Zg. Genealogie

Genealogie van het adellijke geslacht Meijerfeldt uit Zweden

De geschiedenis van het Zweedse geslacht valt uiteen in twee relatief gelijke perioden: 1510-1674 (164 jaar) en 1674-1817 (143 jaar). In de eerste periode gaat het om de Lijflandse voorouders met de naam Meijer, in de tweede om het in de Zweedse adelstand verheven geslacht Meijerfeldt.

Van de Lijflandse voorouders Meijer is een reeks van vader op zoon bekend, met ook steeds de moeder er bij. Er zijn verder niet veel genealogische gegevens voorhanden.

In het Zweedse geslacht Meijerfeldt dragen 17 personen de achternaam, waarvan 12 door geboorte. Van de met de naam Meijerfeldt geboren leden blijven er 7 ongehuwd en kinderloos. Van dit geslacht zijn veel genealogische gegevens bekend: voornamen, datum en plaats van geboorte, huwelijk en overlijden en schoonouders. Om ruimte te besparen zijn de volgende tekens gebruikt: * geboorte, ≈ doop, ∞ huwelijk, † overlijden, ≡ begraven, # verhuizing. Bij iedere persoon zijn de levensgebeurtenissen opgesomd.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een stamboom.