3.8.5. Berlijn

Db.a. Fr. Johannes Meynfelt.

Overhandigt tussen 1455 en 1474 een Distinctio nova de Adoratione humanitatis Christi aan de nonnen van het klooster Beatae Virginis in Helmstede (Helmstedt, 30 km ten oosten van Brunswijk).

Meyerfeldt

Db.b. Johan, ∞ Elisabeth, zoon:

Db.b1. Georg Wilhelm, * Berlijn-Tempelhof 12-05-1710.

Db.c Anna Elisabeth, * 31-12-1728, † Liebenwalde, Oberhavel 13-12-1811, ∞ Liebenwalde 24-05-1759 Johann Christian Kleist, * 1712, † Liebenwalde 07-05-1775 (nekkramp), schoenmakersmeester, zes kinderen.

Db.d. Gottfried, ∞ Groß Behnitz (40 km ten westen van Berlijn) 07-09-1800 Elisabeth Fridrin of Schwark, zoon:

Db.d1. Ernst Wilhelm, * Groß Behnitz 25-10-1801.

Db.e. Ida Maria, * Berlijn, buitenechtelijke tweeling:

Db.e1. Margarethe Theodora Martha, * Berlijn 17-10-1894.

Db.e2. Johannes Kurt Ferdinand, * Berlijn 17-10-1894, † Berlijn 11-03-1895.

Db.f. Marie, † Berlijn 1907.

Db.g. Berta, † Berlijn 1917.

Db.h. John, # Berlijn, 1916 in WOI eerst als vermist daarna als gevangen opgegeven, komt 19-11-1918 terug naar huis.

Db.i. Bernardina Meienfeld, ∞ Bernard Abel, een zoon Bernard Heinrich Richard, * 30-03-1874, ≈ Kath. Osterwieck (50 km ten zuiden van Braunsweich) 01-04-1874, † 02-05-1875.

Db.j. Kurt, * 1888, † Berlijn 1912.

Db.k. Frank, ∞ Berlijn 08-04-1993 Christa Balke (eerder ∞ Schröter).

Db.l. Horst, # Berlijn, Rheinsberger Str. 29.

Db.m. Ingeborg, # Berlijn, Kniprode Str. 23.

Meierfeldt:

Db.n. Joël, * Brunswijk 02-05-1973, technisch project manager, ∞1 Berlin-Spandau Marion Lüdke, verkoopster (∞2 18-12-1983 Bertram Leidoldt), ∞2 Ana Lucia Bianca de Almeida , studie Unieuro, Brasilia, medewerker Gaz de France, # Lago Sul, twee kinderen.

1983-1991 Französisches Gymnasium Berlin; 1991-1998 Technische Universiteit Berlijn, diploma ingenieur stedelijke en regionale planning, 1999-2001 Goethe Institut, 2001-2002 Geneee, 2001-2011 Siemens, 2011- Deutsche Bahn, # 2007 Brunswijk, # 2016 Al Hada, Makkah, Saudi-Arabië.

Db.o. Melitta, # Berlijn, Ilsenburger Str. 36.

Db.p. Michael, 1966-1976 35. POS Olga Benario-Prestes, Berlijn.

Db.q. Susanne, # Berlijn Ernst-Thällmanplatz 3.

Db.r. Udo,, ∞ Regina, zenuwarts, # 2000 Berlijn, 2003 Herzfelde,  2005 Niedereschach, Tummelhalde 12,  2007 Villingen-Schwennigen, Spittelstr. 1-5.

Gepromoveerd arts aan Charité, het medisch centrum van de Humboldt Universiteit van Berlijn, cardioloog aan Schwarzwald-Baar kliniek in Villingen-Schwennigen.

Db.s. Marianne, ∞ Stein, * Vechelde-Wedtlenstedt, westelijk van Brunswijk.

Een liefdesdrama in Berlijn

In de Telegraaf van 23 juni 1912 staat een verhaal onder het kopje “Een liefdesdrama”:

Enige dagen geleden werd te Berlijn de 24-jarige student Kurt Meyerfeld dood in zijn kamer gevonden. Door een revolverschot had hij een einde aan zijn leven gemaakt. Uit door den jongen man achtergelaten brieven bleek, dat hij tengevolge van een ongelukkige liefde in een oogenblik van vertwijfeling de hand aan zichzelf geslagen had.
De jonge Kurt Meyerfeld, die tot een zeer aanzienlijke familie behoort, had het plan gevorm zich aan de architectuur te wijden en legde zich met hart en ziel op de voorbereidende studiën toe.
Ongeveer een half jaar geleden leerde hij echter op een bal een schoone Poolsche kennen, die nog slechts korten tijd in Berlijn woonachtig was. Deze Poolsche, die voor een buitengewone schoonheid doorging en door haar verschijning in de salons te Berlijn veel opzien verwekte, was met een onbemiddeld man gehuwd geweest. Op aandringen van haar vader, een bankier, had zij zich tenslotte van haar man laten scheiden en zich met haar dochtertje te Berlijn gevestigd. De jonge Meyerfeld werd hartstochtelijk op haar verliefd en vormde het vaste plan met haar te huwen zoodra zijn maatschappelijke positie dit zou veroorloven. Ook de dame zag den knappen, jonge student niet ongaarne, maar verklaarde tevens, dat aan een huwelijk den eersten tijd niet te denken viel, daar zij eerst definitief van haar man gescheiden moest zijn.”

Het verhaal gaat verder: Zij komt in aanraking met een architect en door haar bemiddeling kan Kurt bij hem geplaatst worden. Deze architect raakt ook verliefd, biedt haar een betere positie en die accepteert zij. Kurt merkt dat zijn liefde niet meer beantwoord wordt. Hij gaat naar het Duitsch Theater, soupeert alleen, bezoekt om één uur nog een danslokaal, keert terug naar zijn kamer, trekt zijn rokkostuum met bloem aan, schrijft een reeks brieven aan zijn familie en zijn beminde, steekt vier grote kaarsen aan, pakt zijn revolver, staat voor de spiegel bij haar portret en schiet zich in de borst. Als men de kamer binnendringt vindt men het lijk.