4.2.1. Deutsches Geschlechterbuch

Het ligt voor het hand archiefonderzoek te starten in Pommeren. Voorafgaande aan een reis naar die regio is bestudering van de relevante delen van het Deut­sches Geschlechterbuch een goede hulp, niettegenstaande de smet die kleeft aan de his­torie van dit project (het natrekken van Germaanse voor­ouders in de Nazi-tijd). In één van de Pommerse delen is een buitengewoon interessante passage te vinden: (1)

image001Volgens deze bron blijkt het volgende:

Graaf Johan August Meijerfeldt jr had een buitenechtelijke dochter. Dit is de eerste expliciete schriftelijke bron die een natuurlijk kind bij de graaf noemt. In de hypothese dat de Nederlandse stamvader een zoon van de graaf was, zou deze vrouw zijn (half-)zus zijn.

Zowel de graaf als de dochter dragen de naam Meienfeld, dus met een “n” en geen “r”. Nu zien we dus een “n” aan de Zweedse-Duitse kant.

Thilo is de echtgenoot van de natuurlijke dochter. Deze Thilo kan geen ander zijn dan de Tilow uit het testament van de laatste Zweedse graaf. Niet alleen de naam is vrijwel gelijk, ook het beroep van de echtgenoot, alsmede zijn woonplaats (Marlow ligt zo’n 30 km naar het noorden net over de oude grens met Mecklenburg). (2) De voornamen en de geboortedatum van Thilo zijn nu ook bekend. Uit deze bron blijkt dat hij de zoon is van pastor August Thilo (1728-1804) en Helene Elisabeth Eggert (1730-1764) en opgevoed door diens tweede vrouw Sophie Catharina Wilgohs.

Het huwelijk blijft kinderloos. Hier zit een tegenstrijdigheid met het testament, want daar staat dat het met veel kinderen gezegend is.

Het verder natrekken van deze bron levert niets op. Alle bij de tot­standko­ming van dit boekwerk betrokken auteurs zijn overleden en in het 21 ordners tellende werkarchief van de hoofdau­teur Winckelsesser bij de Historische Kommissi­on für Pom­mern in het J.G. Herderinstitut te Marburg an der Lahn is niets relevants aantroffen. (3)

 

 

  1. K. Winckelsesser, “Pommersches Geschlechter­buch”, deel 7, (“Deutsches Geschlechterbuch”, deel 145), Limburg a/L 1967, pag. 330.
  2. Tot het gebied van Marlow behoren ondermeer het landgoed Alt Steinhorst (destijds bewoond door de families Von Bassewitz en Barnekow), Schulenberg en Jahnkendorf. Op zoek naar de naam Meyer blijkt in Marlow een Anna Elisabeth Meyer op 20 april 1789 te huwen met Christian Friedrich Hage­mann. Haar vader is ­Paul Hein­rich Meyer uit Krackow in Pommeren. In Jahnkendorf blijkt bovendien een grote familie Piplow te wonen. Het leidt geen twijfel dat het hier gaat om verwan­ten van Hendrik Pieploo uit het nabijgele­gen Rostock, de schoo­nva­der van Johan August in Amsterdam.
  3. Bestand 701, nr. 10-45, toegangsnummer 1972/3 H-I.