Nederlands

BIBLIOTHEEK KRANTEN NEDERLANDSTALIG

Zonder familieberichten en advertenties

DATUM KRANT
INHOUD PERSOON
02-09-1704
08-09-1704
Oprechte Haerlemsche Courant Posen JAsr
25-10-1704 Oprechte Haerlemsche Courant
Posen  idem
31-01-1705 Amsterdamse Courant  Primaat  idem
10-08-1706 Amsterdam. Avec privilège de nos-seigneurs les Etats de Hollande et de West-Frise  Koerland idem
13-09-1706 Opregte Leydse Courant  Kalisz  idem
14-01-1707 idem  Sobieski idem
21-01-1707 Idem  Dresden  idem
26-08-1709 Opregte Leydse Courant
Poltava idem
19-10-1709 Oprechte Haerlemsche Courant    Hamburg idem
20-02-1711 ‘s-Gravenhaegsche Courant Bender idem
03-04-1711 idem Turks  idem
10-08-1711 idem Dücker  idem
22-12-1712 Oprechte Haerlemsche Courant   Stettin idem
04-01-1713 Gendtsche Post=tijdingen  Bender  idem
28-09-1713 Oprechte Haerlemsche Courant Stettin  idem
17-10-1713  Oprechte Haerlemsche Courant    Stettin idem
28-12-1713 idem  Gemalin  idem
23-10-1714 idem  Stralsund  idem
10-1714
Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius
Verheffing Gravenstand
idem
22-01-1715 Oprechte Haerlemsche Courant   Wellingk  idem
02-1720
Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius Voorlezen toespraak koningin U.M.
idem
17-12-1720 idem Afscheid  idem
09-06-1722 idem   Texel Otto Meyerfeld (*)
12-06-1726 Leydse Courant  Peene  JAsr
18-12-1726 idem Pommern idem
08-10-1727 ‘s-Gravenhaegsche Courant  Mittau  Rechter van Goldingen
25-06-1728 Leydse Courant   Soisson JAsr
06-09-1729
17-09-1729
Oprechte Haerlemsche Courant  Stockholm  idem
18-03-1729
16-08-1729

08-12-1729
Amsterdamse Courant Pommern  idem
19-10-1743 Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius Stralsund idem
15-01-1748 ‘s-Gravenhaegsche Courant Afscheid idem
31-03-1759 Leeuwarder Courant  Fourage idem
21-04-1759 Nederlandsche Post-Ryder
Mondorf  idem
11-09-1759 Opregte Groninger Courant Geprezen idem
22-09-1761 Idem Friedland idem
21-01-1764 Middelburgsche Courant Huwelijk idem
05-07-1768
30-08-1768
Mercurius Lutherse Kerk
Amsterdamse Courant
Dood Otto Meyerfeldt
01-03-1779 Leydse Courant Nerke JAjr
23-07-1790 Ommelander Courant Högfors  JAjr
30-06-1826
05-07-1826
Nederlandse Staatscourant
Bijvoegsel
Liquidatie
Soldij Braband
JA N
04-05-1844 Rotterdamsche Courant  Kipstraat  JA N.2 
24-06-1862
28-06-1862
Algemeen Handelsblad
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage
Erfenis JAjr
24-06-1912 Bredasche Courant  Berlijn  Kurt Meyerfeld (*)
27-10-1926 De Maasbode Berlijn Erich Meyerfeld (*)
31-07-1933 De Gooi= en Eemlander  Herz   Jt.451. Otto (*)
13-02-1976 Het Parool Omkoop Frederik Hendrik
08-08-1981 Nederlands Dagblad Rude Pravo Michiel Hermann

 

* De vele gelijksoortige overige krantenberichten over de vaarbewegingen van Otto Meyerfeld, het faillissement van Erich Meyerfeld, de zelfmoord van Kurt Meyerfeld en de bijna-brand bij Otto Meyerfeld worden hier achterwege gelaten.