3.6.2. Oostenrijk

Begin achttiende eeuw wordt een aantal personen in Wenen in de rijksadelstad verheven met de naamsuitbreiding Mayer von Mayersfelden of Mayersfelsen. Hoewel buiten de definitie van de familienaam, is korte behandeling toch nodig om verwarring te vermijden. Dat geldt vooral voor Johann Bertrand, in 1676 op Eichsfeld bij Duderstadt geboren en in 1720 in Wenen overleden. Hij is doctor in canoniek recht en rector van de Universiteit van Wenen 1719-1720. Begrijpelijk maar niet terecht wordt hij soms binnen het Tiroolse geslacht Mayer von Mayersfeld geplaatst.

Een tweede Oostenrijkse persoon om aandacht aan te schenken is Maria Catharina barones von Meyerfeld. Van de reguliere kanunnikessen (CRA) van de kloosterorde van St. Augustinus is zij de Deken. Op 19 april 1722 krijgt zij voor het leven de positie van Proost van het Augustiner nonnenklooster St. Jakob auf der Hülben in Wenen. Zij neemt de plaats in van de overleden gravin Maria Augustina Buchhein. Er wordt haar nauwe ver­want­schap met de dan ook in Wenen levende graaf Wolmar Johan Meijerfeldt van het Zweedse geslacht toegedicht, maar wel uit dubieuze bron. (1)  

Johann Baptist Meiern von Meyernfeldt werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia. Zijn zoon Johann Ehrenfried Joachim “GehOberFinanzRat”, vrij vertaald koninklijk vertrouwd senior financieel adviseur. Hij ziet in Berlijn hoe de Franse kolonie zijn armen van brandhout voorziet; hij vraagt en krijgt in november 1779 toestemming om hetzelfde te doen voor de Duitse armen en richt statutair de “Gesellschaft deutscher Nation zur Versorgung wahrer Hausermen in Berlin mit Brennholz” op. Gedurende maar liefst 51 jaar is hij de leidende kracht van deze succesvolle en uitdijende beweging. Hij maakt in 1802 zijn testament, ten gevolge waarvan bij zijn overlijden in 1830 een bedrag van 700 rijksdaalder staatsleningen vrijkomt voor schrijfbehoeften.

Franz Ferdinand von Mayersfeld is overste en commandant van Kuffstein  als hij in 1780 geadeld wordt tot ridder Von Löwenkron. In 1799 is hij Sr. r. k.k. apost. majoor Gubernium, is secretaris voor het marktgraafschap Moravië en het hertogdom Silezië, wordt in 1801 Hofsekretaris in Wenen. In 1804 verkoopt zijn bibliotheek van 500 boeken over geschiedenis, schilder- en beelhoudkunst voor 4100 fl. aan de Prämonstratenser kloosterbibliotheek in Nova Rise in Moravië. Hij is 1818-1820 k.k. wirkliche Hofsekretäre van de Hofkaselarij in Praag. Later wordt hij tabakshandelaar in Leipnitz.

Bijlagen

OO.a. Tobias Archesius geadeld Von Mayenffeld (Neyenfeldu), Wenen 17-01-1630, Bohemen.

OO.b. Johann Mathias Tschuegg, voorouder Leonhard Tschugguel uit Zuid-Tirol geadeld in 1530, ridderstand von Graumburg und Mayenfeldt voor het Rijk en de Erflanden 19-01-1699, nakomeling:

OO.b1. Leonhard, Ritter Edler von Tschuegg von Pichelheimb, Graunburg und Mayenfeldt, rijksbaron 23-05-1705, Oostenrijks baron 1724, ∞ Anna barones von Priami.

Stamwapen Tschugguel
Stamwapen Tschugguel
AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg, Johann Mathias, rittermaessiger Adelsstand fuer das Reich und die Erblande, 'von Graumburg und Mayenfeldt', privilegium denominandi, Wappenbesserung, exemptio (Befreiung von fremden Gerichten), Lehenberechtigung, 1/19/1699, Artist: -
AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg

OO.c. Heinrich Meyer geadeld Von Meyerfeld, 03-09-1707, Bohemen.

OO.d. Mayer edler von Mayersfelden/sen, geïmmatriculeerd Wenen 04-10-1715

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.13 Mayer von Mayersfelsen

OO.da. Johann Bertrand, * Duderstadt (Eichsfeld), Nedersaksen 24-06-1676, † Wenen 15-08-1720.

1699 promotie dr.jur. Wenen, 1710 docent Institutionen, 1713 Professor Kodex, 04-10-1715 Adelstand, 1718 Professor Canonum, kaiserlich Kammerprokurator, Rektor.

O.db. Anton, k.k. Hofprokurator, Kammerprokurator, ∞ 12-10-1749 Maria Christina von Keess, * 19-06-1713, † 10-06-1759, dochter van Johann Georg von Keess (1673-1754) en Maria Anna Klara Mansuet van Orelli (-1742).

OO.dc. Johann Georg,  * 08-09-1751, 1772 promotie dr.jur. Wenen, advocaat bij hof en rechtbank, ∞1 Barbara Magdalena von Güssot, †Wenen 01-03-1778, ∞2 Elisabeth Therese de Passy, twee kinderen uit eerste huwelijk en één uit het tweede:

OO.dc1. Maria Ludovika., * Wenen 187..

OO.dc2. Franz Borgias, * Wenen 187..

OO.dc3. Katharina (Katalin), * Wenen 31-10-1780, † Hietzing, Wenen 29-06-1854, ∞ Joseph Buschmann, * Keulen 06-02-1781, † Wenen 16-10-1854, Liechtensteinscher Wirtschafsrat, zoon van Peter Joseph Johannes Ignatius Buschmann (1742-1803) en Antonia Walburga Ignatia von Aichen (1745-1793), vier kinderen.

OO.dd. Maria Anna, ∞ Joseph von Gall, * 1747, † Wenen 11-03-1805, Landrat, Appallazionsrat Neder-Oostenrijk, zoon van Johann Adam von Gall (1702-1781), vier kinderen.

OO.e. Maria Catharina von Mayersfeld, ∞ Wenen 26-10-1718 Otto Joseph von Quarient und Raal, Zuid-Tirol,  heer van Rauchenstein, Weickerstorf und Vesten Rohr, Keizerlijk Raad en Regent Neder-Oostenrijk, (∞1 Maria Elisabeth Tinti), geen kinderen. ANDERE BRON: ∞ Bartholomeus von Tinti, heer van Planckenstein en Enzerstorff aan de Vischa, dochter Maria Elisabeth ∞ Von Quarient und Raal (echtgenoot Otto Joseph † 1718).

OOf. M. Anna von Mayersfeld, ∞ Von Pirckerth, tante van M. Anna Heinin ∞ Von Reckumin en nicht van Felizitas von Pickerth ∞ Von Freysleben.

OOg. … Meyeren, zoons:

OOg.1. Anton Joseph, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729, keizerlijk Konfinienzsekretär koninkrijk Slavonië.

OOg.2. Karl Roman, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729.

OOh. Joseph Meyernfeld, klacht over tabaksmonopolie aan de Keurvorst van Beieren 1730.

OOi. … rijksridder von Maiersfeld, zonen:

OOi.1. Joseph Anton, † 12-03-1738, ∞ Maria Ludivika barones Morawetz, † na 1739, tussen 19-09-1731 en 09-05-1739 via koopovereenkomsten eigenaar landgoed Czettechowitz in Moravië.

OOi.2. Georg, Olmütz. Domheer, Scholastikus, erft Czettechowitz van zijn broer, maar schenkt het aan zijn weduwe-schoonzus.

OOj. Joseph Berthold von Mayersfeld, ∞ Steyr, Opper-Oostenrijk 1745 Catharina Wachtenberger.

OOk. Maria Catharina von Meyerfeldbarones, deken reguliere kanunnikessen St. Augustinus, 19-04-1722 levenslang Proost Augustiner nonnenklooster St. Jakob in Wenen.

OOl. Wilhelm Ludwig Meyer, rijksadel von Meyerfeld 15-03-1757.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21, Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, 'von Meyerfeld', privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 3/15/1757, Artist: -
AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21, Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, ‘von Meyerfeld’, privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 15-03-1757, Artist: ?

 

 

 

 

 

 

OOm. Johann Baptist Meiern geadeld Von Meyer(e)nfeld(t), werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia, zoon:

OOm.1. Johann Ehrenfried Joachim, * 1741 / 1745, † Berlijn 23-01-1830, GehOberFinanzRat, voorzitter Armenzorg Berlijn.

OOn. Franz Ferdinand von Mayersfeld zu Löwenkron, † 1837, ∞ Burgpfarre Wenen 02-04-1769 Maria Anna Fritz.

IMG_0516

Franz RietstapJ.B. Rietstap, “Armorial Général”, Gouda 1884.

OOo. Maximilian von Mayerfeld, * Wenen-Stad 1761, rond 1801-1803 actief in het theaterwezen.

OOp. Karl Lorenz Mayer geadeld Von Mayerfeld, bezit bij Vlisbiburg in Beieren tot 1833 de Hofmark Gerzen en Aham, samen met Mangern, Johannesbrunn en Loizenkirchen.

OOq. Johann Michael Heinrich von Mayersfeld, Dr., Stabs-Feld-Artz in der Armee, Königgrätz en Praag 1820.

OOr. Theresia von Mayerenfeld, † 1815, ∞ Trier-St. Gangolf vóór 1810 Damian Friedrich Müller.

OOs. Joseph Maykammer geadeld Von Mayenfeld 0203-1770ritmeester bij het k.k. Cuiras­sierregiment Vo­ghera, Bohemen.

OOt. Johann Anton Xaver Ledermayr geadeld Von Mayernfeld, Wenen 17-02-1794 door keizer Franz II, Urbaramts- und Landgerichts Verwalter in Weyer, Opper-Oostenrijk.

MayernfeldLedermayr von Mayernfeld

 

OOu. Johann Nepomuk / Valentin Niedermann geadeld Von Mayenfeld 11-04-1810, † Grätz 08-05-1819, k.-k. overste Deutschmeister infanterieregiment Bohemen, dochter:

OOu.1. Clementina, * na 1827, ∞ Iordache Catargi, zoon van Ştefan Catargi en Safta Negri, twee kinderen.

OOv. Vincenz von Mayersfeld, ridder in adelstand, k.k. ritmeester, qua-garnisons Auditeur 1833 koninkrijk Illyrië, provincie Laibacher.

OOw. Therese von Mayersfeld, politiek activiste van de 1848-beweging.

OOx. Friedrich Moritz Franz von Mayfeld, * Wenen 01-02-1817, † Schwanenstadt 31-08-1904, ambtenaar-politicus, pianist-componist, schilder, ∞ Barbara (Betty) von Jenny, * Schwanenstadt 15-05-1832, †Schwanenstadt 13-06-1908, pianiste.

War im Verwaltungsdienst in Wien (1840–50), Linz (1850/51 und 1859–73), Braunau (1851–54), Ried i. I. (1854–59) und Vöcklabruck (1873–80) beschäftigt, veranstaltete daneben in Linz gemeinsam mit seiner Frau regelmäßig Musikabende, an denen oft der befreundete A. Bruckner teilnahm, der von M. zum Komponieren von Symphonien aufgefordert worden sein soll..

 

1. Recueil des Nouvvelles, Gazette du 23 May 1722, pag. 255. Supplement du Mercure de May 1722, pag. 183-184. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.
2. O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abge­stornbenen Adels in Deuts­chland”, Regensburg 1865, deel II, pag. 45, met verwijzing naar Von Hellbachs Adelslexicon.
3. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.