3.9. Overige families

De overige naamgenoten leven in Scandinavië (Denemarken, Estland en Zweden), de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (waarbij ook een opsomming van immigranten wordt gegeven) en in Noord- en Zuid-Amerika.