C. CORRESPONDENTIE

In het kader van het onderzoek naar de familie Von Meijenfeldt zijn vele brieven  geschreven en ontvangen per post of internet. Het betreft correspondentie die door leden van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt is gevoerd.

In de hieronder staande tabel is per familielid met code aangegeven hoeveel brieven per post en internet zijn verzonden en ontvangen en de periode waarover het gaat.

Code Aantal
brieven
Periode
Carl CC 1 1876
Elly CE .. ..
Govert CG 68 1934-1939
Hugo1 CH1 200 1978-1991
Hugo2 CH2 200 1991-1996
Hugo3 CH3 200 1996-2017
Hugo4 CH4 31 2017-nu