3.5. Het Bremer geslacht

Bij de Duitse vrije Hanzestad Bremen woont een adellijk geslacht met de naam Von Meyersfeld. Soms onbreekt de “s”.

In de eerste paragraaf wordt het verhaal van de geadelde Meyer en zijn nageslacht beschreven.

In de tweede paragraaf staan de bijlagen.