1.2. Militair avontuur

In Zweden komt een einde aan het koninklijk huis Wasa uit door de opmerkelijk abdicatie van koningin Christina in 1654. Met Karel X Gustaaf komt een nieuw huis Wittelsbach op de troon. Hij wordt in 1660 opgevolg door zijn zoon Karel XI en in 1697 door zijn kleinzoon Karel XII. Deze drie koningen voeren een expansionistische koers, om van Zweden weer een grootmacht rondom de Oostzee te maken. Zij voeren oorlogen, behalen indrukwekkende overwinningen met zware opofferingen van vriend en vijand en slagen er per saldo niet in de status quo te wijzigen. Een belangrijke factor is dat de Europese grootmachten zich steeds met de oorlogen bemoeien zodra de overheersing van één partij de vrijhandel in de Oostzee in gevaar dreigt te brengen.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw zetten de Meijers hun bestuurlijke traditie voort. Ten gevolge  van één toevallig avontuur komt daar een militaire traditie bij. Dit avontuur leidt na enige tijd tot verheffing in de Zweedse adelstand. De nakomelingen gaan verder op de ingeslagen militaire weg, zonder de bestuurlijke traditie te vergeten.