3.9.3. Amerika

De naam Mayfield valt buiten de definitie van dit onderzoek, maar wordt hier kort genoemd omdat het een veel oudere naam Amerikaanse naam is dan Mayerf(i)eld.

Wilhelm Mayfeldt, geboren 1625, komt naar Essex in Virginia en sticht daar een groot gezin. Robert Mayfield, geboren 1630, komt rond 1652 uit Engeland ook in Virginia aan en sticht een andere grote familie. Beide families zijn grondbezitters en vechten aan de zuiderlingenkant in de burgeroorlog.
Vermeldenswaard is de Mayfield Company – een aan de spoorwegen in Texas gelieerd bedrijf – waarin in 1916 colonel J.B. Mayfield de president, zijn broer rechter Eral B. Mayfield commissaris, zijn zoons Horace B. Mayfield en Morris G. Mayfield zitten.

Rond die zelfde tijd moet W.J. Mayfield (42) in New Boston, Texas terecht staan voor een aanklacht wegens moord op zijn vader T.J. (74), moeder (70) en broer (43). Hij beweert na thuiskomst van een kamp zijn familie met door een bijl ingeslagen hoofden dood te hebben aangetroffen.
Tenslotte is er Curtis Mayfield, de bekende soulzanger, zoon van Kenneth Mayfield en Marion Washington.