3.5.1. Bremen

De Vrede van Westfalen in 1648 brengt niet alleen de onafhankelijkheid van Nederland en Zwitserland, maar ook een einde aan de Dertigjarige Oorlog. In Osnabrück moet het Heilige Roomse Rijk akkoord gaan met de toedeling van gebieden aan Zweden: niet alleen Pommeren, ook Bremen-Verden. De laatste twee steden zijn in één hertogdom verbonden door een personele unie met het Zweedse vorstenhuis. Tegen de zin van Zweden blijft de Hanzestad Bremen een vrije Rijksstad en dat leidt in 1654 en 1666 tot twee korte oorlogen, met slechts een kleine gebiedsuitruil tot gevolg.

Aan de westkant van Bremen  grenst het dorp Stuhr in het graafschap Delmenhorst, dat vanouds onderdeel uitmaakt van het graafschap Oldenburg. Het gebied wordt achtereenvolgens bestuurd vanuit Kopenhagen in 1667, Frankrijk in 1679, Zweden in 1700 en Hannover in 1711. Aan de noordkant van Stuhr grenst de ontginning Grolland, die in 1653 wordt verkocht aan kooplieden uit Bremen.

In dit gebied woont Wilhelm Meyer. Op 44-jarige leeftijd wordt hij in 1704 – dus in de Zwedentijd – verhoogd in de Rijksadelstand. Zijn nieuwe familienaam luidt Von Meyersfeld. Soms onbreekt de “s”.

Tien jaar eerder was Wilhelm in Stuhr getrouwd met Hanna Sophia Elisabeth  of Emerentia von der Lieth  (1667-1728). Von der Lieth is van oeroude adel en in 1591 in de rijksadelstand in het hertogdom Bremen verheven. Haar vader is Johann Dietrich (Kurbrandenburger Rat, Kriegskommissär, Oberamtmann, Direktor der Städte im Lande zu Jerichau). Hij heeft een beroemde broer Tido Heinrich (Professor eloquentiae ordinarius auf der Universität Frankfurt an der Oder, Bürgermeister). Tido raakt in een theologisch discours waarin hij het onderspit moet delven en zijn heil moet zoeken als dominee in Den Haag, waar hij in 1700 een dochter Charlotte Elisabeth (van der Lith) krijgt die met drie verschillende gouverneurs-generaal van Suriname trouwt. Er is ook nog een buitenechtelijke Zweedse adellijke tak.

Van de vier kinderen van Wilhelm en Hanna trouwt Anna Lucia (1697-1724) in 1722 met Jobst Friedrich Voigt (1681-1755), bezitter van het slot Ricklingen. (1)

Wilhelm is eerst majoor van de kavalerie in dienst  Denemarken-Diethmar en Hannover, vermoedelijk vanwege hun achtereenvolgende overheersing. Hij woont in Stuhr en heeft meierrechten in Grolland. (2)

In de bijlage staan gedetailleerde gegevens.

 

1. Kirchenbücher der Ev.luth. Kirchengemeinde Stuhr 1716-1875, NiedersächsischesStaatsarchiv Oldenburg Seelenregister 1662, 1675, 1581, Ortsfamilienbuch Stuhr und umliegende Gemeinden.
2.
Staatsarchiv Bremen, AnträgeaufErteilung eindes Bürgerrechts 1608-1811, nr. 557, boek J. De naam is Ann Lucy Meyerveld, het jaartal 1766, dus het moet om een andere persoon gaan. H.F. von Ehrenkrook, “Genealogisches Handbuch der adelige Häuser”, deel B1, Glücksburg/­Ostsee 1954 (Genea­logisches Handbuch des Adels, deel 9), blz. 454. Website van Gernot Becker.
3.
Brief van 25 augustus 2004 van F. Hopfgarten (namens Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V., Bremen) [CH-395].