2.9.5. Genealogie Augustijn

STAMBOOM

Hendrik
¦
Carl – – Ella – – Maria – – Govert
∞                                             ∞

Minderaa                             Woldringh

GENEALOGIE

Na.50. Hendrik Diederich, * Amsterdam 16-06-1864, † Amsterdam 14-01-1931, ≡ Nieu­we Ooster Be­graafplaats 17-01-1931, beambte De Nederlandse Bank, ∞ Bergen op Zoom 15-06-1898 Anna Pieter­nella Augustijn, * Bergen op Zoom 25-12-1867, † Alkmaar 02-08-1939, ≡ Gemeente Be­graaf­plaats 05-08-1839, dochter van Govert Jo­han­nes Augus­tijn (1836-) en Maria van Dijke (183­9-), vier kinderen [Na.1 t/m Na.4].

Na.1. Carl, * Amsterdam 28-08-1899, † Utrecht 31-10-1975, predikant, ∞ Am­ster­dam 18-09-1924 Wil­helmina Arnol­dina (Wil­lie) Minderaa, * Am­ster­dam 25-11-1899, † Alkmaar 10-06-1960, dochter van Johannes Minderaa en Catharina Wilhelmina Johanna Oudenaarde, drie kin­deren (6 kinde­ren uit eerder huwelijk) [Na.11 t/m Na.13 in het beschermde deel, zie Genealogie Minderaa].

1924 Gereformeerd predikant Vrouwenpol­der-Gapin­ge; 1928  Predikant Rot­terdam-Feije­noord; 1931 Predikant Alkmaar; # Alkmaar, Nassaulaan 32; 1964 Emeritaat; # Nunspeet, Parallelweg 99 (naast zoon Henk); 1970 # Leer­dam, Koningin Emmalaan 20 (bij zoon Henk).

Na.2. Petronella (Ella) Maria, * Amsterdam 07-11-1900, † Amersfoort 15-11-1983, huis­houde­lijke hulp in Londen en Amers­foort, onge­huwd, geen kinde­ren.

Na.3. Maria Petronella Wilhelmina, * Amsterdam 1901, † Amsterdam (jong).

Na.4. Govert Johannes Hendrik, * Amsterdam 21-04-1908, † Amersfoort 28-01-1978, school­di­recteur, ∞ Heer­len 12-12-1952 Elisa­beth Woldringh, * Haarlem 18-07-1920, † Amersfoort 23-09-2006, ad­mini­stratrice, dochter van Gerard Gilles Wol­dringh (1892-1963) en Harmtje Evenhuis (1894-1972), drie kinderen [Na.41 t/m Na.43 in het beschermde deel, zie Genealogie Woldringh].

1935 Cum laude academische graad klas­sieke talen, Vrije Uni­versi­teit, Am­sterdam; 1927-1938 Lid Oratorische Vereniging Forum; 1936-1939   Leraar Gereformeerd Gymnasium, Amsterdam; 30-08-1939 # Amsterdam, Frans van Mierisstraat 97bhs; 1939 Leraar Nieuwe Lyceum, Hilversum; 1939 Leraar, conrector en internaat­sleider Prinses Beatrix Lyceum te Flims-Waldhaus en Glion/Mon­treux, Zwit­serland; 1950-1954 Conrector Grotius College Heer­len; 1950 # Heerlen, Tempsplein 25; 1952 # Kemmerlingstraat 8 (met echtgenote); 1954 Rector Christelijk Lyceum/Corder­ius College, Amers­foort; 1954 # Amersfoort, Pasteurstraat 2; 1958 # Daam Fockemalaan 62; Bestuurslid Openbare Bibliotheek en Pro Juven­tute Amersfoort; Bestuurslid Vereniging van recto­ren van Neder­landse Lycea, Alge­mene Vereni­ging Schoollei­ders, Kring Rectoren Midden-Zuid; 1966-1970 Ouderling Nederlands Hervormde Bergkerk; Lid Staatscommissie VWO-HAVO-MA­VO, Bestuur Stichting Vrije Leer­gangen Vrije Universiteit; 1973 Pensioen, Officier in de Orde van Oranje-Nas­sau; 1975 Voorzitter Stichting Dagverblij­ven schoolgaan­de jeugd Amersfoort (Bod­daert-tehuis); docent Insti­tuut Blan­kensteijn Utrecht. Lid Staats­com­mis­sie Open School. 1989 # Heem­skerklaan 37 – A1 (weduwe).

Lees terug [De tak Augustijn].