3.5.3. Oostenrijk

Johann Bertrand Mayer wordt in 1715 in de rijksadelstand verheven met de naamsuitbreiding Mayer von Mayersfelsen, overlijdt in 1720 in Wenen, is doctor in de rechtsgeleerdheid en rector van de Universiteit van Wenen 1719-1720. Begrijpelijk maar wel ten onrechte worden hij en zijn nageslacht soms binnen het Tiroolse geslacht Mayer von Mayersfeld geplaatst.

Johann Baptist Meiern von Meyernfeldt werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia. Zijn zoon Johann Ehrenfried Joachim “GehOberFinanzRat”, vrij vertaald koninklijk vertrouwd senior financieel adviseur. Hij ziet in Berlijn hoe de Franse kolonie zijn armen van brandhout voorziet; hij vraagt en krijgt in november 1779 toestemming om hetzelfde te doen voor de Duitse armen en richt statutair de “Gesellschaft deutscher Nation zur Versorgung wahrer Hausermen in Berlin mit Brennholz” op. Gedurende maar liefst 51 jaar is hij de leidende kracht van deze succesvolle en uitdijende beweging. Hij maakt in 1802 zijn testament, ten gevolge waarvan bij zijn overlijden in 1830 een bedrag van 700 rijksdaalder staatsleningen vrijkomt voor schrijfbehoeften. (3)

Franz Ferdinand von Mayersfeld is overste en commandant van Kuffstein  als hij in 1780 geadeld wordt tot ridder Von Löwenkron. In 1799 is hij Sr. r. k.k. apost. majoor Gubernium, is secretaris voor het marktgraafschap Moravië en het hertogdom Silezië, wordt in 1801 Hofsekretaris in Wenen. In 1804 verkoopt zijn bibliotheek van 500 boeken over geschiedenis, schilder- en beelhoudkunst voor 4100 fl. aan de Prämonstratenser kloosterbibliotheek in Nova Rise in Moravië. Hij is 1818-1820 k.k. wirkliche Hofsekretäre van de Hofkaselarij in Praag. Later wordt hij tabakshandelaar in Leipnitz.

In de bijlage staan gedetailleerde gegevens.