1.g. Genealogie

De geschiedenis van het Zweedse geslacht valt uiteen in twee relatief gelijke perioden: 1510-1674 (164 jaar) en 1674-1817 (143 jaar). In de eerste periode gaat het om twee alternatieven: Baltische of Belgardse voorouders. Een combinatie is ook nog denkbaar. In de tweede periode gaat het om het in de Zweedse adelstand verheven geslacht Meijerfeldt.

Van de Baltische voorouders Meijer is een reeks van vader op zoon bekend, met ook steeds de moeder er bij. Er zijn verder niet veel genealogische gegevens voorhanden.

Van de Belgardse voorouders Meyer zijn drie generaties bekend.

In het Zweedse geslacht Meijerfeldt dragen 17 personen de achternaam, waarvan 12 door geboorte. Van de met de naam Meijerfeldt geboren leden blijven er 7 ongehuwd en kinderloos. Van dit geslacht zijn veel genealogische gegevens bekend: voornamen, datum en plaats van geboorte, huwelijk en overlijden en schoonouders.

Om ruimte te besparen zijn de volgende tekens gebruikt:
* geboorte
≈ doop
∞ huwelijk
† overlijden
≡ begraven
# verhuizing.
Bij iedere persoon zijn de levensgebeurtenissen opgesomd.