Lokale archieven

CODE
GEBEURTENIS DATUM PERSOON
Alkmaar
10.1.2.125 Burgerlijke Stand
   
Inventaris 103
Akte 184

Huwelijk 19-10-1937
Willem (Nh.3)
Akte 362 Overlijden
02-08-1939
Anna Pieternella Augustijn (Na)
Akte 346 Overlijden
10-06-1960
Wilhelmina Arnoldina Minderaa (Na.1)
ID: 1021640
Begraaf: 1402
Plaats: G-0026
Omschr: 1019
Gemeentelijke Begraafplaats Westerweg 250   A.P. Augustijn (Na)
Carl (Na.1)
W.A. Minderaa (Na.1)
Apeldoorn 
Archief 58
Akte 36

Bevolkings­register
Boschweg 62
1927-1939 Hendrik Diederich (Nk.8)
    Engelberta Petronella (Nk.81)
    Petronella Wilhelmina
(Nk.1)
Amsterdam
Bergen op Zoom
Delft
  Volkstelling, Bevolkingsadministratie 1849 Anna Catharina Henriëtte (N.33)
Archief 16
Inventaris­ 31
Registers van ingezetenen, Wijk 3 deel 2, huisnummers 243-451, [1850-1860]., folio 337
01-01-1909
31-12-1938
Johann August (Nk.9)
Den Haag
04311
111-112
Bevolkingsregister
Ieplaan 66, Archimedesstr. 83, Berberisstr. 53, Vogelkersstr. 82
10-07-1931 Petronella
Wilhelmina (Nk.1)
08198
552-553
Bevolkingsregister
Copernicusstraat 53, Klimophof 15, Sweelinckstraat 195A
22-07-1932 Frederik Hendrik
Suzanne Mathilde Kimmijser (Nk.3)
E., M.L.E. en F.H.
08230
57-58
Bevolkingsregister
Uit Berlijn, Nassaudillenburgstr. 38
16-06-1933 Karl Heinz Meijerfeld (Jy.12)
04438
533-534
Bevolkingsregister
Nieuwe Parklaan 18, van Düsseldorf
01-11-1933 Emilie Hermann (Jc.6215)
08198
550-551
Bevolkingsregister
Zuidwerfplein 6
06-02-1937
Engelbertha Pietronella (Nk.81)
1666
Akte A 2321
Overlijden, in Tröbitz Duitsland, oud 48 jaren, bontwerker, geboren Worms, echtgenoot van Emilie Hermann 06-05-1945
05-11-1946
Max Maijerfeld (Jc.6215)
1687
Akte B2210
Overlijden, in Amsterdam, gewoond in ‘s-Gravenhage 18-10-1949
22-10-1949
Carl (Nl.1)
1854
Akte 527
Overlijden, 74 jaar, weduwe, ouders dood 04-03-1965
06-03-1965
Maria van der Straaten (Nl.1)
Dordrecht
Ermelo
0176/680.2 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente Elspeet 1670-1771
fol. 289 Jan Heijmens J:man van Elspeet en Maria Catharina Meijervelt J:dogter, beijde wonende tot Amsterdam, met attestatie gekomen van Amsterdam, alhier in den huwlijken staat bevestigt op den 7 Maij 07-05-1758 Maria Catharina (Df.c)
Groningen
Archief 2109
Inventaris 686
Akte 434
Huwelijk 11-05-1943
Frederik Hendrik (Nk.51)
Archief 2111
Inv 1263, 1264  Akte 1617

Overlijden 28-09-1964 Louise Gesina Westerhoff (Nk.5)
Inventaris 1275
Akte 243
Overlijden
 
05-02-1969 Johann Wilhelm (Nk.52)
Harderwijk
837 / 4 Lidmaten Nederduits Gereformeerd Gemeente Harderwijk 1741-1772
fol. 1540 met attestatie, Vertrocken, na Amsterdam, Maria Catharina Harms Meierveld 18-04-1756 Maria Catharina (Df.c)
fol. 1751 met attestatie zijn aangekoomen, van Amsterdam, Maria Catharina Meierveld 14-05-1758 Maria Catharina (Df.c)
0176 / 831 Doopboek Nederduits Gereformeerd Gemeente Harderwijk 1743-1792
fol. 131 Aaltje, dochter van Maria Catharina Meijervelt
25-07-1760
Maria Catharina (Df.c) 
fol. 145 Hermannus, zoon van Maria Catharina Meijerveld
01-09-1762
Maria Catharina (Df.c)
fol. 160 Alida, dochter van Maria Catharina Meijervelt 12-10-1764 Maria Catharina (Df.c)
fol. 169 Agnes, dochter van Cathrina Meijervelt  11-05-1766
Maria Catharina (Df.c)
fol. 179 Heijmen, zoon Marija Catharina Meijervelt 03-01-1768
Maria Catharina (Df.c)
fol. 193 Hendrik Jacob, zoon van Marija Catharina Meijerveld 10-11-1769 Maria Catharina (Df.c)
fol. 211
Jan, zoon van Marija Catharina Meijerveld 25-10-1772 Maria Catharina (Df.c)
0207
4386
Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen
Harderwijk Overlijden
Akte 111
Jan, beurtschipper, zoon van wijlen Maria Catharina Meijerveld, beide alhier overleden 26-11-1835 Maria Catharina (Df.c)
Leiden e.o.
1005 Burgelijke Stand    
Inv. 118
Akte 531
Overlijden, in Leiderdorp, oud 74 jaren, weduwe Jan van der Tas, 28-05-1930
11-07-1930
Catharina Margaretha (N.56)
178 Rechterlijk Archief Noordwijk
181v Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn. Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welke op verzoek van verkoper zijn betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de brief van 7-8-1658. 16-05-1665 Daniel Meyevelt (NL.f)
Nijkerk
1.3 Archieven Nijkerk, Justitie, openbare orde en veiligheid
079 Oud-rechterlijke archieven 1759-1811 zie Schuldbekentenis Bosman-Brouwer
1.11 Archieven Nijkerk, Families en personen
062 F. Kragt Hzn. (1938-1962) zie Schuldbekentenis Bosman-Brouwer
Nunspeet
ID: 1354934
Begraaf: 1273
Plaats: I A0459
Begraafplaats Oost-Nunspeet
Eperweg 51
 
23-06-1971 Carl Edward (Na.111)
Roermond
12.089
Inv 113
Akte 205
Burgerlijke Stand Limburg – Roermond
Overlijden Ferdinannt Wolf, moeder, schoonmoeder Rickchen Hahn, vrouw Heijum Wolf
08-08-1941
08-08-1941
Rosine Meierfeld  (Jc.211)
Rotterdam
Utrecht
DTB Dopen, RK dopen 1752-1811
archief 711
inventaris­nr 48
folio 173
Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters, Gedoopt  05-05-1783 Jannigje, dochter van Arie Hoveling en
Elizabeth Meijervelt (NL.i)