Kranten

BK. BIBLIOTHEEK KRANTEN

Gebruikte archieven en bibliotheken:

Kungliga Biblioteket
Svenska Dagstidningar
The National Library of Finland, Digital Collections
Koninklijke Bibliotheek e.a., Delpher
Bayerische StaatsBibliothek, digiPress
Österreichische Nationalbibliothek, Anno
Bibliothècque Nationale de France, Gallica
The British Newspaper Archive
Historic American Newspapers

Kranten en tijdschriften:

De kranten en tijdschriften zijn ingedeeld naar de taal, niet naar het land of de zich daar bevindende archieven en bibliotheken. De oudste Nederlandse kranten in Leiden en Rotterdam zijn bijvoorbeeld in het Frans geschreven.

BKZ. Zweedstalig

BKN. Nederlandstalig

BKD. Duitstalig

BKF. Franstalig

BKE. Engelstalig