Overig

Genealogie van overige adellijke naamgenoten


Hannover

Han. … von Meyenfeldt: kinderen:

Han.1. Adelheid, † Hannover 1505, ∞ ca 1484 Diet­rich vom Sode sr, Raads­heer en Gezworene van de stad Hanno­ver.

Han.2. Hans, † Hannover vóór 1505, ∞ Gesche Gock­holt, † Hanno­ver 1505­.


Stralsund – Damgarten – Wismar

Str. Anthon von Meije(r)nfeldt, * vóór 1764, 1736 tabakshande­laar, burgemeester Damgarten, kinderen:

Str.1. Louisa Christina, * Damgarten, ∞ Stralsund (St Marien) 16-03-1778 Johann Karl von Kahlden, lui­tenant in Engelse dienst.

Str.2. zoon, Kaufdiener rond 1764.

Dmg. Johann von Meije(r)nfeldt, 1784 boekhouder Tabaksbestuur  Dam­garten, 1796-1809 militair.

Lüb. von Meyerfeld, Lüneburgische Wachtmeister, ≡ Kirch Lüblow, Ludwigslust 14–04-1725.

Wsm. … von Meyerfeld, 1745 notaris in Wismar en Daskow.

Oostenrijk

Oa. Tobias Archesius geadeld Von Mayenffeld (Neyenfeldu), Wenen 17-01-1630, Bohemen.

Ob. Johann Mathias Tschuegg, voorouder Leonhard Tschugguel uit Zuid-Tirol geadeld in 1530, ridderstand von Graumburg und Mayenfeldt voor het Rijk en de Erflanden 19-01-1699, nakomeling:

Ob.1. Leonhard, Ritter Edler von Tschuegg von Pichelheimb, Graunburg und Mayenfeldt, rijksbaron 23-05-1705, Oostenrijks baron 1724, ∞ Anna barones von Priami.

Stamwapen Tschugguel
Stamwapen Tschugguel

AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg, Johann Mathias, rittermaessiger Adelsstand fuer das Reich und die Erblande, 'von Graumburg und Mayenfeldt', privilegium denominandi, Wappenbesserung, exemptio (Befreiung von fremden Gerichten), Lehenberechtigung, 1/19/1699, Artist: -
AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg

Oc. Heinrich Meyer geadeld Von Meyerfeld, 03-09-1707, Bohemen.

Od. Maria Catharina von Mayersfeld, ∞ Wenen 26-10-1718 Otto Joseph von Quarient und Raal, Zuid-Tirol,  heer van Rauchenstein, Weickerstorf und Vesten Rohr, Keizerlijk Raad en Regent Neder-Oostenrijk, (∞1 Maria Elisabeth Tinti), geen kinderen. ANDERE BRON: Bartholomeus von Tinti, heer van Planckenstein en Enzerstorff aan de Vischa, dochter Maria Elisabeth ∞ Von Quarient und Raal (echtgenoot Otto Joseph † 1718).

Oe. M. Anna von Mayersfeld, ∞ Von Pirckerth, tante van M. Anna Heinin ∞ Von Reckumin en nicht van Felizitas von Pickerth ∞ Von Freysleben.

Of. … Meyeren, zoons:

Of.1. Anton Joseph, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729, keizerlijk Konfinienzsekretär koninkrijk Slavonië.

Of.2. Karl Roman, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729.

O.g. Joseph Meyernfeld, klacht over tabaksmonopolie aan de Keurvorst van Beieren 1730.

O.g. … rijksridder von Maiersfeld, zonen:

Og.1. Joseph Anton, † 12-03-1738, ∞ Maria Ludivika barones Morawetz, † na 1739, tussen 19-09-1731 en 09-05-1739 via koopovereenkomsten eigenaar landgoed Czettechowitz in Moravië.

Og.2. Georg, Olmütz. Domheer, Scholastikus, erft Czettechowitz van zijn broer, maar schenkt het aan zijn weduwe-schoonzus.

Oh. Joseph Berthold von Mayersfeld, ∞ Steyr, Opper-Oostenrijk 1745 Catharina Wachtenberger.

O.i. Maria Catharina von Meyerfeldbarones, eerst deken en later (omstreeks 1747) overste klooster Sankt Jacobi, Wenen. Er wordt haar nauwe ver­want­schap met het Zweedse geslacht toegeschreven, maar wel in de dubieuze bron. (2)

O.j. Wilhelm Ludwig Meyer, rijksadel von Meyerfeld 15-03-1757.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21, Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, 'von Meyerfeld', privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 3/15/1757, Artist: -
AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21, Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, ‘von Meyerfeld’, privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 15-03-1757, Artist: ?

O.k. Johann Baptist Meiern geadeld Von Meyer(e)nfeld(t), werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia, zoon:

O.k1. Johann Ehrenfried Joachim, * 1741 / 1745, † Berlijn 23-01-1830, GehOberFinanzRat, voorzitter Armenzorg Berlijn.

O.l. Franz Ferdinand von Mayersfeld zu Löwenkron, † 1837, ∞ Burgpfarre Wenen 02-04-1769 Maria Anna Fritz.

IMG_0516

J.B. Rietstap, "Armour Général précédé dún dictionaire des termes du blason", Gouda 1884-1887.
J.B. Rietstap, “Armour Général précédé dún dictionaire des termes du blason”, Gouda 1884-1887.

Franz is overste en commandant van Kuffstein, luitenant-kolonel als hij in 1780 geadeld wordt, in 1799 Sr. r. k.k. apost. Maj. bei dem k.k. Gubernium im Markgrafthum Mähren und Herzogthume Schlesien Sekretär, in 1801 Hofsekretaris Wenen, verkoopt zijn bibliotheek van 500 boeken over geschiedenis, schilder- en beelhoudkunst voor 4100 s. aan de Prämonstratenser kloosterbibliotheek in Nova Rise, Moravië, Tsjechië, in 1818-1820 k.k. wirkliche Hofsekretäre k.k. Hofkanzley in Praag, koninkrijk Bohemen, later Tabakshandelaar in Leipnitz

O.m. Maximilian von Mayerfeld, * Wenen-Stad 1761, rond 1801-1803 actief in het theaterwezen.

O.n. Karl Lorenz Mayer geadeld Von Mayerfeld, bezit bij Vlisbiburg in Beieren tot 1833 de Hofmark Gerzen en Aham, samen met Mangern, Johannesbrunn en Loizenkirchen.

O.o. Johann Michael Heinrich von Mayersfeld, Dr., Stabs-Feld-Artz in der Armee, Königgrätz en Praag 1820.

O.p. Theresia von Mayerenfeld, † 1815, ∞ Trier-St. Gangolf vóór 1810 Damian Friedrich Müller.

O.q. Joseph Maykammer geadeld Von Mayenfeld 0203-1770ritmeester bij het k.k. Cuiras­sierregiment Vo­ghera, Bohemen.

O.r. Johann Anton Xaver Ledermayr geadeld Von Mayernfeld, Wenen 17-02-1794 door keizer Franz II, Urbaramts- und Landgerichts Verwalter in Weyer, Opper-Oostenrijk.

Mayernfeld

Ledermayr von Mayernfeld

O.s. Johann Nepomuk / Valentin Niedermann geadeld Von Mayenfeld 11-04-1810, † Grätz 08-05-1819, k.-k. overste Deutschmeister infanterieregiment Bohemen, dochter:

O.s1. Clementina, * na 1827, ∞ Iordache Catargi, zoon van Ştefan Catargi en Safta Negri.

Os.t. Vincenz von Mayersfeld, ridder in adelstand, k.k. ritmeester, qua-garnisons Auditeur 1833 koninkrijk Illyrië, provincie Laibacher.

O.u. Therese von Mayersfeld, politiek activiste van de 1848-beweging.

Overig

Ds.a. Dieterich von Meyenfeld, 1319-1329 lenen op burcht Wied.

 

  1. Brief van 25 augustus 2004 van F. Hopfgarten (namens Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V., Bremen) [CH-395]. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1846/13; St Jürgen 1875/121 en 1895/588. Stadtarchiv Stralsund, Rep. 30, doc. 268.
  1. Brief van 25 augustus 2004 van F. Hopfgarten (namens Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V., Bremen) [CH-395]. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1846/13; St Jürgen 1875/121 en 1895/588. Stadtarchiv Stralsund, Rep. 30, doc. 268. Naar moet worden aangenomen wordt er ten onrechte een verband met de Hessische familie gelegd. Overigens kan hier de sleutel tot de verwar­rende voornaam van Anders Meijer gea­deld Meijer­feldt (Z) liggen, zij het dat de naam Heinrich niet van Duitse maar van Zweedse bronnen komt.
  2. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Marien 1778/203.
  3. Stadtarchiv Wismar, Procesakten des Tribunals 1653-1803, nr. 2291 (7).
  4. O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abge­stornbenen Adels in Deuts­chland”, Regensburg 1865, deel II, pag. 45, met verwijzing naar Von Hellbachs Adelslexicon.
  5. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.