2.5.1. De tak Van Leusden

In 1959 overlijdt Jan uit de tak Van Leusden op 73-jarige leeftijd in Amsterdam. Zijn weduwe en twee dochter blijven op de Rijnstraat wonen.

In 1965 overlijden Marie van der Straaten, weduwe van Carl uit de tak De Haas in Den Haag en Maria van Apeldoorn, weduwe van Carl uit de tak De Koe in Heemstede. Maria Candel, weduwe van Jan uit de tak Van Leusden overlijdt een jaar later te Amsterdam.

In 1968 overlijdt To te Rijswijk.