3.6.2. Rijksadel

De in dit derde deel behandelde adellijke naamgenoten hebben de Rijksadelstand. Dat wil zeggen dat zij deze hebben ontvangen van de achtereenvolgende keizers van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en de Erflanden in Wenen. In deze paragraaf wordt de verdere lijst gegeven.

R.a. Tobias Archesius geadeld Von Mayenffeld (Neyenfeldu), Wenen 17-01-1630, Bohemen.

R.b. Berchtold Mayer von Mayerfeld, rijksadel Neustadt 27-11-1634, dan 18 jaar vaandrig regiment Heinrich von Schlick, verkrijgt roodzegelprivilege, wapen in Siebmacher IV 128 nr. 1.

R.c. Johann Mathias Tschuegg, voorouder Leonhard Tschugguel uit Zuid-Tirol geadeld in 1530 von Graumburg und Mayenfeldt 19-01-1699, nakomeling:

R.c1. Leonhard, Ritter Edler von Tschuegg von Pichelheimb, Graunburg und Mayenfeldt, rijksbaron 23-05-1705, Oostenrijks baron 1724, ∞ Anna barones von Priami.

Stamwapen TschugguelStamwapen Tschugguel

AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg, Johann Mathias, rittermaessiger Adelsstand fuer das Reich und die Erblande, 'von Graumburg und Mayenfeldt', privilegium denominandi, Wappenbesserung, exemptio (Befreiung von fremden Gerichten), Lehenberechtigung, 1/19/1699, Artist: -AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg

R.d. Heinrich Meyer geadeld Von Meyerfeld, 03-09-1707, Bohemen.

R.e. Johann Bertrand Mayer von Mayersfeld (Mayern von Mayersfelsen, de Meieren, Mayr), * Duderstadt (Eichsfeld), Nedersaksen 24-06-1676, † Wenen 15-08-1720. 1699 promotie dr. jur. Wenen, 1710 docent Institutionen, 1713 Professor Kodex, Wenen 04-10-1715 adelstand, 1718 Professor Canonum, kaiserlich Kammerprokurator, Rektor. Begrijpelijk maar niet terecht binnen het Tiroolse geslacht geplaatst.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.13 Mayer von Mayersfeld

R.f. Anton Mayer von Mayersfelsen, k.k. Hofprokurator, Kammerprokurator, ∞ 12-10-1749 Maria Christina von Keess, * 19-06-1713, † 10-06-1759, dochter van Johann Georg von Keess (1673-1754) en Maria Anna Klara Mansuet van Orelli (-1742).

R.g. Johann Georg Mayer von Mayersfelsen, * 08-09-1751, 1772 promotie dr.jur. Wenen, advocaat bij hof en rechtbank, ∞1 Barbara Magdalena von Güssot, †Wenen 01-03-1778, ∞2 Elisabeth Therese de Passy, twee kinderen uit eerste huwelijk en één uit het tweede:

R.g1. Maria Ludovika., * Wenen 187..

R.g2. Franz Borgias, * Wenen 187..

R.g3. Katharina (Katalin), * Wenen 31-10-1780, † Hietzing, Wenen 29-06-1854, ∞ Joseph Buschmann, * Keulen 06-02-1781, † Wenen 16-10-1854, Liechtensteinscher Wirtschafsrat, zoon van Peter Joseph Johannes Ignatius Buschmann (1742-1803) en Antonia Walburga Ignatia von Aichen (1745-1793), vier kinderen.

R.h. Maria Anna Mayer von Mayersfelsen, ∞ Joseph von Gall, * 1747, † Wenen 11-03-1805, Landrat, Appallazionsrat Neder-Oostenrijk, zoon van Johann Adam von Gall (1702-1781), vier kinderen.

R.i. Maria Catharina von Mayersfeld, ∞ Wenen 26-10-1718 Otto Joseph von Quarient und Raal, Zuid-Tirol,  heer van Rauchenstein, Weickerstorf und Vesten Rohr, Keizerlijk Raad en Regent Neder-Oostenrijk, (∞1 Maria Elisabeth Tinti), geen kinderen. ANDERE BRON: ∞ Bartholomeus von Tinti, heer van Planckenstein en Enzerstorff aan de Vischa, dochter Maria Elisabeth ∞ Von Quarient und Raal (echtgenoot Otto Joseph † 1718).

R.j. M. Anna von Mayersfeld, ∞ Von Pirckerth, tante van M. Anna Heinin ∞ Von Reckumin en nicht van Felizitas von Pickerth ∞ Von Freysleben.

R.-. Elisabeth Benedikta von Mayersfeld, ∞ Andreas Kurz, niederländischer Hofrath, 1742 testament in Wenen, een zoon.

R.k. … Meyeren, kinderen:

R.k1. Anton Joseph, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729, keizerlijk Konfinienzsekretär koninkrijk Slavonië.

R.k2. Karl Roman, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729.

R.l. Joseph Meyernfeld, klacht over tabaksmonopolie aan de Keurvorst van Beieren 1730.

R.m. … rijksridder von Maiersfeld, zonen:

R.m1. Joseph Anton, † 12-03-1738, ∞ Maria Ludivika barones Morawetz, † na 1739, tussen 19-09-1731 en 09-05-1739 via koopovereenkomsten eigenaar landgoed Czettechowitz in Moravië.

R.m2. Georg, Olmütz. Domheer, Scholastikus, erft Czettechowitz van zijn broer, maar schenkt het aan zijn weduwe-schoonzus.

R.n. Joseph Berthold von Mayersfeld, ∞ Steyr, Opper-Oostenrijk 1745 Catharina Wachtenberger.

R.o. Johann Baptist Meiern geadeld Von Meyer(e)nfeld(t), werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia, zoon:

R.o1. Johann Ehrenfried Joachim, * 1741 / 1745, † Berlijn 23-01-1830, GehOberFinanzRat (koninklijk vertrouwd senior financieel adviseur), ziet in Berlijn hoe de Franse kolonie zijn armen van brandhout voorziet, vraagt en krijgt in november 1779 toestemming om hetzelfde te doen voor de Duitse armen en richt statutair de “Gesellschaft deutscher Nation zur Versorgung wahrer Hausermen in Berlin mit Brennholz” op. Gedurende 51 jaar leidende kracht van deze succesvolle en uitdijende beweging. Maakt in 1802 zijn testament op, ten gevolge waarvan bij zijn overlijden in 1830 een bedrag van 700 rijksdaalder staatsleningen vrijkomt voor schrijfbehoeften.

R.p. Niclas Mayer, 1759 Oostenrijkse adelstand met uitbreiding von Mayersfeld, k.k. kapitein infanterieregiment baron von Sincère, niet te verwarren met Mayersfeld zu Löwenkron.

R.q. Franz Ferdinand von Mayersfeld zu Löwenkron, † 1837, overste en commandant van Kuffstein, ∞ Burgpfarre Wenen 02-04-1769 Maria Anna Fritz. 1780 1799 Oostenrijkse adelstand, maar Sr. r. k.k. apost. majoor Gubernium, secretaris voor het marktgraafschap Moravië en het hertogdom Silezië, 1801 Hofsekretaris in Wenen, 1804 verkoopt zijn bibliotheek van 500 boeken over geschiedenis, schilder- en beelhoudkunst voor 4100 fl. aan de Prämonstratenser kloosterbibliotheek in Nova Rise in Moravië, 1818-1820 k.k. wirkliche Hofsekretäre van de Hofkaselarij in Praag. Later tabakshandelaar in Leipnitz.

IMG_0516

Franz RietstapJ.B. Rietstap, “Armorial Général”, Gouda 1884.

R.s. Maximilian von Mayerfeld, * Wenen-Stad 1761, rond 1801-1803 actief in het theaterwezen.

R.t. Karl Lorenz Mayer geadeld Von Mayerfeld, bezit bij Vlisbiburg in Beieren tot 1833 de Hofmark Gerzen en Aham, samen met Mangern, Johannesbrunn en Loizenkirchen.

R.u. Johann Michael Heinrich von Mayersfeld, Dr., Stabs-Feld-Artz in der Armee, Königgrätz en Praag 1820.

R.v. Theresia von Mayerenfeld, † 1815, ∞ Trier-St. Gangolf vóór 1810 Damian Friedrich Müller.

R.w. Joseph Maykammer geadeld Von Mayenfeld 0203-1770ritmeester bij het k.k. Cuiras­sierregiment Vo­ghera, Bohemen.

R.x. Johann Anton Xaver Ledermayr geadeld Von Mayernfeld, Wenen 17-02-1794 door keizer Franz II, Urbaramts- und Landgerichts Verwalter in Weyer, Opper-Oostenrijk.

MayernfeldLedermayr von Mayernfeld

R.y. Johann Nepomuk / Valentin Niedermann geadeld Von Mayenfeld 11-04-1810, † Grätz 08-05-1819, k.-k. overste Deutschmeister infanterieregiment Bohemen, dochter:

R.y1. Clementina, * na 1827, ∞ Iordache Catargi, zoon van Ştefan Catargi en Safta Negri, twee kinderen.

R.z. Vincenz von Mayersfeld, ridder in adelstand, k.k. ritmeester, qua-garnisons Auditeur 1833 koninkrijk Illyrië, provincie Laibacher.

R.!. Therese von Mayersfeld, politiek activiste van de 1848-beweging.

R.#. Friedrich Moritz Franz von Mayfeld, * Wenen 01-02-1817, † Schwanenstadt 31-08-1904, ambtenaar-politicus, pianist-componist, schilder, ∞ Barbara (Betty) von Jenny, * Schwanenstadt 15-05-1832, †Schwanenstadt 13-06-1908, pianiste.

War im Verwaltungsdienst in Wien (1840–50), Linz (1850/51 und 1859–73), Braunau (1851–54), Ried i. I. (1854–59) und Vöcklabruck (1873–80) beschäftigt, veranstaltete daneben in Linz gemeinsam mit seiner Frau regelmäßig Musikabende, an denen oft der befreundete A. Bruckner teilnahm, der von M. zum Komponieren von Symphonien aufgefordert worden sein soll..

 

1. O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abge­stornbenen Adels in Deuts­chland”, Regensburg 1865, deel II, pag. 45, met verwijzing naar Von Hellbachs Adelslexicon.
2. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.