Nieuwsberichten

BIBLIOTHEEK KRANTEN NEDERLANDSTALIG

DATUM KRANT
INHOUD PERSOON
24-06-1912 Bredasche Courant  Berlijn  Kurt Meyerfeld (*)
27-10-1926 De Maasbode Berlijn Erich Meyerfeld (*)
31-07-1933 De Gooi= en Eemlander  Herz   Jt.451. Otto (*)
13-02-1976 Het Parool Omkoop Frederik Hendrik
26-02-1977 Leidsch Dagblad KMA Isolde Hild
08-08-1981 Nederlands Dagblad Rude Pravo Michiel Hermann