Za. Adelsbrief

Titel: Sköldebref för Inspectoren Meijerfelt
Plaats en datum: Stockholm, 24 november 1674
Verleend door: Karel XI, koning der Zweden
Vindplaats: Riksarkivet Stockholm, Riksregistraturet, folio 309v–311v [DZ/RA/1].

IMG_0370

De brief luidt vanuit het Zweeds vertaald Schildbrief of Wapenbrief. Vanwege de hierna te behandelen andere wapenschilden en adelsrangen is het beter te spreken van Jonkheerbrief of korter Jonkerbrief. In dezelfde rang bestaat ook de titel Ridder, maar alleen in het Duitse Rijk, niet in het Zweedse. Hier wordt gekozen voor Adelsbrief, omdat met deze brief het geslacht in de adelstand verheven wordt. 

Het in de adelsbrief beschreven wapen wordt op een schild aangebracht en een jaar later officieel bij het Ridderhuis in Stockholm geïntroduceerd. Zie verder de bijlage Heraldiek.

De brief bevat nog meer inhoud, namelijk een algemene uitleg waarom de koning zijn onderdanen in de adelstand verheft en loftuitingen over de militaire en bestuurlijke kwaliteiten van Meijer:

Alzo hebben Wij thans in Genade besloten ten aanzien van de Overste en tegenwoordig Hoofdinspecteur, onze Getrouwe Meijer, die zich vanaf zijn jeugd heeft beijverd voor eer en deugd, die zowel in vreemde landen als thuis heeft getracht zich in onze dienst op allerlei loffelijke wijzen capabel te betonen, die de plicht en het ambt van een goed ingenieur heeft vervuld in de zware en dappere door wijlen onze hooggeëerde Heer vader Roemwaardigst gevoerde oorlogen en in het bijzonder in alle voorgevallen gebeurtenissen, terwijl hij daarin geschiktheid en kennis heeft verworven, (…). Aangezien hem een goed lofwoord is gegeven voor zijn dappere en bereidwillige houding en Wij nog steeds goede en trouwe diensten van hem hebben te verwachten, en in verband met alle aldus aangevoerde woorden om hem onze Kon. welwillendheid en genegenheid en daardoor gunst en Genade alsmede Kon. macht en doorluchtigheid te betuigen, wensen Wij hem met hoge en aanzienlijke stand te bekleden, en met adellijk wapenschild en privileges, geschenken en giften.

Welke privileges, geschenken en giften Meijer precies krijgt is niet in andere bronnen te vinden.