B. Bibliotheek

De drie delen van de Meijenfeldt kroniek zijn tot stand gekomen dankzij bestudering van publicaties in een groot aantal bibliotheken. In die delen staan weliswaar regelmatig verwijzingen in voetnoten, maar voor de traceerbaarheid en overzichtelijkheid volgt hier een volledige opsomming.

De Bibliotheek is in vier delen gesplitst:

Antiquariaat

Bibliografie

Literatuur

Kranten en tijdschriften

Van elk van deze vier categorieën is een deel van de exemplaren werkelijk fysiek aanwezig in de opgebouwde FamilieBibliotheek. Als daarvan sprake is wordt dat aangeduid met een klaverblad: ♣. Deze en overige publicaties zijn tevens in openbare of academische bibliotheken te vinden.

Een deel van de exemplaren of relevante passages is via deze website direct te raadplegen dankzij scans. In dat geval is een hyperlink gemaakt. Deze zijn groen of blauw gekleurd afhankelijk van de vraag of ze intern of extern zijn.