3.4.2. Landsadvocaat en Raadsadviseur

Kaspar, de stichter van de tweede linie van het geslacht Mayer, heeft nog een andere zoon: Sebastian.  Van hem is niet meer bekend dan dat hij een zoon Johann Baptist en een zoon Kaspar heeft, die allebei op 17 september 1706 door keizer Joseph I in de rijksadelstand worden verheven.

Van de twee broers is van Johan Baptist veel bekend. Hij zal in Fassa geboren zijn tussen 1655 en 1670. Hij promoveert in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Wenen.

Pas in 1708 is een lijst van functies van hem bekend: landsadvocaat (Landschaft Syndicus) van Neder-Oostenrijk, juridisch adviseur van de aartsbisschop van Salzburg en van Wenen en hoogleraar publiek- en privaatrecht.

Aan de Universiteit van Wenen schrijft Johan Baptist verscheidene juridische verhandelingen, waaronder “Jurisprudentia Quadruplex” (november 1708), “Ars Aequi et Boni” (1710), “Dissertationes ex Quadruplici Jure” (1710) en “Philosophia Historica de Montibus (juni 1713). Het meest bekend van hem is de uitbundig vormgegeven “Beschreibung” van het overlijden van keizer Jozef I en de inhuldiging van keizer Karel VI in 1712.

IMG_0505

Beschreibung / Was auf Ableiben Weyland Ihrer Keyserl. Majestät JOSEPH I, Biß nach vorgegangener Erb-Huldigung / Welche dem Allerdurchleuchtigst- Großmächtigst- Und Unüberwindlichsten Römischen Keyser / CAROLO Dem Sechsten / zu Hispanien / Hungarn / und Böheim König / K.K. Als Erz-Herzogen zu Oesterreich / Die gesamte Nider-Oesterreichische Stände Den 8. Novembris A: 1712. In allertieffester Unterthänigkeit abgelegt / Sich Merkwürdiges hat zugetragen / Und auf Anordnung vorermelter Löbl. Ständen mit allen Umständen beschriben worden / Durch den Nieder-Oesterreichischen Land-Syndicum Herrn Johann Baptist Mairn / Edler von Mairsfeld / deβ Heil. Römischen Reichs Rittern.

Het boekwerk bestaat uit 67 foliobladen en is in 1712 in Wenen uitgegeven. Er worden tegenwoordig soms exemplaren op de veiling aangeboden voor bedragen tussen € 2.500,- en € 4.500,-.

Op 25 mei 1710 is Johann Baptist aanwezig bij de eerste steenlegging van de tweetorenkathedraal in Ernstbrunn, Neder-Oostenrijk. Daar is hij plaatsvervanger van de graaf Von Sinzendorf, die bij de keizer in Spanje verblijft.

Johann Baptist stelt op 16 april 1718 zijn testament op en overlijdt in Wenen op 30 oktober 1720.