Nieuwsberichten

BIBLIOTHEEK KRANTEN NEDERLANDSTALIG

DATUM KRANT
INHOUD PERSOON
09-06-1722 idem   Texel Otto Meyerfeld (*)
31-03-1759 Leeuwarder Courant  Fourage JAjr
21-04-1759 Nederlandsche Post-Ryder
Mondorf  idem
11-09-1759 Opregte Groninger Courant Geprezen idem
22-09-1761 Idem Friedland idem
21-01-1764 Middelburgsche Courant Huwelijk idem
05-07-1768
30-08-1768
Mercurius Lutherse Kerk
Amsterdamse Courant
Dood Otto Meyerfeldt
01-03-1779 Leydse Courant Nerke JAjr
23-07-1790 Ommelander Courant Högfors  JAjr
30-06-1826
05-07-1826
Nederlandse Staatscourant
Bijvoegsel
Liquidatie
Soldij Braband
JA N
04-05-1844 Rotterdamsche Courant  Kipstraat  JA N.2 
24-06-1862
28-06-1862
Algemeen Handelsblad
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage
Erfenis JAjr
24-06-1912 Bredasche Courant  Berlijn  Kurt Meyerfeld (*)
27-10-1926 De Maasbode Berlijn Erich Meyerfeld (*)
31-07-1933 De Gooi= en Eemlander  Herz   Jt.451. Otto (*)
13-02-1976 Het Parool Omkoop Frederik Hendrik
26-02-1977 Leidsch Dagblad KMA Isolde Hild
08-08-1981 Nederlands Dagblad Rude Pravo Michiel Hermann

 

* De vele gelijksoortige overige krantenberichten over de vaarbewegingen van Otto Meyerfeld, het faillissement van Erich Meyerfeld, de zelfmoord van Kurt Meyerfeld en de bijna-brand bij Otto Meyerfeld worden hier achterwege gelaten.