3.6.1. Stuhr

De Vrede van Westfalen in 1648 brengt niet alleen de onafhankelijkheid van Nederland en Zwitserland, maar ook een einde aan de Dertigjarige Oorlog. In Osnabrück moet het Heilige Roomse Rijk akkoord gaan met de toedeling van gebieden aan Zweden: niet alleen Pommeren, ook Bremen-Verden. De laatste twee steden zijn in één hertogdom verbonden door een personele unie met het Zweedse vorstenhuis. Tegen de zin van Zweden blijft de Hanzestad Bremen een vrije Rijksstad en dat leidt in 1654 en 1666 tot twee korte oorlogen, met slechts een kleine gebiedsuitruil tot gevolg.

Aan de westkant van Bremen  grenst het dorp Stuhr in het graafschap Delmenhorst, dat vanouds onderdeel uitmaakt van het graafschap Oldenburg. Het gebied wordt achtereenvolgens bestuurd vanuit Kopenhagen in 1667, Frankrijk in 1679, Zweden in 1700 en Hannover in 1711. Aan de noordkant van Stuhr grenst de ontginning Grolland, die in 1653 wordt verkocht aan kooplieden uit Bremen.

In dit gebied woont Wilhelm Meyer. Op 44-jarige leeftijd wordt hij in 1704 – dus in de Zwedentijd – verhoogd in de Rijksadelstand. Zijn nieuwe familienaam luidt Von Meyersfeld. Soms onbreekt de “s”.

Tien jaar eerder was Wilhelm in Stuhr getrouwd met Hanna Sophia Elisabeth  von der Lieth  (1667-1728). Von der Lieth is een oeroud adellijke geslacht uit het hertogdom Bremen. Rijksadelstand is er in 1697 voor de broers Johann (Kurbrandenburger Rat, Kriegskommissär, Oberamtmann, Direktor der Städte im Lande zu Jerichau) en Tido Heinrich (Professor eloquentiae ordinarius auf der Universität Frankfurt an der Oder, Bürgermeister). Tido raakt in een theologisch discours waarin hij het onderspit moet delven en zijn heil moet zoeken als dominee in Den Haag, waar hij in 1700 een dochter Charlotte Elisabeth (van der Lith) krijgt die met drie verschillende gouverneurs-generaal van Suriname trouwt. Er is ook nog een buitenechtelijke Zweedse adellijke tak.

Van zijn vier kinderen van Wilhelm en Hanna trouwt Anna Lucia (1697-1724) in 1722 met Jobst Friedrich Voigt (1681-1755), bezitter van het slot Ricklingen. (6)

Wilhelm is officier in Deense en daarna Hannoverse dienst, vermoedelijk vanwege hun overheersing. Hij woont in Stuhr en heeft meierrechten in Grolland. (5).

In de bijlage staan de genealogie, de wapens en portretten van het geslacht Von Meyersfeld.