Regio

ANR. ARCHIEVEN NEDERLAND REGIO

DOCUMENT DATUM PERSOON
G GELDERS ARCHIEF
0203 Inventaris oud rechtelijke archieven, Kwartier Veluwe II, Platteland 
E Archieven protokolhouders 1675-1811,
3. Protocol bezwaren, vestenissen, peindingen e.d., ambt Nijkerk, 1733-1811,
859. Deel 3, 1788-1811, Buurtschap Appel,
Schuldbekentenis van Bosman-Brouwer uit Appel van 799 gulden
11-04-1806 Johan August (N)
DTB Elspeeth 680.2 (folio 289, volgnummer 3)
Maria Catharina Meyerfeld
DTB Harderwijk 813 en 837.4
Beeldmateriaal
2039 Alexander Ver Huell, 1781.
Een blijk van hulde en trouw
aan Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. 
1810 Johan August (N)
V STREEKARCHIVARIAAT
NOORDWEST-VELUWE
5720 Lidmaten Nederduits Gereformeerd Harderwijk 1741-1814
1540  Lidmaat Maria Catharina Harms Meierveld, 1756, attestatie komend van Amsterdam.
1751  Lidmaat Maria Catharina Meierveld, 1758, attestatie komend van Amsterdam.
N NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Register Huwelijken
folio
62
15-08-1827 Wilhelmina A (N.1)
2 Folio 133 02-07-1845 Hendrik (N.4)
Z ZEEUWS ARCHIEF
2 Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden    
2
Gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland en opvolgende besturen
   
3410
Notulen van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant d’Anno 1694, folio 311 (scan 158)
24-12-1694 JAsr
1671  

folio 143

Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
“den 16 septemb 1694 is gelijcke commissie verleent aan Joan Meijerfelt als can’t van nieuw overgenomen Zweedse compa, rega 27 septemb 1694”
16-09-1694 JAsr