Biblioteket

CODE DOCUMENT DATUM
SE/S
Kungliga Biblioteket
 
  RIKSDAG
 
  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861
  Svenska Riksdagsakter 1719-1800
  Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen   1816-1860
  Idem, “Historiska Handlingar”, 41 delen
1861-1979
SB 17 Svensk Bibliografi  1700-1829
HS HANDSKRIFTSAMLING  
Engeströmska Samling  
KB1/1 Autografsamlingen
SE/UUL
Lund Universitetsbibliotek
Georg Adlersparres arkiv  
1:13 Historiska Samlingnar: Rapporter av fältmarskalken greve Johan August Meijerfeldt under ryska kriget
SE/UUB Uppsala Universitetsbibliotek
Handskriftsavdelningen
Handskriftsindex
F Sveriges historia efter 1697
178 Svenska Kongl. Personer och Myndigheter idem
179 Utländska Fürstar och Mundigheter idem
180 Bref A-C fol
idem
181 Bref D-E fol
idem
182 Bref F-K fol
idem
183 Brief L fol
idem
184 Bref M-P fol (Meijerfeltska papperna gåfvor 1833 af J. Montgomery och hans hustru E. Sparre)
idem
185 Bref R-Sch fol
idem
186 Bref S fol
idem
189 Bref T-Ö fol
idem
190 Bref A-B qv
idem
191 Bref C-J qv idem
192 Bref K-P qv
idem
193 Bref R-Ö qv
idem
195 Handlingar angående Pommerns f:orvaltning fol idem
197 Handlingar om Pommerska fästningarne
idem
456 Vol. 47. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. IV. Finska Kriget. I. 6. Skrifvelser från … Mejerfelt 27-07 t/m 11-09-1788 JAjr
458 Vol. 49. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VI. Finska Hufvudarméen 1789. 1. Arméens Högra Fördelning. 1. Bref och rapporter från G.A. Mejerfeldt. 8. Rapporter från befälhafvarne i lagred vid Värelä ad 1. 1788-1789
ad 8. 2 t/m 10-10-1789
 idem
460 Vol. 51. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VIII. Finska Hufvudarméen. 2. Bref och rapporter från befälhafvarne öfver Arméens Högra Fördelning. 06-05 t/m 28-08-1790 idem
531 Otto Wredes Papper. 155r/49. Kon:s skrifvelse till G. Meijerfelt om ryssarnes inlopp i Porcala o. Rajalins ditsändande 11-06-1789 idem
628 Handlingar rörende ryska kriget 1788-1790. “Passage Journal ” &  Bref, Ordres och Rapporter fr. kriget ur hans papper 1788-1790
X Svensk genealogi och biografi
18 A.A. von Stiernman, “Sveacia Illustris. Slägttaflor öfver de på Svenska Riddarhuset until år …. introducerade ätter i alfabetisk ordning”, del M-O, Mejerfelt Mejerfelt
240 Svensk biografi i portföljer. Folio. Meijerfelts papper
REA000
135475
Kategori: Person (släkt, samlare). Samhällsadministrativt arbete (GENERALGUVERNÖR). Kategori: Person (släkt, samlare). Militärt arbete (GENERAL), 24 delen JAsr
REA000
137796
Westinska Sammlingen (persoon/geslacht) Meijerfeldt