3.8.3. Pruisen

Een liefdesdrama in Berlijn

In de Telegraaf van 23 juni 1912 staat een verhaal onder het kopje “Een liefdesdrama”:

Enige dagen geleden werd te Berlijn de 24-jarige student Kurt Meyerfeld dood in zijn kamer gevonden. Door een revolverschot had hij een einde aan zijn leven gemaakt. Uit door den jongen man achtergelaten brieven bleek, dat hij tengevolge van een ongelukkige liefde in een oogenblik van vertwijfeling de hand aan zichzelf geslagen had.
De jonge Kurt Meyerfeld, die tot een zeer aanzienlijke familie behoort, had het plan gevorm zich aan de architectuur te wijden en legde zich met hart en ziel op de voorbereidende studiën toe.
Ongeveer een half jaar geleden leerde hij echter op een bal een schoone Poolsche kennen, die nog slechts korten tijd in Berlijn woonachtig was. Deze Poolsche, die voor een buitengewone schoonheid doorging en door haar verschijning in de salons te Berlijn veel opzien verwekte, was met een onbemiddeld man gehuwd geweest. Op aandringen van haar vader, een bankier, had zij zich tenslotte van haar man laten scheiden en zich met haar dochtertje te Berlijn gevestigd. De jonge Meyerfeld werd hartstochtelijk op haar verliefd en vormde het vaste plan met haar te huwen zoodra zijn maatschappelijke positie dit zou veroorloven. Ook de dame zag den knappen, jonge student niet ongaarne, maar verklaarde tevens, dat aan een huwelijk den eersten tijd niet te denken viel, daar zij eerst definitief van haar man gescheiden moest zijn.”

Het verhaal gaat verder: Zij komt in aanraking met een architect en door haar bemiddeling kan Kurt bij hem geplaatst worden. Deze architect raakt ook verliefd, biedt haar een betere positie en die accepteert zij. Kurt merkt dat zijn liefde niet meer beantwoord wordt. Hij gaat naar het Duitsch Theater, soupeert alleen, bezoekt om één uur nog een danslokaal, keert terug naar zijn kamer, trekt zijn rokkostuum met bloem aan, schrijft een reeks brieven aan zijn familie en zijn beminde, steekt vier grote kaarsen aan, pakt zijn revolver, staat voor de spiegel bij haar portret en schiet zich in de borst. Als men de kamer binnendringt vindt men het lijk.

Oost-Pruisen

Van 1772 tot 1945 wordt het noordelijke gebied langs de Oostzee tussen Polen en Litouwen Oost-Pruisen genoemd, omdat dit het verste oostelijke gebied van achtereenvolgens het groothertogdom Pruisen, het koninkrijk Pruisen en van het vooroorlogse Duitsland was. Tegenwoordig is het gebied deels Pools deels Russisch.

Oost-Pruisen

Regierungsbezirke Oost-Pruisen

In bovenstaande kaart is het gebied weergegeven volgens de Oost-Pruisische bestuurlijke indeling, met drie Bezirken die elk in een tiental Kreisen zijn onderverdeeld. De families Meyerfeldt wonen in de Kreisen Lötzen, Goldap, Ortelsburg en Lyck (nu in het Poolse voivod Warmińsko-Mazurski gelegen), Angerburg, Darkhemen en Labiau (nu in het Russische Kaliningrad gelegen).

De eerst bekende Meyerfeldt is Ferdinand, geboren in  Eszerischken (Ladygino), van beroep draaibankmeester. In 1789 trouwt hij in Angerburg (Węgorzewo) met Elisabeth Zacharias. Zij hebben twee zoons: Leopold (1815-1894) en Ferdinand (1821-). Leopold heeft ook twee zoons: Friedrich (1848-1911) en Adolf (1856-1939). De naam van deze tak sterft uit vanwege dochters en vroeg overleden zoons. Andere takken bloeien voort, onder andere in de hoofdstad Königsbergen, in Posen, in Berlijn, in Zuid-West-Afrika en in Canada.

  1. …, directeur Studienrat aan de Hogeschool Potsdam, moet het in 1950 afleggen tegen Wefers, ex-Nazi maar later ook lid van de communistische partij SED.
  2. Deutsches Familienarchiv Band 30, Neustadt a/d Aisch 1966, blz. 259-260.