1764
1785

1763-179717741735-1737
1737
1775
1757
1767
idem
1721
1733
1757-1759
1741-1767

CFsr
JAjr
idem
LASparre
CFjr
JAjr
idem
LASparre
Axel F
LASparre

JAjr
BB
CFsr
JAsrLASparre
idem
ACHorn
260 Engsöarkivet, vol 1
2 brieven aan Carl Piper
1703 JAsr
266
Ericsbergsarkivet
269
B 6 A
E 3497
Erik Dahlbergs samling
Skrivelser från enskilda 1693-1702
Mackleer – Pattkull
6 briefven aan E. Dahlberg
 

1697, 1698, Merretz 1702, ? 1700

 

idem

326
vol. 1
Gunnar Kassmans samling
1 brief van koningin Ulrika Eleonora 
15-03-1716
idem
338.002
vol. 4
vol. 5
Grevliga ätten Löwens arkiv
onder Horn, brief aan Axel Löwen d ä.
3 brieven aan Axel Löwen d ä.
1 brief aan Axel Löwen d ä.

03-12-1739
1729, 1732, 1740
03-06-1732
idem
AC Horn
BB
383
E 3800
Görtzska samlingen
1 brief aan Georg Henrik Görtz von Serlitz
1718

JAsr
626
B: E 5994
A1: E 5969
Mauritz Wellingks samling
68 brieven aan Wellingk
15 brieven van Vellingk

1720
1713-1714

idem
idem
732
E 5094
Posseska samlingen (Ingarudssamlingen)
50 brieven aan Nils Posse af Säby
3 brieven aan Nils Posse af Säby

1701-1703
1711-1716

CFsr
JAsr
741
E 5131
Reuterholmska samlingen,
1 brief aan Gustaf Adolf Reuterholm

1796

JAjr
767.075

E 7927

Rydboholmssamlingen. Königsmarck-Rabelska brevsamlingen,
2 brieven aan Johan Rabel, secretaris van O.W. Königsmarck
 

1680-1683

 

Anders

791.003

791.010
vol. 5 

Sjöholmsarkivet I, Autografsamlingen
1 brief aan Hertog Karl
Sjöholmsarkivet II, Meijerfeldtska samlingen
12 brieven aan Nils Gyldenstolpe

1793
1674-1817
1704-1705

JAjr
Meijerfeldt
JAsr
795.010
E 8420
onder
Meier
012
E 8177

E 8243
Skoklostersamlingen III
Arkiv
32 brieven aan Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1616-1676), 1654, 1655 Tübingen, 1657 Tübingen, Conitz, Stolpe, Glückstadt; 1658 Frankfurt, Lübeck; 1662 Oberpahlen, Stockholm, Reval; 1663 Riga, Oberpahlen, Reval.
Persona
137 brieven aan en van M. Vellingk. “Som H. Exc. denna correspondence med egen hand fört, så finnas hervid få concepter till de afgågna swaren”.
 

1654-1663

 

Anders

 

 

JAsr

805
002 / E 5555
E 5570
006 / E 5508
E 5529
Sprengtportenska samlingen,
1 brief aan Ulrika C. Sprentporten-Taube
3 brieven aan Sofia Lovisa  SprengtportenMörner af Morlanda
1 brief van J.W. Sprengtporten
1 brief brief aan J.W. Sprengtporten

1800-1811
1768

1769

LASparre
LASparre
JAjr
idem
807
001 vol. 7
005 vol. 28
028 vol. 19

033 vol. 29
Stafsundsarkivet, Autografsamlingen
3 brieven en 2 bijlagen Axel von Fersen d ä
1 brief via Dantzig
1 brief aan koningin Lovisa Ulrika
1 brief aan Carl Otto von Höpken
1 brief aan Reinhold Johan von Fersen
6 brieven aan koningin Lovisa Ulrika

1761-1762
07-1704
13-01-1758
22-03-1778
1710
1756-1758

CFjr
JAsr
JAjr
CFjr
JAsr
JAjr
808/II/I/B/
IBc/IBc2
E 6620
Stedingkska arkivet, Svenska a,
11 brieven vanuit Lovisa aan Curt von Stedingk
14-01-1788
08-02-1789
18-01-1789
06-04-1789
22-04-1789
01-05-1789
10-05-1789
11-05-1789
30-05-1789
08-06-1789
10-06-1789
JAjr
849.002
E 5724
E 5731
E 5769
Tessinska samlingen
1 brief aan Carl Gustaf Tessin
6 brieven aan Carl Gustaf Tessin
10 brieven aan Ulla Sparre
1 brief aan Ulla Sparre

1751
1726-1747
1762-1763
1766

BB
JAsr
LASparre
JAjr
873
010
vol. 69
011
vol. 10
Tosterupsamlingen, äldre arkiv, Isak Lars Silfversparres papper
1 brief aan Gustav IV Adolf
Johan Sparres papper
1 brief aan Johan Sparre af S
idem
 

11-1795

09-1752

1760

 

JAjr

BB

JAjr

927
E 4837
von Müllernska samlingen
2 brieven aan Gustaf Hendrik von Müllern

1714-1716

idem
928
001 / E 4874
E 4876
E 4887
002 / E 4876
von Nolckenska samlingen
1 brief aan Erik Mattias von Nolcken
1 brief aan Erik Mattias von Nolcken
3 brieven van Carl Posse
2 brieven aan Erik Mattias von Nolcken

1732
1739
1721
1739-1741

idem
721034
Arkivfragment
   
0310

Meijerfelt, Johan August