Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam

CODE DOCUMENT DATUM PERSOON
999-01 Geboorteregister 
Fol B 098 Jan August, oud 52 jaar, constapel majoor, Vest L 868, getuige Hendrik Pieplau, zeeman 13-07-1812
14-07-1812
Anthonetta (N.4)
Fol A 141v
Akte 699
Vader Johan August, sjouwer, Vest L 296 13-04-1815
15-04-1815
Carl (N.5)
Fol B 040v
Akte 1190
Vader Johan August, Oost-Cingel N 66 29-06-1817
01-07-1817
Friedrich (N.6)
Fol A 081
Akte 393v
Vader Johan August, Oost-Cingel N 70  16-02-1821
19-02-1821
Antonetta Engelina Juliana (N.7)
Fol B 013
Akte 1302
Johan August van Meijenveldt, woont Oost-Cingel N 71 05-07-1823
08-07-1823
Engelina Catharina Marg. Augusta (N.8)
Fol B 055
Akte 1511
Vader Evert Diederich, moeder Engeltje Wiltschut, wonen Groenendaal M 389 08-08-1823
11-08-1823
Petr. Wilhelmina Diederich (N.5)
Fol A 114
Akte 450
Vader Carl, scheepmaker, oud 30 jaar, Groenendal M 389  17-02-1846
18-02-1846
Engelina Catharina Elizabeth (N.51)
Fol B 051
Akte 1164
Vader Carl, scheepmaker, oud 32 jaar, Groenendaal 12, 132 30-04-1847
01-05-1847
Petronella Wilhelmina (N.52)
Fol B 024
Akte 1067
Vader Carl, scheepmaker, oud 34 jaar, Groenendaal 12, 382  16-04-1849
17-04-1849
Evert Diederich (N.53)
Fol C 147
Akte 2347 
Vader Hendrik, rijkscommies, oud 38 jaar, Torenstraat 7, 184  10-09-1849
10-09-1849
Johan August (N.32)
7.01 Geboorteregister Overschie
Inv 1561
Akte 46
Vader Hendrik, ambtenaar bij ’s Rijks Belasting, Wijk oud 26 08-05-1846 Hendrik Jacobus August (N.31)
9999-32 Doop Luthers
238
239
Index G: Hendrik Pieploo en Engeltje Samuels 17-10-1810
20-10-1810
Hendrik Johann (N.3)
Index Register G: Johann August von Meyenfeld en Anthonetta Spare geh. von Meyenfeld 13-07-1812
16-07-1812
Anthonetta (N.4)
Index Register G: Juliana von Meyenfeldt geh. Thielo en Friedrich Thielo 15-04-1815
17-04-1815
Carl (N.5)
Index Register G: Johann August von Meyenfeldt en Anthonetta von Sparre geh. von Meyenfeldt 28-06-1817
24-07-1817
Friedrich (N.6)
Index Register G:  Hendrik Pieplo en Engeltje Samuels 16-02-1821
28-02-1821
Antonetta Engelina Juliana (N.7)
Index Register G: geen 05-07-1823
28-07-1823
Engelina Catharina Margaretha Augusta (N.8)
999-06 Burgelijke Stand, Huwelijksakten
Fol 1845 A
A 166v
Ondertrouw met bijlagen
Ondertrouw met bijlagen
21-05-1845 Carl (N.5)
P.W. Diederich
Fol D 045v
Akte 662
Oud 33 jaar, kantoorbediende, woont Dordrecht, resp. 28 jaar, zonder beroep, woont alhier 13-07-1882 Evert Diederich (N.53)
J.E. van Leusden
Fol B 21v Oud 22 jaar, werktuigbouwkundige, geboren Amsterdam, woont Delft, bruid 24 jaar, woont alhier 06-01-1921 Johann August (Nk.9)
Johanna Adriana Willemina Delhaas
999-09 Burgelijke Stand, Overlijdensakten
Fol C  103v
Akte 1445
Antonetta, oud 2 jaren, geboren en gedomicilieerd alhier, dochter van Jan August van Mynfeldt, Constapel-Major bij de Marine, oud 52 jaar, Vest L 307, en Catharina Margaretha Pipeloo  12-06-1814
14-06-1814
Antonetta
(N.4)
Fol A 007
Akte 32
Antonnetta Juliana, oud 7 jaar, 10 maanden en 21 dagen, geboren en gedomicilieerd alhier, dochter van Johan August van Meyenfeldt, constapel majoor bij ’s Konings Marine, oud 59 jaar, Oostsingel N 66, en Catharina Margaretha Pieplow.   05-01-1828
07-01-1828
Anthonetta Juliana Engelina (N.7)
Fol B 061
Akte 
1233
Johan August von Meyenfeldt, oud 74 jaren, echtgenoot van Catharina Margaretha Pieplouw, Konstapel Majoor bij de marine, geboren te Straalsond, Oostcingel N 66, zoon van wijle Johan Augus von Meyenfeldt en van wijle Antonetta von Spint, beide overleden
02-06-1835
04-06-1835
Johan August (N)

 

Fol C 145
Akte 2558
Extract Sterfregister Batavia, Militair Hospitaal te Weltevreden, oud 23 jaar, vierde stuurman Z.M. Brik Panter, ongehuwd 13-03-1841
20-10-1841
Frederik (N.6)
Fol C  098
Akte 2372
Dochter Pieternella Knol, oud 85 jaren, geboren Den Haag, vader Johannes Knol, † Den Haag, ongehuwd, woont Oost-Cingel N 64 18-09-1841
20-09-1841
Anna Catharina Meijerveld (L.i)
Fol B 245
Akte 1931
Oud een jaar, drie mnd, zes dagen, Groenendael 12, 382 06-08-1848
07-08-1848
Petronella Wilhelmina (N.52)
Fol C 030
Akte 2066
Oud twee jaar, zes mnd, acht dagen, Groenendael 12, 382  25-08-1848
26-08-1848
Engelina Catharina Elisabeth (N.51)
Fol E 003
Akte 3955
Oud een mnd, 11 dagen, Torenstr 184 21-10-1849
23-10-1849
Johan August (N.32)
Fol A 188
Akte 741
Oud 3 jaar 10 mnd, Torenstraat 184 06-03-1850
07-03-1850
Hendrik Jacobus August (N.31)
Fol A 067
Akte 258
Catarina Margarita Pieplo, oud 73 jaar, Goudsche Cingel 13, 883  25-01-1858
27-01-1858
Cath. Margaretha Pieploo (N)
Fol E 013
Akte 4176
Oud 70 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Breedstraat 11-12-1878
12-12-1878
Johan August (N.2)
Fol D 125v
Akte 3130
Graf 2116
Oud 62 jaren, Hoogstraat, zonder beroep, ongehuwd, dochter van August Meijenfeldt en Margaretha Catharina Pipelaar (bij index staat Ripelaar) 27-09-1887
28-09-1887
Engelina Catharina Marg. Augustina (N.8)
Fol C 052
Akte 2763
Oud 43 jaar, geboren Amsterdam, woont alhier, architect, ouders dood 03-07-1935
05-07-1935
Hijlke Roelof (Nk.5)
494-03 Bevolkingsregister
inv 79
blad 102
Groenendaal 382 05-06-1850 Carl en P.W. Diederich (N.5)
Evert Diederich (N.53)
inv 43
blad 130
Torenstraat 184 1850-1862 Hendrik en Naatje Kennedij (N.3)
Hendrik Jacobus Johan (N.32)
inv 88
blad 165
Goudsche Cingel 883, moeder dood
25-01-1858 Cath. Margaretha Pieploo (N), Johan August (N.2) en E.C.M.A. (N.8)
inv 224
blad 126
Goudsche Cingel 883, broer dood 1860-1880 Engelina Catharina Marg. Augusta (N.8)
83 / 194
13 / 216
komst Mannenln 374 weg Mannenln 374 18-10-1859
17-10-1864
Hendrik en Naatje Kennedij (N.3)
Anna C.H. (N.33)
347
111
A 101, rijksambtenaar 17-10-1864
30-04-1866
Hendrik en Naatje Kennedij (N.3)
Anna C.H. (N.33)
inv 160
blad 12
Raamstr. hoek Weste Wagenstr, De Haas 17-07-1866
24-08-1868
Anna Catharina Henriëtte (N.33)
inv 209
blad 86
Hoogstraat, krankzinnigen-gesticht, naaister, van en naar Dordrecht 07-07-1870
10-10-1871
Anna Catharina Henriëtte (N.33)
474B
blad 11
Binnenkomst en overlijden Nellie in  krankzinnigengesticht Hoogstraat 12-12-1878
29-07-1887
E.C.M.A. (N.8)
851-324
Gezinskaarten
413-414 Pr. Hendriklaan 36a, predikant 11-07-1927
30-09-1930
Carl (Na.1)
W.A. Minderaa
Hendrik Diederich (Na.11),
Johannes (Na.12)
415-416

417-418

Heemraadstr 7a, bouwkundig tekenaar
Bree 194, bouwkundig opzichter
06-06-1914
02-03-1917
02-11-1921
17-08-1939
Hijlke Roelof (Nk.5)
Louise Gesina Westerhoff
Frederik Hendrik
Johann Wilhelm
Michiel Hermann
Anna Margaretha
419-420

421-422

Hooijdrift 28a, bouwkundige
Prins Hendriklaan 39a, bouwkundige
28-01-1920
15-09-1920
03-06-1924
13-01-1925
Johann August (Nk.9)
Johanna A.W. Delhaas
Angelika (Nk.91)
 522 Alleenstaandenregister
 B 16
78
Jacolensstr. 40, magazijnmeester  11-05-1880
03-10-1881
 Evert Diederich (Nk.53)
Notarieel Archief 1800-1830
496
1224
Verkocht aan Johan August von Meijenfeldt, constabel-majoor bij de marine, wonende Cingel even buiten de stad, N 66, door Isaac Annokke eigendom van Jacoba Wilhelmina Annokke geb. Verdonk en Wilhelmina Petronella Verdonk, als erfgenamen van hun moeder Geertruyd Bakkers, weduwe van Willem Verdonk, die het op 23 juni 1779 kocht uit nalatenschap van Ary Danserweg: huis en erve aan de Goudschen Cingel even buiten Rotterdam, N 66. 27-11-1816 Johan August (N)
500
142
Johan August von Meijenfeldt neemt hypotheek op van f 200,- tegen 5% rente op huis aan de Cingel N 66, bij Hendrik Willem de Vlugt, koopman. 18-04-1823 Johan August (N)
520
168-170
Johan August von Meyenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo maken hun testament op. [Origineel afschrift in Familiearchief] 18-04-1823 Johan August (N)
445
1329-1331
Johan August von Meyenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo nemen ieder voor zich hypotheek van f 500,- met aflossing f 50,- ’s jaars tegen 5% rente op huis aan de Oost Singel N66, bij Wessel Koops, korenmolenaar. 11-12-1829 Johan August (N)
300
805-806
Johan August von Meyenfeldt, bewaarder bij ’s Rijks marine e.a. hebben gekend en een intieme relatie gehad met Coenraad Vismer 30-06-1830 Johan August (N)
Notarieel Archief 1830-1840
310
244-245
Simon van Eck en Joh. David Duijber, beide wonend aan de oost Singel, verklaren dat het onzeker isof Hendrik von Meijenfeldt terugkeert van zijn zeereis sinds augustus 1835 als stuurman op de Maria Theresia naar Oost-Indië. Aangezien geen volmacht is achtergelaten worden comparanten als zaakwaarnemers aangewezen.  19-02-1836 Hendrik (N.3)
310
648
Comparanten voor de erfenis, allen wonende Singel N 66. 03-05-1836 C.M. Pieploo (N)
Johan August (N.2)
Carl (N.5)
310
309
Verklaren dat de erfenis van hun echtgenoot resp. vader niet kan worden afgewikkeld door afwezigheid van hun zoon resp. broer Hendrik von Meijenfeldt. 29-02-1837 C.M. Pieploo (N)
Johan August (N.2)
310
317
Vonnis Regtbank van eersten aanleg te Rotterdam. Gezien het request wordt notaris Willem Johan van Rijp tot vertegenwoordiger van Hendrik von Meijenfeldt benoemd. 1837 C.M. Pieploo (N)
Johan August (N.2)
310
621-635
Zonder beroep, weduwe van Johan August, in leven gepensioneerd Constabel-Majoor bij de Marine, gerechtigd tot ¼ eigendom ¼ vruchtgebruik, inboedel f 118,50, huis Singel N 66 f 1200, contanten f 28, totaal f 1346,50, voor ieder gezinslid blijft f 162,58½ over. 29-04-1837 Catharina Margaretha Pieploo (N)
300
142-143
Machtigt Jan Cornelis Paats, kandidaat notaris, om het huis oost-Singel N 66 te veilen. 29-06-1838 Catharina Margaretha Pieploo (N)
315
133-134
Proces-Verbaal voor openbare veiling huis, open grond, loods en erf aan de oost-singel, met gemeenschappelijke ingang, gelegen oud stadsprotocol 20 k 3 buiten, wijk N nr. 66, kadaster sectie E nrs. 1513, 1514, tussen J. Deutz en de Bleeksloot (oosten), C. Welenhoek en M. Verbrugge (westen) en Jacobus Wielander (achter), toegevallen aan CMP, weduwe van JAM, via boedelscheiding van 29 april 1836, ingezet op f 1000,-, laatste bod 1600,- (door glaskoper Pieter Jacobus van der Laan)
04-07-1838 Catharina Margaretha Pieploo (N)
300
140-141
Proces-Verbaal: voor het huis aan de oost-Singel N 66 was gevraagd f 2000. Door tekort van f 400,- gaat de koop niet door. 11-07-1838 Catharina Margaretha Pieploo (N)
Burgerlijke Stand
201 geboorten 05-01-1923 Chiel (Nk.53)
10
869
geboorten 08-12-1926 Anna (Nk.54)
Liste Civique    
30 090 1811 Johan August (N)
356 Gemeentesecretarie, Militaire Zaken
Inv 90
Pag. 101
32. Inschrijving Nationale Militie 1826-1827 Johan August (N.2)
Inv 91
Pag. 139
281. Inschrijving Nationale Militie 1828-1829 Hendrik (N.3)
Inv 94
Pag. 78
508. Inschring Nationale Militie 1834-1835 Carl (N.5)
Inv 95
Pag. 5
39. Inschrijving Nationale Militie  1836-1837 Frederik (N.6)