Lund Universitetsbibliotek

SE/UUL. Sverige / Lund Universitetsbibliotek

Georg Adlersparres arkiv

1:13 Historiska Samlingnar: Rapporter av fältmarskalken greve Johan August Meijerfeldt under ryska kriget JAjr
321370

Christian Ludvig von Aschebergs arkiv

18 originalbrev  från Karl XII, delvis skrivna med chiffer

1704-1712 JAsr

3 originalbrev från Hans Henrik von Liewen (1664–1733)

1711–1713 JAsr

2 originalbrev från Christoffer Martin von Schwalch (1649–1720)

1711 JAsr

1 originalbrev från Gustaf Adam Taube (1673–1732)

1713 JAsr

Memorial till Kungl. Senaten ( koncept)

odaterat JAsr

8 original skrivelser och brev från Karl XII till Kungl. Senaten, Pommerska regeringen, Jürgen Mellin, Gustaf Adam Taube, Magnus Stenbock, Germund Cederhielm, Anders Leijonhielm, Per Stierncrantz, Georg Reinhold Patkull, Anders Sparfelt. 18 st.

1711–1718 JAsr

Memorial från Hans Henrik von Liewen till kungen och senaten (2 avskrifter)

1711 JAsr
1 originalbrev till Ascheberg rörande fälttåget i Norge samt A’s därunder inträffande onåd och arrestering m.m. 1718 JAsr