Kranten

BK. BIBLIOTHEEK KRANTEN

Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt zijn kranten en tijdschriften gebruikt. Digitale versies zijn te vinden in de volgende archieven en bibliotheken:

Beieren: digiPress en Bavaricon
Estland: dspace.ut.ee
Finland: Digital Collections
Frankrijk: Gallica
Nederland: Delpher

Oostenrijk: Anno
Verenigd Koninkrijk: The British Newspaper Archive
Verenigde Staten: Historic American Newspapers
Zweden: Svenska Dagstidningar
Zwitserland: enewspaperarchives.ch

De kranten en tijdschriften zijn ingedeeld naar de taal. Dat komt omdat de hierboven gebruikte archieven en bibliotheken kranten bewaren in diverse talen. De oudste kranten zijn bijvoorbeeld veelal in het Frans geschreven.

BKD. Duitstalig

BKE. Engelstalig

BKF. Franstalig

BKN. Nederlandstalig

BKZ. Zweedstalig