Bibliografie

BB. BIBLIOTHEEK BIBLIOGRAFIE

Met de term bibliografie wordt gedoeld op door Meijenfeldts en hun naamgenoten geschreven publikaties. Een indeling wordt gemaakt naar:

BBZ. Het Zweedse geslacht Meijerfeldt.

BBN. De Nederlandse familie Von Meijenfeldt.

BBH. Het Hessische geslacht.

BBT. Het Tiroolse geslacht.

BBG. Het Graubünder geslacht.

BBJ. De Joodse families.

BBX. Overige naamgenoten.

In de rubrieken worden de volgende afkortingen gebruikt:
ART = Artikel;
BK = Boek;
Blz = bladzijden (aantal);
EFA = elektronische versie in het Familiearchief;
PFA = papieren versie in het Familiearchief;
RAP = Rapport.