1.1.1. De adelsbrief

Het oudste document over het geslacht Meijerfeldt is de adelsbrief. Deze brief dateert van 24 november 1674. De brief is in Stockholm verleend door de Zweedse koning Karel XI. Gegevens over en een afschrift van de adelsbrief zijn te vinden in de Bijlagen.

Over de afkomst van de ontvanger van de adelsbrief staat niets vermeld, wel het nodige over hem zelf. Hij is ingenieur en heeft in de laatste oorlog met Denemarken gevangen gezeten in Glückstadt. Ten tijde van het verlenen van de adelstand heeft hij de rang van overste en is hij hoofdinspecteur.

Het in de brief  verleende wapen bestaat uit twee horizontaal verdeelde velden. Het bovenste veld bevat een sikkel,  het onderste een vesting met vier hoektorens. Dergelijke symbolen zeggen vaak iets over de voorouders: de sikkel verwijst naar de boerenstand en de vesting naar de ridderstand, zijn eigen ingenieursschap en/of de vier zijden van het Christelijke kruis.

De ontvanger van de adelsbrief heet Meijer. Die naam is goed te verenigen met de functionaris meier in de boerenstand.

Deze naam wordt voor hem en zijn erfopvolgers uitgebreid tot Meijerfeldt. Als reden voor de uitbreiding wordt gegeven: “till en åtskilnad aff andre familier i rijket”. Vertaald: “om onderscheid te maken met andere families in het rijk”. Bij de speurtocht naar de herkomst van het geslacht  Meijerfeldt is het verstandig deze andere families Meijer in Zweden op te sporen.

Een eerste gevonden geslacht is dat van Valentin Meijer (1601-1675), die op 7 augustus 1746 in de Zweedse adelstand wordt verheven met de naam Von Meijer. Hij is in Zweedse militaire dienst getreden en opgeklommen tot kolonel over een Duits regiment en brengt het tot commandant van Riga (in die tijd behorend bij het Zweedse koninkrijk) in 1658 en generaal-majoor in de Slag bij Mittau tegen Schülenburg in 1660. Zijn ouders zijn Eberhard (1572-1643), goudsmid in Riga en Anna Moller, dochter van goudsmid Valentin Moller. Zijn grootvader Barthold Meijer (-1590) is in 1558 burgemeester van Riga.

Een hieraan verwant geslacht Von Meijer uit het huis Duhrenhof (Dūres) is in 1788 in de adelstand van het Duitse Rijk verheven.

Vergelijking van de wapens van Meijerfeldt, Von Meijer en de Duhrendorfse Meijer levert één overeenkomst en enkele verschillen op. De overeenkomst is dat in alle wapens de sikkel voorkomt. Bij Meijerfeldt gaat het om één sikkel met gewapende arm, bij Valentin om twee rechtopstaande sikkels en bij Duhrendorf om één rechtopstaande sikkel.

image023 meijer wapen 1646 Meyer wapen 1788
Meijerfeldt 1674 Von Meijer 1646 Von Meijer 1788